•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania

 27.11.2018

Oznámenie o začatí konania- súhlas na výrub drevín

Obec Rejdová, Rejdová č. 47, 049 26 Rejdová

Číslo: ŠSOPaK 605/2018-01

Rejdová, dňa 27.11.2018

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V súlade s ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ:

Peter Mihók, Rejdová 1, 049 26 Rejdová

Ing. Zuzana Mihóková, Zakarpatská 12, Rožňava

Jana Megyesová, Edelényska 54, Rožňava

Zuzana Kubaská Pavlíková, Rejdová 223

Predmet žiadosti:

Výrub drevín:

-         na parcele č. KN E 3188/51 druh pozemku TTP vo výmere 2,1624 ha  v KN C 1518, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 0,064 ha, KN C 1519 druh pozemku ostatná plocha vo výmere 0,2414 ha,   KN C 1520 druh pozemku TTP vo výmere 1,7371 ha, KN C 1521 druh pozemku  TTP vo výmere 0,0630 ha, KN C 1567 druh pozemku zastavaná plocha vo výmere 0,0569.

-         na parcele č. KN E 3188/52 druh pozemku TTP vo výmere 0,0744 v KN C 1520 druh pozemku TTP vo výmere 0,0744 ha

-         na parcele č. KN E 3188/53 druh pozemku TTP vo výmere 0,0261 ha v KN C 1520 druh pozemku TTP vo výmere 0,0261 ha

Parcely sa nachádzajú v katastrálnom území Rejdová.

Počet drevín bude stanovený pri miestnej obhliadke. 

Ako dôvod žiadateľ uvádza:

Usporiadanie a zosúladenie druhu pozemku s jeho evidenciou v katastri nehnuteľnosti. 

Žiadosť bola doručená dňa 23.11.2018

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: janka.puskasova@dobsina.sk.

Zverejnené: 27.11.2018 

1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu