•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Pozvánka valné zhromaždenie PS Rejdová Stodôlka

 31.10.2019

POZVÁNKA

Na mimoriadne valné zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva Rejdová – Stodôlka

So sídlom Hviezdoslavová 2, 048 01 Rožňava

Čas a miesto konania zhromaždenia:

29.11.2019 o 9.00 hod v Rožňave, ul. Šafárikova 71

(zasadačka spoločnosti REA-LES, s. r. o.)

Člen pozemkového spoločenstva sa môže zúčastniť zasadania valného zhromaždenia prostredníctvom zástupcu na základe písomnej plnej moci.

Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľba orgánov valného zhromaždenia a overovateľov zápisnice.

3.      Voľba orgánov pozemkového spoločenstva – predsedu pozemkového spoločenstva,

Členov výboru a členov dozornej rady.

4.      Zmena „Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva“

5.      Diskusia

6.      Návrh na uznesenie

7.      Záver

Dátum vyvesenia na tabuli OU Rejdová: 30.10.2019

1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu