•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok /2018

 13.12.2017

OBEC REJDOVÁ

Hlavná kontrolórka obce v súlade s § 18f ods. 1 písmena b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám tento návrh :

               Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018

1.   Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017 a vybavovania sťažností za rok 2017

2.   Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2018

3.   Kontrola dane z nehnuteľnosti za rok 2017

4.   Kontroly vykonávané priebežne z podnetu poslancov obecného zastupiteľstva, uložené uznesením OZ a z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka obce dozvedela pri výkone svojej činnosti

                                                                                    PhDr. Eva Mihóková

                                                                                  hlavná kontrolórka obce     

V Rejdovej 6.12.2017

Návrh plánu zverejnený 13.12.2017

1 2 3

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu