•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Faktúry


  Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  507.00 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  541.20 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  656.92 €
  výkon funkcie "zodpovednej osoby" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BeeM Servis s.r.o.
  105.00 €
  poskytovanie služieb využivania SMS- info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  telekomunikačné služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  90.01 €
  telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  93.25 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  poskytovanie poradenstva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MO&AD s.r.o.
  300.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  propagačné materiály Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  50.64 €
  prehliadka a skúška elektrickej zabezpečovacej signalizácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  141.30 €
  vývoz 1100 l kontajnerov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  19.20 €
  paragrafy v Materskej škole Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  41.00 €
  laser toner Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD Design Marek Adami
  134.70 €
  mulčovanie smetiska Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  36.00 €
  vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  36.00 €
  murárske potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  160.93 €
  výmena hydrantu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Hronec -AQUASTAV
  1650.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  53.22 €
  vodné stočné Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Remek s.r.o.
  54.00 €
  dezinfekcia na úpravu vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PPS s.r.o.
  40.80 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  analýza vôd Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  geodetické práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Geodézia Rožňava s.r.o
  350.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  športové siete Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PARA INVEST s.r.o.
  300.00 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  673.58 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  585.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  867.60 €
  trička s potlačou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Alevax s.r.o.
  645.12 €
  nedoplatok za rok 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  875.99 €
  telekomunikačné služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  92.90 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  predplatné časopisu pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenská pošta a.s.
  7.60 €
  telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  68.00 €
  realizácia multifunkčného ihriska Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PARA INVEST s.r.o.
  56253.29 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u 2 vodičov DHZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o.
  170.00 €
  Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MEMANZ s.r.o.
  240.00 €
  sada pohľadníc Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JES SK s.r.o.
  360.00 €
  občerstvenie pre členov volebnej komisie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Mária Fifiková
  36.00 €
  Rekonštrukcia chodníka na miestnom cintoríne Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Miloš Volf
  500.00 €
  pracovné potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  162.85 €
  Polohopisné a výškopisné zameranie chodníka na cintoríne Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Geodézia Rožňava s.r.o
  150.00 €
  odvoz odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  257.63 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  70.39 €
  fotografie A3 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  23.40 €
  likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  201.10 €
  likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  258.18 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  692.96 €
  laser toner Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  40.50 €
  pánska vyšívaná košeľa na reprezentačné účely obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Rejdovka s.r.o.
  100.00 €
  čistiace prostriedky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  47.99 €
  prezutie vozidla, oprava vozidla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Autodielňa Jozef Fusko
  112.00 €
  telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  71.29 €
  telekomunikačné služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  81.78 €
  služby TPO a ABT Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  132.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  840.00 €
  Pozvánky, Plagáty, grafické spracovanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  39.12 €
  škôlka Komensky plus (balíček) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
  9.00 €
  ťahanie žumpy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  72.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  775.20 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  531.00 €
  kontroly a opravy hasiacích prístrojov a kontroly hadicových zariadení Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  140.04 €
  drevená plaketa s laserovým gravírovaním Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SABE, spol. s.r.o.
  51.38 €
  paragrafy v Materskej škole Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  39.35 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  106.00 €
  kontroly podzemných hydrantov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  171.00 €
  kontroly a opravy hasiacích prístrojov a kontroly hadicových zariadení Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  54.36 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  vypracovanie predmetu zmluvy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.arch.Mariana Šimková
  2000.00 €
  zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  170.18 €
  vypracovanie potvrdenia pre projekt Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štátna ochrana prírody SR
  100.00 €
  Pracovný odev Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  159.62 €
  pracovné pomôcky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  123.82 €
  práca stavebným strojom New Holland Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  39.60 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  699.76 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  poskytovanie poradenstva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MO&AD s.r.o.
  200.00 €
  poplatky za telekomunikáciu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  58.98 €
  poplatky za služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  85.63 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  projekčné práce na projekte pre stavebné povolenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CSANK s.r.o.
  2000.00 €
  výkon funkcie "zodpovednej osoby" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BeeM Servis s.r.o.
  105.00 €
  služby SMS-info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  24.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  834.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  612.00 €
  prefakturizácia "Deň učiteľov" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Vyšná Slaná
  189.50 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  aktualizácia programov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  252.00 €
  aktualizácia dát katastra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  36.00 €
  pracovne oblečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  53.21 €
  kancelárske potreby pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anna Gallová - DIPOS
  61.96 €
  kancelárske potreby pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anna Gallová - DIPOS
  16.60 €
  kancelárske potreby pre ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MIVA Market, spol. s.r.o.
  664.00 €
  modem na pripojenie pre Lenovo notebook k internetu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  9.00 €
  Lenovo IdealPad S130 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  39.00 €
  likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  475.69 €
  poskytnutie poradenstva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MOAD s.r.o.
  100.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  84.65 €
  dezinfekcia a úprava vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PPS s.r.o.
  40.80 €
  analýza vôd Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  Murárske práce v ubytovni Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Štefánik Štefstav
  1860.00 €
  poskytnutie komplexných služieb pri príprave a realizácií zadávania zákazky na uskutočnenie stav. prác Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IPP Consulting s.r.o.
  980.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  práca stavebným strojom New Holland Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  79.20 €
  Primalex Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  30.88 €
  pracovná bunda Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  123.90 €
  pracovná obuv a tričko Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  88.00 €
  Zástava SR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IGLI design s.r.o.
  15.00 €
  laser toner Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD Design Marek Adami
  75.70 €
  mesačné poplatky O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  79.00 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  612.60 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  prezentačné služby informačné Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Jurík - LISA
  37.88 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  48.01 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  dodávka časopisu Montanrevue Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Združenie Baníckych spolkov a cechov Slovenska
  60.00 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  434.40 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  342.00 €
  oprava úk Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Árpád Icsó
  276.20 €
  ukážky prvej pomoci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský červený kríž
  12.00 €
  tepovacie práce v MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Roman Palacko
  33.60 €
  paragrafy v Materskej škole Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  39.35 €
  údržba miestných komunikácií v zimnom obdobi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Štefánik Štefstav
  90.00 €
  prenosný hasiaci prístroj Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  102.96 €
  pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  93.60 €
  likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  280.73 €
  poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VÚB, a.s.
  66.00 €
  pracovná bunda Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  123.60 €
  pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  187.20 €
  pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  249.60 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  914.93 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  132.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  840.00 €
  poplatky za telekomunikáciu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  48.35 €
  mesačné poplatky O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  91.74 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  oprava plynového kotla v budove OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BRAX-IS s.r.o.
  540.00 €
  spracovanie ohlácenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  9.60 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  795.60 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  453.00 €
  audit účtovnej závierky na rok 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Monika Kešeláková
  400.00 €
  kamenivo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CIRPAL - Cirbus Štefan
  233.51 €
  autorská odmena za licenciu na verejné použitie hodobných diel Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SOZA
  14.28 €
  pracovná obuv Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  114.30 €
  odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovgram
  38.40 €
  laser toner Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  27.00 €
  poukážky Ticket Restaurant Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ticket Service s.r.o.
  1854.79 €
  pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  62.40 €
  odborná pomoc a činnosť vo verejnom obstarávaní Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INPRO POPRAD, s.r.o.
  1020.00 €
  vyúčtovanie predplatné za rok 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  14.90 €
  poskytnutie informácií Vášmu auditorovi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Prima Banka
  60.00 €
  využívanie služieb SMS-info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  zasielanie info o dotáciách a grantoch pre mestá a obce na rok 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SAMNET-informačný systém samosprávy
  32.86 €
  tovar podľa objednávky (kan. potreby) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: OfficeLand s.r.o.
  234.78 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  kalendár 2019 + grafické spracovanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  173.88 €
  výmena svetelného zdroja na VO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Kračún
  40.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  80.84 €
  vyhľadanie úniku vody v zmysle objednávky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AQUAFIND s.r.o.
  498.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  204.30 €
  Rekonštrukčné práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Árpád Icsó
  807.85 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  106.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  dezinfekcia a uprava vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PPS s.r.o.
  40.80 €
  autorská odmena Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský zväz autorský pre práva k hudobným dielam
  33.60 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  ťahanie žumpy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  36.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  85.44 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  dočasné dopravné značenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. arch. Ján Rusnák PRO-POLY
  150.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  65.34 €
  sieť Telekom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  20.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  555.00 €
  ťahanie žumpy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  24.00 €
  materiál Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  120.00 €
  analýza vôd Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  764.52 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MICHALOVSKÝ s.r.o.
  13.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  60.20 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  111.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Rekonštrukcia vodovodu v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Kintšerová
  1200.00 €
  kominárske práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek-Kominárstvo
  28.70 €
  balík TOP ubytovanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SLOVAKCARD
  37.50 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.14 €
  vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SG - GS s.r.o.
  750.00 €
  práca stavebným strojom New Holland Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  79.20 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  vytýčenie plynovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  109.66 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  DURITKA POCARDIA Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Bohumil Andraščík
  32.76 €
  výkopové práce pri oprave vodovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  217.80 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  48.71 €
  vyhľadanie úniku vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AQUAFIND s.r.o.
  498.00 €
  dezinfekcia a uprava vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  81.60 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  ťahanie žumpy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  72.00 €
  Zetina Steam Ironer Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SEWI TRADE s.r.o.
  1260.85 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  53.62 €
  práca stavebným strojom New Holland Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  79.20 €
  kontroly podzemných hydrantov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  171.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  111.00 €
  materiál-opravna objímka IVE Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IVE tech s.r.o.
  402.00 €
  dezinsekcia školskej kuchyne Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Andrej Zemčák PRESANA
  180.00 €
  dezinfekcia a uprava vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  analýza vôd Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  43.57 €
  likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  172.39 €
  dodavka elektriny Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  100.04 €
  vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  36.00 €
  aktualizácia webstránky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WBX, s.r.o.
  252.00 €
  poplatky za služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  101.86 €
  poplatky za telekomunikáciu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  40.77 €
  aktualizácia programov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  12.60 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  612.38 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  vykon funkcie "zodpovednej osoby" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PP PROTECT s.r.o.
  105.00 €
  odber vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  19.45 €
  odber vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  3.79 €
  poplatky Prima banky za ročné vedenie účtu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Prima Banka
  49.31 €
  praktická príručka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Združenie obcí Rimavská Sobota
  26.00 €
  kontrola elektrickej zabezpečovacej signalizácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  74.40 €
  Pracovný odev Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  60.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  396.00 €
  stavebné rezivo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PIL-DREV s.r.o.
  229.82 €
  služby TPO a ABT Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  poskytovanie poradenstva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MOAD s.r.o.
  300.00 €
  odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  245.25 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  515.00 €
  preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  26.40 €
  nákup pracovných zošitov MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  22.00 €
  plastová nádoba čierna Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MEVA-SK .s.r.o.
  424.80 €
  telekomunikačné služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  108.64 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  30.00 €
  poplatky za telekomunikáciu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  52.88 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  610.47 €
  uhadzovka po ťažbe drevnej hmoty Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Vladimír Mačejovský
  990.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  555.00 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  607.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  468.00 €
  nákup kancelárskych potrieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ladislav Mihálik - LAAX
  128.20 €
  úprava terénu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  59.40 €
  služby TPO a ABT Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  predplatné časopisu pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenská pošta a.s.
  13.20 €
  planírovanie obecného pozemku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Milan Doro
  245.00 €
  vydavky na spoločný obecný úrad školský Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  177.00 €
  parochne na mikuláša - Materská škola Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MFP papier s.r.o.
  43.59 €
  Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VO-TOR s.r.o.
  300.00 €
  paragrafy v Materskej škole Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  42.32 €
  odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  154.74 €
  odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  211.49 €
  nákup elektromateriálu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Greenplan s.r.o.
  101.44 €
  plechový garáž Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gemer servis s.r.o.
  1310.00 €
  tabuľa obojstranná do exteriéru Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JES SK s.r.o.
  135.10 €
  oprava vozidla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Autodielňa Jozef Fusko
  139.50 €
  poplatky za služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  85.72 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  609.66 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  30.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  136.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  828.00 €
  doména a webhosting Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WBX, s.r.o.
  144.00 €
  Modernizácia turistickej ubytovne v obci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MILANKO spol. s.r.o.
  12225.60 €
  Náradie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  525.40 €
  poplatky za telekomunikáciu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  48.01 €
  manipulačný poplatok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.
  250.21 €
  Strava zamestnancov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  501.00 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  629.00 €
  prenájom programov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Asseco Solutions, a.s.
  238.02 €
  opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  138.00 €
  opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  Komunitný plán soc. služieb, VZN.. Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Jozef Vida
  80.00 €
  Zástava Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IGLI design s.r.o.
  15.00 €
  tovar - tonery Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD Design Marek Adami
  76.50 €
  kancelárske potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MIVA Market, spol. s.r.o.
  664.00 €
  vypracovanie stanoviska k výrubu drevín Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štátna ochrana prírody SR
  35.00 €
  kombinované kladivo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: HSK GROUP, s.r.o.
  549.00 €
  dodávka betónovej zmesi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KREDIT s.r.o.
  686.45 €
  ohlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  9.60 €
  prevedené kominárske práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek-Kominárstvo
  46.40 €
  odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  480.46 €
  práca stavebným strojom - úprava terénu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  79.20 €
  kancelárske potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ladislav Mihálik - LAAX
  63.85 €
  kancelárske potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ladislav Mihálik - LAAX
  14.99 €
  telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  87.00 €
  strava MŠ a ZŠ Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  547.00 €
  poskytovanie služieb SMS-info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  49.25 €
  zmesovy komunálny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  613.19 €
  Nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  poskytovanie poradenstva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MOAD s.r.o.
  300.00 €
  elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  30.00 €
  prenájom motorového vozidla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BALÍK s.r.o.
  60.00 €
  oprava miestneho rozhlasu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Vojtech Gášpár - GARED
  393.52 €
  spotreba vody amfiteáter na GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  134.23 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  138.00 €
  výkon funkcie "zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PP PROTECT s.r.o.
  105.00 €
  tovar Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MADMAT s.r.o.
  299.96 €
  prenájom motorového vozidla s vodičom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  60.00 €
  rebrík Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: LABER - Ladislav Bernáth
  217.90 €
  obnovenie poskytovaných služieb k APV Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IVES Košice
  293.02 €
  odborná literatúra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
  121.00 €
  odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  200.71 €
  prevádzkovanie činnosti SOcÚ podľa počtu obyvateľov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  662.20 €
  Paragrafy v materskej škole Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  41.00 €
  prenájom motorového vozidla s vodičom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  85.00 €
  telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  80.51 €
  Reklama a propagácia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SYGLO
  288.00 €
  Vytvorenie remeselníckeho dvora v rámci programu 45. GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Mihók Hostinec pod Stolicou
  435.00 €
  odvoz lavičiek Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PODNIK SLUŽIEB MESTA DOBŠINÁ
  98.40 €
  zmesovy komunálny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  609.96 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  zostava D1 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: DIPAL s.r.o.
  2380.00 €
  nákup tonerov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD Design Marek Adami
  124.20 €
  ozvučenie podujatia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOLFI-Ladislav Toth
  370.00 €
  elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  30.00 €
  poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  48.29 €
  oprava MK v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROVIA SK, a.s.
  44862.66 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  138.00 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  Gazdovský dvor na 45. ročníku GFF Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Stanislava Breznenová SaJ
  616.00 €
  stravovanie učinkujúcich na 45. GFF Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dušan Rusnák
  406.00 €
  audit KÚZ a overenie konsol. výročnej správy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  403.20 €
  KRONIKA ŽIVOTA Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PLUTOS COMPANY s.r.o.
  139.00 €
  divadelné predstavenie pre detského diváka na 45. GFF Rejdová 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Monika Hanzlíková
  500.00 €
  prenájom WC zariadenia s komplet servisom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EBEN RV s.r.o.
  350.00 €
  preprava Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  615.00 €
  inzeret : šitie krojov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Petit Press,a.s.
  43.75 €
  magnetky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  163.51 €
  ďakovné listy na GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  37.80 €
  propagačné materiály na GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IGLI design s.r.o.
  25.20 €
  oprava prenosnej motorovej striekačky PS12 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: František Potocký
  1700.00 €
  oprava elektrocentrály HERON Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: František Potocký
  80.00 €
  vývoz VKK od cintorína Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  211.49 €
  stravné lístky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
  1854.79 €
  Verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  117.00 €
  vypracovanie prevádzkového poriadku kanalizácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Vyšná Slaná
  1092.00 €
  mobil OcU, TSP, MOPS 7/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  83.47 €
  šitie striešok na drevené stánky - 17 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Rejdovka s.r.o.
  204.00 €
  služby obce.info - 8/2018 - 8/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Datatrade s.r.o.
  58.56 €
  telefón OcU, MŠ 7/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  48.59 €
  záloha na elektrinu dom č.218 - 6-8/18 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  30.00 €
  záloha na elektrinu MŠ 6-8/18 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  136.00 €
  záloha na elektrinu OÚ, DS,VO, garáž, ZdS 6-8/18 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  898.00 €
  materiál pre hasičov z dotácie DPO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FIRE system
  846.99 €
  komunálny odpad 7/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  915.27 €
  nebezpečný odpad 7/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  záloha na plyn OcU 8/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  97.00 €
  záloha na plyn MŠ 8/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  138.00 €
  stravovanie zamestnancov 7/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  114.00 €
  nožnicový stan 2x3 zelený - 2 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Patrik Chovanec
  178.00 €
  odborná literatúra MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  31.05 €
  materiál pre hasičov z dot. DPO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Branislav Ildža
  116.20 €
  spotreba vody DS, cintorín 1. polrok 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  2.85 €
  spotreba vody MŠ 1. polrok 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  22.77 €
  hlásenie o odpadoch II.Q 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  12.00 €
  ochranné prac. pomôcky AČ - z dot. Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  50.02 €
  ochranné prac. pomôcky AČ - z dot. Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Anežka Kováčová-Kolor CENTRUM
  525.82 €
  vývoz VKK od cintorína Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  363.17 €
  projektová dokumentácia - Modernizácia hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Miloš Volf
  300.00 €
  stravovanie zamestnancov 6/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  393.00 €
  toner do tlačiarne MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  18.50 €
  strava detí v HN 6/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  270.00 €
  Služby TPO a ABT Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  150.00 €
  poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  72.11 €
  Dovoz kameniva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: HAVESTA s.r.o.
  100.98 €
  O2 paušálne poplatky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  83.72 €
  využitie služby SMS - info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  propagačné materiály Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  44.77 €
  Laser toner - MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  18.50 €
  Tričká s potlačou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Alevax s.r.o.
  630.72 €
  výkon funkcie zodpovednej osoby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PP PROTECT s.r.o.
  35.00 €
  Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  612.48 €
  Nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  138.00 €
  Hadica vývevy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FIRE system
  15.61 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  doména a webhosting Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WBX, s.r.o.
  144.00 €
  pokládka zámkovvej dlažby MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Štefánik Štefstav
  2535.00 €
  na činnosť Spol. obecného úradu - stavebného Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  662.20 €
  školné za základnú prípravu členov HJ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  100.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  paragrafy v MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  39.35 €
  ihličnaté rezivo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Drevovýroba Dobšiná s.r.o.
  277.34 €
  Pozáručná oprava PC Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  54.00 €
  predaj dreveného kameniva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VSK Mineral s.r.o.
  94.07 €
  prehliadka a skúška elektrickej zabezpečovacej signalizácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  152.40 €
  odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  233.63 €
  školenie OPP a BOZP pre osoby vykonavajucu aktivačnú činnosť Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  60.00 €
  služby TPO a ABT Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  vodné stočné Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Remek s.r.o.
  54.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  39.32 €
  revízia elektroinštalácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ľubomír Šafár
  500.00 €
  dezinfekcia a uprava vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  náradie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  526.70 €
  prenájom plošiny Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PODNIK SLUŽIEB MESTA DOBŠINÁ
  93.96 €
  Školné na zdokonolovanie DHZO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  80.00 €
  prezutie a oprava vozidla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Autodielňa Jozef Fusko
  50.00 €
  revízia elektorinštalácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Šafár Róbert
  700.00 €
  opravy elektroinštalácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ľubomír Šafár
  376.50 €
  prevedené práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Kračún
  402.22 €
  poplatky za služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  96.68 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  610.57 €
  nebezpečny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  594.00 €
  strava detí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  626.00 €
  čistenie smetiska Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  70.80 €
  predplatné časopisu pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenská pošta a.s.
  7.60 €
  poplatky za telekomunikáciu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  60.91 €
  poplatky za telekomunikáciu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TD, s.r.o.,
  60.91 €
  Lazúra primalex Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  79.38 €
  pracovné oblečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  50.06 €
  vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  36.00 €
  vypracovanie posudku pre občanov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MUDr.Laciak Vladislav
  12.00 €
  letáky a grafické spracovanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  223.20 €
  opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  138.00 €
  oprava fasády budovy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štefan Gecelovský
  990.00 €
  stan oceľový zelený Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MUTTON s.r.o.
  207.00 €
  škola v prírode Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Rejdovjan
  200.00 €
  tovar podľa objednávky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROTA plus s.r.o.
  194.72 €
  Nájom koncového zariadenia satelit Štandard TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Audit ÚZ za rok 2017 a overenie výročnej správy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  796.80 €
  Gemerské noviny (150 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Petit Press,a.s.
  97.51 €
  Odvoz a likvidácia odpadu veľkoobjemový kontajner 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  254.93 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  229.76 €
  Elektrina TU 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  44.28 €
  Elektrina (ubytovňa ZŠ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  147.00 €
  Elektrina PZ (03-05/2018) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  111.00 €
  Súťažné trofeje (poháre, plakety, figúrky) do súťaže previerky pripravenosti DHZO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SABE, spol. s.r.o.
  238.00 €
  Plastové nádoby odpadové 120 L (22ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MEVA-SK .s.r.o.
  405.60 €
  Telekomunikačné služby , internet (OCÚ, MŠ) 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  105.97 €
  Telekomunikačné služby (OCÚ, MOPS, TSP) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  84.24 €
  Zmesový komunálny odpad 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  612.69 €
  Nebezpečný odpad (04/2018) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Spoločný stavebný úrad (nedoplatok 2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  353.18 €
  Elektrina (zdravotné stredisko, OCÚ, VO, Garáž, DS) 03-05/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  898.00 €
  Elektrina MŠ 03-05/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  136.00 €
  Pracovné potreby pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NOMILAND, s.r.o.
  35.50 €
  Stravovanie zamestnancov 4/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  750.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  645.00 €
  Plyn PZ 5/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  Plyn OcU 5/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  Plyn MŠ 5/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  138.00 €
  Plyn TU 5/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  AČ - pracovné pomôcky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  81.59 €
  Internetový prístup Škôlka Komenský Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
  9.00 €
  Digi PZ 5/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia - prvé Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Elektrina TU 3/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  70.02 €
  Oprava krovinorezu FS 450 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BB servie
  47.00 €
  Oprava krovinorezu DOLMAR 4300 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BB servie
  9.00 €
  Oprava krovinorezu FS 400 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BB servie
  49.60 €
  Laser Toner (ekon+HK, TSP,sekretariát) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  109.60 €
  Paragrafy v materskej škole - apríl 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  39.35 €
  Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK (03/2018) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  314.17 €
  Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK (03/2018) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  665.24 €
  Kontroly hasiacich prístrojov a hadicových zariadení (TÚ, HZ-UČ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  54.36 €
  Výkopové práce pri oprave vodovodu v lokalite Judov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  118.80 €
  Analýza pitných vôd, vzorkovacie a technické práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  Zemný plyn TU 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  Zemný plyn PZ (04/2018) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  12.00 €
  Kontroly hasiacich prístrojov a hadicových zariadení (OÚ,MŠ,HZ,DS) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  105.48 €
  Pracovné oblečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  60.48 €
  Telekomunikačné služby 03/2018 (OcÚ, TSP, MOPS) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  75.46 €
  Služba SMS -INFO (04 - 06/2018) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  Účastnícky poplatok - povinné zákonné vzdelávanie starostov a odborných zamestnancov obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SOTAC s.r.o.
  139.20 €
  Antivír (Ocú - 4xPC,1 NTB, MŠ-2xPC, TSP-1xNTB) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  345.60 €
  Telekomunikačné služby, internet OcÚ, MŠ 03/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  38.71 €
  Zmesový komunálny odpad 03/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  612.18 €
  Nebezpečný odpad 03/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Odobraté obedy 03/2018 (247 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  741.00 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  607.00 €
  Odobraté obedy (pracovníci firmy, ktorá robila osvetlenie na Rejdovské priadky) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  15.00 €
  Zemný plyn MŠ 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  138.00 €
  Zemný plyn OcÚ 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  Poplatok za aktualizáciu dát katastra za rok 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  36.00 €
  Nájom koncového zariadenia PZ 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia TU 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Dezinfekcia na úpravu vody 60 L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  48.96 €
  Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo obrazových záznamov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovgram
  38.50 €
  Keramické postavy v kroji 10 ks (Rejdovské priadky) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gemerské osvetové stredisko
  200.00 €
  Potreby pre ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MIVA Market, spol. s.r.o.
  647.40 €
  Murárske práce v hygienických priestoroch Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Štefánik Štefstav
  750.00 €
  Paragrafy v MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  65.45 €
  Odvoz a yneškodnenie odpadu z VKK Odb.: Omega Medical s.r.o.Rožňava
  Dod.: FURA s.r.o.
  236.96 €
  Pracovná obuv Wibram, Primalex Plus 40 kg Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  79.56 €
  Kalendáre 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  32.52 €
  Elektrina TU 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  65.94 €
  Zemný plyn TU 03/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  260.00 €
  Zemný plyn PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  Prezentácia obce na celoslovenskom informačnom portáli Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Jurík - LISA
  37.88 €
  Telekomunikačné služby (OcÚ, TSP, MOPS) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  83.05 €
  Obedy v mesiaci február (11 ks Sajobábony) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  33.00 €
  Telekomunikačné služby, internet OcÚ, MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  68.16 €
  Prenájom motorového vozidla s vodičom (preprava členov klubu dôchodcov) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  40.00 €
  Zmesový komunálny odpad 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  612.38 €
  Nebezpečný odpad 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zemný plyn MŠ 03/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  138.00 €
  Zemný plyn OcÚ 03/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  97.00 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  62.40 €
  Termoska 20 l Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CORA GASTRO s.r.o.
  159.30 €
  Odobraté obedy 02/2018 (204 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  612.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ s dotáciou 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  361.00 €
  Saténové stuhy na priadky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Balaro s.r.o.
  15.29 €
  Nohy na drevené sedenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Jaroslav Breznen
  266.00 €
  Oprava tlačiarne MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  74.40 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  312.00 €
  Kamenivo 4/8mm - Posyp miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CIRPAL - Cirbus Štefan
  245.66 €
  Dodávka časopisu Montanrevue Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Združenie Baníckych spolkov a cechov Slovenska
  60.00 €
  Ročný poplatok za aktualizáciu programov (Kataster, Cintorín) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  252.00 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  181.08 €
  Pracovné oblečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  79.80 €
  Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SOZA
  14.28 €
  Konzultácie a poradenstvo vo verejnom obstarávaní Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Prome s.r.o.
  50.00 €
  Faktúra za telekominikačné služby (OcÚ,TSP,MOPS) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  90.91 €
  Prenájom motorového vozidla s vodičom na prepravu Klubu dôchodcov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  40.00 €
  Poplatky za telekomunikačné služby (OCÚ, MŠ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  66.50 €
  Elektrina MŠ 01-02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  136.00 €
  Elektrina (zdrav.stredisko, OcÚ,VO,Garáž,DS) 01-02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  898.00 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit Štandard PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit Štandard TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Elektrina TU 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  77.96 €
  Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SOZA
  33.60 €
  Kontroly a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štefan Šmelko
  37.44 €
  Elektrina ZŠ 01-02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  147.00 €
  Elektrina PZ 01-02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  111.00 €
  Dezonfekcia na úpravu vody 50L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Zemný plyn MŠ 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  23.00 €
  Zemný plyn OcÚ, 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  16.17 €
  Zmesový komunálny odpad 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  914.66 €
  Nebezpečný odpad 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Odobraté obedy január (185 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  555.00 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  520.00 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  156.00 €
  Školenie o OPP a BOZP pre osoby vykonávajúce AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  30.00 €
  Ročný polatok za doménu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CBS spol. s.r.o.
  19.12 €
  Ťahanie žumpy MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  12.00 €
  Zemný plyn MŠ, 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  23.00 €
  Zemný plyn OcÚ, 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  Kalendáre 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  52.20 €
  Novoročné pozdravy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  41.40 €
  Zasielanie informácií o dotáciáach a grantoch pre samosprávu na r. 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SAMNET-informačný systém samosprávy
  32.86 €
  Využívanie služieb SMS-info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  Reflexná vesta pre členov občianskej hliadky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IGLI design s.r.o.
  18.24 €
  Zemný plyn TU 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  Zemný plyn PZ 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  Ťahanie žumpy PZ, TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  60.00 €
  Nájom koncového zariadenia, satelit Štandard PZ 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia, satelit Štandard TU 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Zemný plyn PZ 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  Zemný plyn TU 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  Odber vody DS, Cintorín Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  3.79 €
  Odber vody MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  16.60 €
  Odber vody OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  33.68 €
  Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  36.00 €
  Poplatok Prima Banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Prima Banka
  49.31 €
  Služby TPO a ABT za obdobie 10/2017 -12/2017 vrátane Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  Nájom koncového zariadenia, satelit Štandard PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia, satelit Štandard TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Dezinfekcia na úpravu vody 50L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Elektrina TU 11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  71.33 €
  Analýza vôd, Vzorkovacie a technické práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  653.70 €
  Rekonštrukčné práce ÚK ubytovňa Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Árpád Icsó
  1694.92 €
  Odobraté obedy 12/2017 (236 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  708.00 €
  Doplnkové služby 2017 (www.rejdova.sk) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WBX, s.r.o.
  60.00 €
  Gemerské noviny inzercia (Projekt - reedícia LP Svadba v Rejdovej) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Petit Press,a.s.
  49.50 €
  Laser Toner (ekonóm, TSP, sekret.,) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  207.44 €
  Profilaktika kopírovacieho stroja Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  66.00 €
  Výroba CD nosiča ,,Svadba v Rejdovej,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AGENT Media s.r.o.
  1995.00 €
  Úprava zvukovej nahrávky z LP ,,Svadba v Rejdovej,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AGENT Media s.r.o.
  590.00 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 11/17 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  383.75 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií, Odpratávanie snehu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  738.00 €
  Farba, Penetračný náter 10L pre AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  79.00 €
  Zemný plyn PZ 12/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  61.00 €
  Zemný plyn TU 12/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  262.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ s dotáciou 12/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  517.00 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  109.20 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  46.80 €
  Stravovacie poukážky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
  1114.79 €
  Kamenivo na posyp ciest Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CIRPAL - Cirbus Štefan
  161.98 €
  Externý manažment - Sanácia skládky odpadu v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: XENON, s.r.o.
  2136.00 €
  Mobil OcÚ, TSP 11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  80.38 €
  Odstránenie čiernej skládky v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
  15000.00 €
  Činnosť spoločného obecného úradu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  132.60 €
  Zmesový komunálny odpad 11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  611.85 €
  Nebezpečný odpad 11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Montážna plošina - orezanie jedličky na námestí a pred poštou/svetelná výzdoba, napojenie sviečok na el. energiu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PODNIK SLUŽIEB MESTA DOBŠINÁ
  134.64 €
  Internet OcÚ, MŠ 11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  66.58 €
  Zemný plyn OcÚ (12/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  97.00 €
  Zemný plyn MŠ (12/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  139.00 €
  Dodávka a výmena kotla - kultúrny dom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Árpád Icsó
  2000.00 €
  Odobraté obedy 11/2017 (223ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  669.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ s dotáciou 11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  683.00 €
  Školné za základnú prípravu členov DHZ, poplatok za vykonávanie záverečných skúšok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  200.00 €
  Zbezpečenie hudobnej dramaturgie ,odborných textov s prípravou CD ,,Svadba v Rejdovej,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Betena s.r.o.
  1100.00 €
  Predplatné Rodina a Škola SK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenská pošta a.s.
  13.20 €
  Grafický návrh obalu a bookletu CD ,,Svadba v Rejdovej,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  500.40 €
  Revízie plynových kotlov a tlakových nádob v budove OCÚ/MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PRESSURE-GAS M.Ščipák
  240.00 €
  Plastový kontajner 1100 l Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MEVA-SK .s.r.o.
  232.80 €
  LED svetelný záves, sieťový pripojovací kábel Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EDISON SK s.r.o.
  124.00 €
  Preprava detí z MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  70.00 €
  Penetrácia, Primalex Plus Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  79.64 €
  Prístrešok za OCÚ pre V3S Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROOFS FZ s.r.o.
  535.56 €
  Vypracovanie rozpočtu a technická správa k projektu : Oprava hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Miloš Volf
  350.00 €
  Odborné konzultácie pri príprave projektovej dokumentácie, Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Miloš Volf
  850.00 €
  Svetelná LED reťaz, Vianočný LED záves Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EDISON SK s.r.o.
  349.00 €
  Sada mikrofónov BEHRINGER Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EduWork s.r.o.
  74.60 €
  Revízie plynových kotlov a tlakových nádob v budove TU/PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PRESSURE-GAS M.Ščipák
  650.00 €
  Nájom koncového zariadenia, satelit Štandard PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia, satelit Štandard TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Elektrina TU 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  60.54 €
  Ťahanie žumpy PZ,TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  60.00 €
  Prášok na zisťovanie chlóru vo vode Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: e-SPA s.r.o.
  33.12 €
  Elektrina PZ 09-11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  100.00 €
  Elektrina - ubytovňa ZŠ 09-11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  180.00 €
  Dezinfekcia na úpravu vody 50L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK (smetisko, cintorín) 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  395.46 €
  Tlač informačnej tabuľky (Zákaz sypania smetí, Dom seniorov) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IGLI design s.r.o.
  20.40 €
  Oprava miestnych komunikácií v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: STRABAG s.r.o.
  38821.40 €
  Prístrešok pre V3S za obecným úradom (ihličnaté rezivo) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Drevovýroba Dobšiná s.r.o.
  195.91 €
  Ťahanie žumpy OCÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  72.00 €
  Internet OcÚ, MŠ 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  70.48 €
  Prenájom motorového vozidla s vodičom (Klub dôchodcov) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  40.00 €
  Činnosť spoločného obecného úradu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  660.48 €
  Elektrina MŠ 09-11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  123.00 €
  Elektrina (zdrav. stredisko, OCÚ, VO, Garáž, DS) 09-11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  742.00 €
  Mobil OcÚ, TSP 10/2017, Vytýčenie telekomun. sietí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  109.60 €
  SMS Info (zmluva č. 109/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  175.68 €
  Systémová podpora NBO za obdobie 01-12/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Asseco Solutions, a.s.
  238.02 €
  Nebezepčný odpad 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zmesový komunálny odpad 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  612.75 €
  Služby TPO a ABT za obdobie 07/2017- 09/2017 vrátane Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  Služby TPO a ABT za obdobie 04/2017-06/2017 vrátane Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ s dotáciou 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  702.00 €
  Odobraté obedy 10/2017 (236 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  708.00 €
  Prenájom motorového vozidla (Rejdová - Spišská Nová Ves a späť) Klub dôchodcov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BALÍK s.r.o.
  60.00 €
  Komuniárske práce budova OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek-Kominárstvo
  46.40 €
  Zemný plyn MŠ ( 11/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  139.00 €
  Zemný plyn OcÚ (11/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  Voľby do VÚC - obrusy, obrusy - KD Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: HRD SLOVAKIA s.r.o.
  262.32 €
  Pneumatiky Octavia - letné Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SEGAT a.s.
  70.80 €
  Kominárske práce v TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek-Kominárstvo
  28.70 €
  Zemný plyn TU (11/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  262.00 €
  Zemný plyn PZ (11/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  61.00 €
  Laser Toner HP (TSP) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  17.30 €
  Laser Toner (Voľby do OcÚ 2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  14.40 €
  Stavebný fúrik Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  80.30 €
  Vytýčenie telekomunikačného vedenia (búracie práce chodníka OcÚ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  60.00 €
  Sanácia skládky odpadov v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
  41472.00 €
  Výmena okien a dverí na jedálni ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KESKO MOBIL s.r.o.
  5249.65 €
  Predplatné aktualizáciií - úplné znenia zákonov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca s.r.o.
  59.20 €
  Oddvoz a likvidácia odpadu z VKK - smetisko 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  181.34 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - cintorín, amfitáter, smetisko Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  696.06 €
  Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  12.00 €
  Písacie potreby pre ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MIVA Market, spol. s.r.o.
  730.40 €
  Odobraté obedy 09/2017 ( 204 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  612.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ s dotáciou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  640.00 €
  Plastová nádoba čierna 10 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MEVA-SK .s.r.o.
  210.00 €
  Rekonštrukcia verejného priestranstva pri obecnom úrade Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Hronec -AQUASTAV
  24737.59 €
  Žlté smerové tabule (cintorín, ZŠ, MŠ, kamerový systém 2x ,kostol, MTĽK, PD,Hostinec pod Stolicou, Espreesso Jánošík) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IGLI design s.r.o.
  85.20 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ, MŠ 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  66.50 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ, TSP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  81.74 €
  Preprava detí ZŠ a MŠ - deň lesov mesta Dobšiná Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  66.00 €
  Prevoz balíkov so stavebným materiálom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  39.60 €
  Predprimárne vzdelávanie - literatúra MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Marián Medlen -JurisDat
  16.70 €
  Nebezpečný odpad 09/17 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zmesový komunálny odpad 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  613.24 €
  Zemný plyn MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  139.00 €
  Zemný plyn oCú Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  Spotreba vody na anfiteátri počas GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  127.11 €
  Prekladanie paliet so stavebným materiálom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  79.20 €
  Pracovná bunda AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  79.00 €
  Služby STP APV 10/2017 - 12/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IVES Košice
  293.02 €
  Zámková dlažba na priestranstvo pred OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EURIS s.r.o.
  2286.17 €
  Doprava betónovej dlažby (Sajobábony - Rejdová) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ML RESULT s.r.o.
  172.80 €
  Zvedenie vody z okapov KD Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Hronec -AQUASTAV
  1500.00 €
  Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a Obcí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
  98.00 €
  Stravné lístky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
  744.79 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  180.09 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 08/17 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  340.37 €
  Nájom koncového zariadenia , Satelit - PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia , Satelit - TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Výkopové práce pri oprave vodovodu (záhumienok) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  178.20 €
  Opravná Objemka IVE 104 - 112/240 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IVE tech s.r.o.
  159.00 €
  Elektrina TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  28.74 €
  Zemný plyn PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  61.00 €
  Zemný plyn TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  262.00 €
  Riadenie materskej školy - sept. 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  41.00 €
  Audit KÚZ 2016 a overenie kons. výročnej správy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  403.20 €
  Služby mobilnej siete O2 ( OcÚ, TSP) 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  86.34 €
  Výkopové práce pri oprave vodovodu (zadná cesta dom č. 56) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  79.20 €
  Vytvorenie remeselníckeho dvora v rámci GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Strešint - Milan Genčanský
  1053.50 €
  Štrk riečny na vyspravenie cesty ZŠ a parkoviska na anfiteátri Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jaroslav Breznen RADZIM
  96.00 €
  Výzdoba dvora ľudovými krojmi a náradím , ochutnávka tradičných jedál, prezentácia ľudových tancov GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Stanislava Breznenová SaJ
  955.50 €
  Maliarske potreby Kolorcentrum Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  138.19 €
  Nájom koncového zairadenia PZ - Satelit Štandard 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zairadenia TU - Satelit Štandard 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Analýza vôd - pitné vody , vzorkovacie a technické práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  Dezinfekcia na úpravu vody 50 L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Elektrina TU 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  64.03 €
  Dodávka zemného plynu PZ 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  61.00 €
  Dodávka zemného plynu TU 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  262.00 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit Štandard PZ 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit Štandard TU 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Ťahanie žumpy - turistická ubytovňa Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  36.00 €
  Vyhľadanie únikov vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AQUAFIND s.r.o.
  498.00 €
  Výkopové práce pri oprave miestneho vodovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  79.20 €
  Dezinfekcia na úpravu vody 50L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Elektrina TU 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  42.08 €
  Elektrina - dodávka a distribúcia PZ 06/08 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  100.00 €
  Elektrina - dodávka a distribúcia (Ubyt. ZŠ) 06-08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  180.00 €
  Verejné priestranstvo pri OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: LEMON trade, s.r.o.
  641.00 €
  Nebezpečný odpad 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zmesový komunálny odpad 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  819.93 €
  Telekomunikačné služby (OcÚ, MŠ) 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  67.39 €
  Na svadbe v Rejdovej CD nosič, licencia, vyhotovenie rozmnoženiny Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
  886.00 €
  Lístky na stravu - GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dušan Rusnák
  192.50 €
  Ďakovné listy - sadzba a tlač Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  34.56 €
  GFF 2017 - dovoz a odvoz lavičiek na námestie obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PODNIK SLUŽIEB MESTA DOBŠINÁ
  234.95 €
  Zemný plyn OcÚ 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  97.00 €
  Zemný plyn MŠ 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  139.00 €
  Pracovné oblečenie, pracovná obuv AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  79.00 €
  Prenájom WC zariadenia s komplet servisom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EBEN RV s.r.o.
  360.00 €
  Technické zabezpečenie programov GFF Rejdová 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOLFI-SERVIS
  700.00 €
  Preprava Rejdová - Miskolc a späť Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  500.00 €
  Hasiaca a požiarna technika Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FLORIAN s.r.o.
  3008.00 €
  Bannery GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  356.06 €
  Oprava miestneho ozvučenia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gared TV-servis
  396.98 €
  Verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  96.00 €
  Ihličnaté rezivo (amfiteáter) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Drevovýroba Dobšiná s.r.o.
  35.52 €
  PC Intel Lenovo, Set klávesnica + myš, OFFICE 2016- hlavná kontrolórka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  738.00 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK cintorín 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  185.22 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  189.64 €
  Potreby pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Babynabytek s.r.o.
  22.60 €
  MŠ - dotácia na výchovu a vzdelávanie ( potreby pre MŠ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Richard Jaroušek
  69.00 €
  Vyhotovenie geometrického plánu a porealizačné zameranie kanalizácie v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Jozef Borovský - Geodetické a Inžinierske služby
  500.00 €
  Zdroj UPS - OCÚ ekonómka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  75.00 €
  Telekomunikačné služby O2 ( OCÚ, TSP) 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  80.85 €
  Elektrina dodávka a distribúcia MŠ 06-31.08.2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  123.00 €
  Elektrina - dodávka a distribúcia (ZŠ stredisko, OcÚ,VO, Garáž, DS) 06-31/08.2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  742.00 €
  Poplatky za telkomunikačné služby (OcÚ, MŠ + INTERNET) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  67.25 €
  Spolupráca - služby obce.info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Datatrade s.r.o.
  58.56 €
  Šindle Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Jánošík-Espresso Jánošík
  330.00 €
  Zemný plyn PZ 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  61.00 €
  Zemný plyn TU 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  262.00 €
  Výkopové práce pri oprave m iestneho vodovodu (Judov) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  39.60 €
  Nájom koncového zariadenia , PZ 8/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia , TU 8/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Zemný plyn PZ 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  61.00 €
  Zemný plyn TU 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  262.00 €
  Výkopové práce pri dome Ivety Pitoňákovej č.d. 166 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  118.80 €
  Ťahanie žumpy 2xTU, 2x PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  48.00 €
  Odpredaj materiálu - Navrtávací pás DN 100 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  91.01 €
  Finančné vysporiadanie 01-30.06.2017 (PZ, TU) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  1538.38 €
  Elektrina TU 06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  36.49 €
  Odobraté obedy 120ks 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  360.00 €
  Nebezpečný odpad 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zmesový komunálny odpad 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  550.21 €
  Zemný plyn OcÚ 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  97.00 €
  Zemný plyn MŠ 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  139.00 €
  Pracovný materiál - AČ ,,Praxou k zamestnaniu,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  120.36 €
  Preddavok na Finančného sprvodajcu ročník 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  26.40 €
  Zemný plyn OcÚ 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  97.00 €
  Zemný plyn MŠ 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  139.00 €
  Murárske práce v MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Šľachtovský
  200.00 €
  Odber vody 01-06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  27.51 €
  Odber vody OcÚ 01-06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  51.70 €
  Odber vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  1.42 €
  Realizácia verejného obstarávania ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Rejdová,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ULTIMA RATIO s.r.o.
  180.00 €
  Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  12.00 €
  Zemný plyn OcÚ 01-30.03.2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  1041.78 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  191.03 €
  Mobil OcÚ, TSP - mobil, pokuta predčasné ukončenie zmluvy - nedostatočný signál Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  201.78 €
  Mobil OcÚ - mobil OcÚ + pokuta predčasné ukončenie zmluvy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  80.71 €
  Vypracovanie dokumentu Smernica pre verejné obstarávanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MOAD s.r.o.
  200.00 €
  Vypracovanie rozpočtu ( rekonštrukcia verejného priestranstva pri OcÚ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Miloš Volf
  240.00 €
  Oprava bleskozvodu na budove OcÚ a vyhotovenie revíznej správy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Milan Boronkaj
  900.00 €
  Činnosť spoločného obecného úradu stavebného Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  660.48 €
  Činnosť spoločného obecného úradu stavebného Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  660.48 €
  Odmena za predaný tovar (Komisionársky predaj RIB) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Košice Región Turizmus
  7.70 €
  Suveníry - Hviezdicový výstup na Solicu 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  292.73 €
  Jazyk a komunikácia - Svet škôlkara č. 8 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  31.16 €
  Halenkovina na blúzky pre spevokol Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Látky Mráz s.r.o.
  116.35 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ, TSP 06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  12.98 €
  Internet OcÚ, MŠ - 6/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  93.86 €
  Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Richard Krajčík
  100.00 €
  Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  36.00 €
  Predplatné ,,Poradca 2018,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca s.r.o.
  59.80 €
  Trička s potlačou - 20.ročník Hviezdicový výstup na Stolicu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Alevax s.r.o.
  735.84 €
  Analýza vôd - pitné vody, vzorkovacie a technické práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit PZ ( 7/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit TU ( 7/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Dezinfekcia na úpravu vody 50 L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou 06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  737.00 €
  Odobraté obedy 06/2017 (235 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  705.00 €
  Zmesový komunálny odpad - 06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  548.52 €
  Nebezpečný odpad - 06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Pracovná bunda DČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  46.45 €
  Komplexný výrub dreva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: DREVORUB s.r.o.
  194.81 €
  Laminovací stroj Fellowes Spectra A4 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Axdata, s.r.o.
  45.55 €
  Vyčistenie a údržba PC, NB Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  115.44 €
  Náter V3S, Odkvapy OcÚ - náter Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  150.04 €
  Archívna skriňa - TSP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: B2B partner s.r.o.
  218.40 €
  LED zdroj 15W 2G11 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RT LED s.r.o.
  216.00 €
  Riadenie materskej školy - jún 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  41.00 €
  Školský výlet MŠ - preprava detí (100 e príspevok obce, 107 e vloží MŠ do pokladne obce) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  207.00 €
  Budova OcÚ - sokel OcÚ a KD - kamenivo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CIRPAL - Cirbus Štefan
  74.12 €
  Laser Toner Canon - OcÚ,TSP, Regob., Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  112.30 €
  Oprava kamerového systému Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  1577.28 €
  Elektrina TU 05/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  61.09 €
  Zemný plyn PZ, TU (06/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  788.00 €
  Strava účastníkov porady Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  42.00 €
  Kuchynské potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AZM s.r.o.,
  294.00 €
  Lavica 2m Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Jaroslav Breznen
  241.20 €
  Mobil OcÚ 05/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  27.65 €
  Služby mobilnej siete TSP, OcÚ (05/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  40.57 €
  Odvoz a likvidácia odapadu z VKK smetisko - máj 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  229.76 €
  Odvoz a likvidácia odapadu z VKK od cintorína - máj 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  180.96 €
  Drevenica - náter strechy a javiska Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  279.29 €
  Oprava prenosného a miestneho ozvučenia (Dom smútku, Rozhlas) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gared TV-servis
  364.80 €
  Odmena za predaný tovar Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Košice Región Turizmus
  2.50 €
  Maľovanie sály KD Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Attila Mázik
  1930.00 €
  Zemný plyn OcÚ, MŠ 06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  447.00 €
  Internet OcÚ, MŠ 05/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  84.73 €
  Ťažba drevnej hmoty Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: DREVORUB s.r.o.
  4480.19 €
  Potreby pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NOMILAND, s.r.o.
  12.80 €
  LED zdroj 15W 2G11 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RT LED s.r.o.
  216.00 €
  Odobraté obedy 05/2017 (276 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  828.00 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou 05/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  984.00 €
  Zmesový komunálny odpad 05/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  548.22 €
  Nebezpečný odpad - 05/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Úprava cesty na rómskej osade - rozhrňovanie štrku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  39.60 €
  Drvené kamenivo ( Rómska osada - cesta) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VSK Mineral s.r.o.
  253.97 €
  Spracovanie projektovej dokumentácie - multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Miloš Volf
  600.00 €
  Pracovné oblečenie - ,,Praxou k zamestnaniu ,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  119.78 €
  Pracovné oblečenie - DČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  46.45 €
  Náter javiska v sále KD 2x, Náter drevených váľovov a lavičiek na námestí obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  255.46 €
  Mulčovanie okolo ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Martin Molčan
  240.00 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit PZ ( 6/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit TU ( 6/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Vodné a stočné - správa a aktualizácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Remek s.r.o.
  54.00 €
  Elektrina TU 04/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  68.89 €
  Elektrina ( 03-05/2017) ZŠ Ubytovňa Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  180.00 €
  Elektrina PZ (1.03.2017 - 31.05.2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  20.00 €
  Zemný plyn PZ, TU 05/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  788.00 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ, TSP 08.04.2017-07.05.2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  41.07 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ (08/04-07/05) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  22.77 €
  Odvoz a likvidácia odapadu z VKK - máj 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  404.14 €
  Audit ÚZ za rok 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  796.80 €
  Elektrina ( 03-05/2017) MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  39.00 €
  Elektrina (03-05/2017) Zdrav.stredisko, OcÚ, VO, Garáž, DS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  534.00 €
  Odmeny výkonným umelcom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovgram
  38.50 €
  Dodávka časopisu Montanrevue 1-4 /2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Združenie Baníckych spolkov a cechov Slovenska
  60.00 €
  Odobraté obedy Apríl 2017 ( 142 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  426.00 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou 04/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  798.00 €
  Telekomunikačné služby 4/2017 OcÚ, MŠ, internet Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  70.40 €
  Zemný plyn Ocú, MŠ 5/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  447.00 €
  Jazyk a komunikácia - Svet škôlkara Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  31.16 €
  Riadenie materskej školy apríl 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  41.00 €
  Ťahanie žumpy ( 4 x TU, 1 x PZ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  60.00 €
  Kontrola podzemných hydrantov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štefan Šmelko
  181.56 €
  Služby podľa rozpisu nebezpečný odpad - apríl 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Služby podľa rozpisu zmesový komunálny odpad - apríl 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  551.21 €
  Piesok na betónovanie - OcÚ - miestnosť za javiskom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jaroslav Breznen RADZIM
  150.00 €
  Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  12.00 €
  Odvoz a likvidácia odapadu z VKK od osady - apríl 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  209.16 €
  Odvoz a likvidácia odapadu z VKK od cintorín - apríl 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  203.52 €
  Aktualizácia programov A/1969/02/2008 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  252.00 €
  Vzdelávanie starostov a odborných zamestnancov obce - účastnícky poplatok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SOTAC s.r.o.
  58.80 €
  Mobil OcÚ 03/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  23.48 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ, TSP 03/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  40.57 €
  Odvoz a likvidácia odpadu VKK marec 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  199.93 €
  Predfakturácia časti nákladov na posedení pri príležitosti ,, Dňa učiteľov,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Vyšná Slaná
  147.08 €
  Kontroly a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení (OÚ, HZ, MŠ, DS) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štefan Šmelko
  129.48 €
  Zemný plyn OcÚ, MŠ 04/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  447.00 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou 03/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  863.00 €
  Odobraté obedy marec 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  600.00 €
  Službyx TPO a ABT za obdobie 01/2017 - 03/2017 vrátane Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  Zmesový komunálny odpad - marec 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  548.42 €
  Nebezpečný odpad - Marec 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Činnosť spoločného obecného úradu na rok 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  14.27 €
  Poplatky za telekomunikačné služby a internet OcÚ, MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  63.41 €
  Infražiariče do domu smútku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PRO DESIGNE s.r.o.
  2340.94 €
  Pomôcky na kreslenie (MŠ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anna Gallová - DIPOS
  66.40 €
  Literatúra do knižnice Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Vítězslav Fischer
  38.50 €
  Pracovný odev DČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  46.45 €
  Satelit Štandard 5.2017, Nájom koncového zariadenia PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom Koncového zariadenia - prvé 5.2017 Satelit Štandard TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Elektrina TU 03/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  119.05 €
  Kontroly a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení TU, PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štefan Šmelko
  77.40 €
  Dezinfekcia na úpravu pitnej vody 50 L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Zemný plyn TU, PZ 04/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  788.00 €
  Analýza vôd - pitné vody, vzorkovacie a technické práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  Satelit štandard, Nájom koncového zariadenia PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Štandard 4.2017 , Nájom koncového zariadenia TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Elektrina TU 02/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  83.62 €
  Školské potreby pre deti v HN (z dotácie) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MIVA Market, spol. s.r.o.
  863.20 €
  Doména webhosting ( www.rejdova.sk) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WBX, s.r.o.
  168.00 €
  Sluižby mobilnej siete ( mobil OCÚ) (08.02. - 07. 03. 2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  26.24 €
  Sluižby mobilnej siete OcÚ, TSP (08.02.2017 - 07.03.2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  40.57 €
  Pracovné náradie - AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  309.86 €
  Doplnkové služby - doplnenie dokumentov, úpravy za rok 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WBX, s.r.o.
  210.00 €
  Odvoz a likvidácia odapadu z VKK - február 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  187.47 €
  Zemný plyn Ocú, MŠ 3/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  447.00 €
  Internet OcÚ, MŠ - 2/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  67.96 €
  Nebezpečný odpad - Február 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zmesový komunálny odpad - Február 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  549.11 €
  Prezentácia obce a služby na informačnom portáli Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Jurík - LISA
  27.88 €
  Zemný plyn TU, PZ 03/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  788.00 €
  Nájom Koncového zariadenia - prvé 3.2017, Satelit Štandard - PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom Koncového zariadenia - prvé 3.2017, Satelit Štandard - TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Ťahanie žumpy ( TU, PZ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  36.00 €
  Elektrina TU 01/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  99.73 €
  Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SOZA
  33.60 €
  Kontroly a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení ( ubytovňa-ZŠ Rejdová) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štefan Šmelko
  57.96 €
  Elektrina ubytovňa ZŠ (01-02/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  248.00 €
  Elektrina PZ (01.01.2017-28.02.2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  180.00 €
  Zemný plyn TU, PZ 02/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  788.00 €
  Satelit štandard, Nájom Prvého HD STB 2.2017 , TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit štandard, Nájom Prvého HD STB 2.2017 , PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Dezinfekčný prípravok na úpravu vody 50 L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Výkopové práce pri oprave vodovodu v lokalite Píly Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  39.60 €
  Odobraté obedy Február 2017 ( 169 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  507.00 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou 02/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  799.00 €
  Riadenie materskej školy február 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  41.00 €
  Zriadenie webovej aplikácie (www.rejdova.sk) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WBX, s.r.o.
  588.00 €
  Ťahanie žumpy - Obecný úrad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  12.00 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ, TSP 08.01.2017-07.02.2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  40.57 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ mobil 08.01.2017-07.02.2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  22.00 €
  Odvoz a likvidácia odpadu VKK január 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  197.61 €
  Autorská odmena (použitie hudobných diel) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SOZA
  14.28 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií, odpratávanie snehu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  414.00 €
  Internet OcÚ, MŠ - 1/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  70.67 €
  Zmesový komunálny odpad - Služby podľa rozpisu Január 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  821.72 €
  Nebezpečný odpad - služby podľa rozpisu Január 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Elektrina 01/2017-2/2017 MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  207.00 €
  ELEKTRINA 01/17-28.02.17 (OcÚ,VO,Garáž, DS) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  1063.00 €
  Zemný plyn 02/2017 OcÚ, MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  447.00 €
  Laser Toner (sekretárka, ekonómka,TSP - z dotácie, KD) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  139.00 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou 01/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  401.00 €
  Odobraté obedy Január 2017 (158 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  474.00 €
  Obedy - Audítorka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  6.00 €
  Odhrňovač snehu plastový s násadou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  128.80 €
  Kvalifikovaný systémový certifikát - elektronická pečať (DCOM) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Disig, a.s.
  103.20 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK (upratovanie obce) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  154.93 €
  Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  14.40 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  336.00 €
  Ročný poplatok za doménu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CBS spol. s.r.o.
  19.12 €
  Štartovací set - DHZO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MADMAT s.r.o.
  29.31 €
  STORZ - AGRO koncovka bajonetová -DHZO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: GUMEX SK, spol. s.r.o.
  16.26 €
  WiFi router Netis 2419 /Ocú Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: free-zona s.r.o.
  24.90 €
  Informácie o dotáciách a grantoch pre samosprávu (2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SAMNET-informačný systém samosprávy
  32.86 €
  Služby pevnej siete ( OCÚ, MŠ) december 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  67.55 €
  Nebezpečný odpad - december 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zmesový komunálny odpad - december 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  550.41 €
  Gemerské noviny 50 ks (projekt ,, Dokumentácia ev. piesní,,) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Petit Press,a.s.
  50.00 €
  Odber vody ( DS, Cintorín) od 01.07.2016-31.12.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  5.22 €
  Odber vody ( MŠ) od 01.07.2016 - 31.12.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  18.02 €
  Odber vody od 01.07.2016 - 31.12.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  45.06 €
  Vývoz jedlých tukov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  36.00 €
  Odobraté obedy - december 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  423.00 €
  Službyx TPO a ABT za obdobie 10/2016 - 12/2016 vrátane Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  Kalendáre obce Rejdová na rok 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Agentúra Sáša s.r.o.
  240.00 €
  Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Prima Banka
  49.31 €
  Elektrina TU 11/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  77.18 €
  Zemný plyn OcÚ, PZ 01.12.2016-31.12.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  629.00 €
  Kancelárske potreby OCÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPONKA SK., s.r.o.
  39.12 €
  Faktúra za služby mobilnej siete - 08.11.2016-07.12.2016, TSP,OCÚ mobil Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  42.07 €
  Faktúra za služby mobilnej siete - 08.11.2016-07.12.2016, mobil OCÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  23.39 €
  Činnosť spoločného obecného úradu na šk. rok 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  168.76 €
  Odvoz a likvidácia odpadu VKK november 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  206.99 €
  Odvoz a likvidácia odpadu VKK november 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  200.48 €
  Pracovné oblečenie - AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  385.20 €
  Info-Tabuľa : DHZ - označovanie miesta pre čerpanie vody na anfiteátri Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IGLI design s.r.o.
  48.00 €
  Gigaset A220-predaj , bezšnúrový telefón Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  9.90 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou 12/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  857.00 €
  Stravné lístky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
  1147.00 €
  Dodávka betónovej zmesi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KREDIT s.r.o.
  248.93 €
  Zemné práce buldozérom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: LESOSTYLL s.r.o.
  300.00 €
  Faktúra za služby pevnej siete OcÚ, MŠ, 11/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  72.06 €
  Zemný plyn Ocú, MŠ 12/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  385.00 €
  Riadenie materskej školy - nov. 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  41.00 €
  Laser Toner HP CF 283A Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  34.60 €
  Nebezpečný odpad - november 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zmesový komunálny odpad - november 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  549.41 €
  Prenájom priestorov evanjelického kostola Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Evanjelický cirkevný zbor a.v. Rejdová
  210.00 €
  Aktualizácia programov DZN, REGOB 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Asseco Solutions, a.s.
  238.02 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou 11/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  957.00 €
  Odobraté obedy - november 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  537.00 €
  Úprava terénu stavebným strojom New Holland Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  59.40 €
  Reklamné predmety Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JES SK s.r.o.
  590.86 €
  Predprimárne vzdelávanie 2016-2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: M. Medlen - JurisDat
  16.70 €
  Predplatné Rodina a škola - Predškolská výchova Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenská pošta a.s.
  13.20 €
  Nájom Prvého HD STB 12.2016, PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom Prvého HD STB 12.2016, TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Elektrina TU 10/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  61.31 €
  Kominárske práce - Turistická ubytovňa Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek-Kominárstvo
  35.67 €
  Odvoz a likvidácia odpadu VKK zo smetiska - október 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  196.14 €
  Odvoz a likvidácia odpadu VKK zo smetiska september 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  176.62 €
  Odvoz a likvidácia odpadu VKK z cintorína - október 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  169.34 €
  odmena za predaný tovar KOCR 11/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Krajská organizácia CR
  2.50 €
  Faktúra za služby mobilnej siete - 08.10.2016-07.11.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  22.62 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ, TSP - 08.10.2016-07.11.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  42.10 €
  Odmena za Sanáciu miesta s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SIBS MV s.r.o.,
  61052.64 €
  Realizácia zvukovej nahrávky hudby a spevu : ,,Dokumentácia ľudového spevného prejavu evanjelických cirkevných piesní v obci Rejdová,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AGENT Media s.r.o.
  1200.00 €
  Zemný plyn TU, PZ - november 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  629.00 €
  Elektrina 01.09.2016 - 30.11.2016 - PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  127.00 €
  Ťahanie žumpy 4 x TU,1 x PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  60.00 €
  Výkopové práce pri oprave miestneho vodovodu - október 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  594.00 €
  Služby TPO a ABT 04/2016 - 09/2016 vrátane Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  420.00 €
  Zabezpečenie hudobnej réžie a finálnej dramaturgie - Dokumentácia ľudového spevného prejavu evanjelických cirkevných piesní v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Betena s.r.o.
  1300.00 €
  Paplóny, vankúše pre MŠ - z dotácie na výchovu a vzdelávanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NOMILAND, s.r.o.
  160.00 €
  Kominárske práce - Budova OcÚ, Dom kultúry Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek-Kominárstvo
  60.20 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou 10/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  942.00 €
  Odobraté obedy - október 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  537.00 €
  Zemný plyn Ocú, MŠ 11/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  385.00 €
  Elektrina 01.09.2016-30.11.2016 MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  125.00 €
  Elektrina 01.09.2016 - 30.11.2016 ( OCÚ, DS, Garáž, VO, Zdrav. stredisko) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  640.00 €
  Faktúra za služby pevnej siete OcÚ, MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  67.07 €
  LED zdroj 15W 2G11 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RT LED s.r.o.
  48.00 €
  Vyhotovenie transkripcií pre projekt - Dokumentácia ľudového spevného prejavu cirkevných piesní Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Betena s.r.o.
  760.00 €
  Využívanie služby SMS info (5.11.2016 - 4.11.2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  547.20 €
  Zmesový komunálny odpad - október 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  551.90 €
  Nebezpečný odpad - október 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Potreby pre MŠ - z dotácie na výchovu a vzdelávanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NOMILAND, s.r.o.
  1187.10 €
  Vykonané stavebné práce - Pokládka keramickej dlažby v Dome smútku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MILANKO spol. s.r.o.
  971.33 €
  Vykonané stavebné práce : Modernizácia Domu smútku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MILANKO spol. s.r.o.
  15261.72 €
  Projektová dokumentácia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  681.60 €
  Vyhľadávanie únikov vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Smutný Ivan - aquafind
  540.00 €
  Nájom Prvého HD STB 11.2016, PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom Prvého HD STB 11.2016, TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Objímky na vodovod Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Jíři Veselý
  291.80 €
  Rekonštrukcia práce - Ústredné kúrenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Árpád Icsó
  541.00 €
  Elektrina 09/2016 TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  42.28 €
  Potraviny na stravovanie turistov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMEDIA, spol. s.r.o.
  12.54 €
  Vytýčenie trasy vodovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VVS a.s.
  129.29 €
  Dezinfekcia na úpravu vody 50L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Kočab RV - Externí školitelia obedy ( zaplatili obci na základe fa) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  15.00 €
  Potraviny na stravovanie turistov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMEDIA, spol. s.r.o.
  58.44 €
  Potraviny na stravovanie turistov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMEDIA, spol. s.r.o.
  76.48 €
  Mrazené kuracie stehná 10kg Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMEDIA, spol. s.r.o.
  22.78 €
  Práca strojom NEW HOLLAND pri orpave vodovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  99.00 €
  Satelitný prijímač SRT 7504 a oprava TV Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gared TV-servis
  102.00 €
  Zemný plyn PZ, TU 10/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  629.00 €
  výkopové práce pri oprave vodovodu (September) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  1148.40 €
  Elektrospojka ( záchyt prameňa Mlyná) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VVS a.s.
  370.90 €
  Nájom Prvého HD STB 10.2016, PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom Prvého HD STB 10.2016, TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nerezové nádoby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gastro Market
  357.54 €
  Kamenivo (záchyt prameňa Mlyná) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CIRPAL - Cirbus Štefan
  241.64 €
  Elektrina 08/2016 TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  62.62 €
  Gabiónové koše s príslušenstvom 12 ks (vodovod - záchyt prameňa Mlyná) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Milan Lemon - Client Car
  546.20 €
  Zemný plyn PZ, TU 09/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  629.00 €
  Dezinfekcia na úpravu vody 50L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Palivo gélové do ohrevných mís Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gastro Market
  42.31 €
  Nájom Prvého HD STB 9.2016, TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom Prvého HD STB 9.2016, PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Plastové nádoby 6Ks, Kuka nádoby 2 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MEVA-SK .s.r.o.
  178.56 €
  Odmena za predaný tovar (KSK) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Krajská organizácia CR
  3.40 €
  Prenájom motorového vozidla s vodičom (Klub dôchodcov) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  38.00 €
  Školské potreby pre deti V HM - ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MIVA Market, spol. s.r.o.
  863.20 €
  Tyč 110 - 200 cm - kultúrny dom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Kinekus s.r.o.
  31.19 €
  Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  14.40 €
  Rekonštrukcia práce ÚK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Árpád Icsó
  949.14 €
  MŠ - dotácia - školské potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ľubomír Gallo-DIPOS
  66.40 €
  Odvoz a likvidácia odpadu VKK september 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  468.37 €
  Odvoz a likvidácia odpadu VKK september 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  185.39 €
  Odvoz a likvidácia odpadu VKK september 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  379.84 €
  Služby mobilnej siete - OcÚ, TSP 08.09. - 07.10.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  40.57 €
  Služby mobilnej siete - OcÚ 08.09. - 07.10.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  29.41 €
  Činnosť spol. obecného úradu - stavebného Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  667.36 €
  Preprava - klub dôchodcov (Rejdová - Krakov - Wielička) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  635.00 €
  LED žiarovky na verejné osvetlenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RT LED s.r.o.
  132.00 €
  Odobraté obedy september 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  501.00 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou 09/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  873.00 €
  Oprava povrchu a asfaltovanie miestnych komunikácií (obec + lesy SR) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: STRABAG s.r.o.
  47594.16 €
  Služby pevnej siete OcÚ, MŠ - 09/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  88.01 €
  Zemný plyn OcÚ, MŠ, 10/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  385.00 €
  Jazyk a komunikácia - Svet škôlkara č. 5 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  31.06 €
  Laser Toner, OcÚ - dotácia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  28.80 €
  Spotreba vody na anfiteátri počas konania GFF 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  95.81 €
  Zmesový komunálny odpad-september 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  549.51 €
  Nebezpečný odpad - september 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Odmena za predaný tovar (KSK) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Krajská organizácia CR
  3.70 €
  Maliarske potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  150.17 €
  Pracovné oblečenie DČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  82.00 €
  Aktualizácie - úplné znenia zákonov 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca s.r.o.
  59.20 €
  Rozšírenie kamerového systému - Kamera pri dome č. 303 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  998.83 €
  Bezvreckový vysávač pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TM Net s.r.o.
  72.90 €
  Užívanie účtovníckeho programu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IVES Košice
  293.02 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK od cintorína - AUGUST 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  213.59 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK smetisko - AUGUST 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  224.00 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK smetisko - AUGUST 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  212.20 €
  Evidencia pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ŠEVT a.s.
  37.32 €
  Služby mobilnej site TSP, OcÚ (08.05.2016-07.06.2016) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  43.38 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ 08.08.2016-07.09.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  23.44 €
  Zrkadlo kvet MŠ - (dotácia na výchovu a vzdelávanie) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NOMILAND, s.r.o.
  113.50 €
  Oprava plynového kotla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Juraj Rokfaluši GEKOS
  489.60 €
  Zemný plyn OcÚ, MŠ, 09/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  385.00 €
  Faktúra za služby pevnej siete OcÚ, MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  75.80 €
  Zmesový komunálny odpad august 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  821.57 €
  Nebezpečný odpad - služby august 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Dekorácia námestia obce a amfiteátra na GFF 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Stanislava Breznenová SaJ
  255.50 €
  Verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  84.00 €
  Rekonštrukcia umývarky v budove MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Erik Helpen - MERIT
  6956.40 €
  Preprava Rejdová - Sajobabony a späť - družobná návšteva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  618.00 €
  Riadenie materskej školy - august 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  40.90 €
  Vytvorenie remeselníckeho dvora na GFF 2016 , prenájom dvora, ukážky remesiel Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Mihók Hostinec pod Stolicou
  270.00 €
  Vystúpenie FS Telgárt na GFF 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Telgárt
  200.00 €
  audit KÚZ za rok 2015 a overenie kons. výročnej správy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  403.20 €
  Finančný spravodajca , ročník 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  26.40 €
  Vytvorenie gazdovského dvora na GFF 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PIL-PAST -Pastrnák Ondrej
  735.00 €
  Pracovné oblečenie AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  42.00 €
  Pracovný materiál AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  162.00 €
  Autokárová doprava (Hôrka - Telgart - Rejdová a späť) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dušan Gilden - SOGI
  198.00 €
  Technické zabezpečenie programov GFF v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOLFI-SERVIS
  700.00 €
  Prenájom WC zariadenia na GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EBEN RV s.r.o.
  360.00 €
  Recepcia GFF - detské súbory, zahraničný súbor Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMEDIA, spol. s.r.o.
  88.30 €
  Recepcia GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMEDIA, spol. s.r.o.
  131.65 €
  betonová zmes na opravu ciest Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jaroslav Breznen RADZIM
  414.00 €
  odmena za predaný tovar KOCR 7/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Krajská organizácia CR
  4.55 €
  VO -projekt sanácie nelegálnej skládky odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Monika Ivanová-ABIZ
  500.00 €
  služba obce.info 8/2016-8/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Datatrade s.r.o.
  58.56 €
  inzercia-výberové konanie riadiťeľ MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Petit Press,a.s.
  102.00 €
  služby mobilnej siete Ocú 7/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  24.00 €
  služby mobilnej siete Ocú , TSP 7/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  41.57 €
  kniha Rožňava a okolie 5 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JES SK s.r.o.
  35.00 €
  výkopové práce-verejné priestranstvá Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  79.20 €
  pamätné listy GFF,plagáty do múzea Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  51.78 €
  Vývoz VKK od cintorina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  256.87 €
  Vývoz VKK od cintorina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  169.07 €
  Vývoz VKK zo smetiska Odb.: Občianske združenie Borievka
  Dod.: FURA s.r.o.
  186.55 €
  Telefón MŠ,OcU 7/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  68.47 €
  Tonery do tlačiarní Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  109.40 €
  Zemný plyn Ocú, MŠ, júl 8/16 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  385.00 €
  elektrika Mš 6-8/16 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  125.00 €
  Elektrina - dodávka a distribúcia, ZS, OcÚ, VO, Garáž, DS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  640.00 €
  výstup na Stolicu - potraviny Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMEDIA, spol. s.r.o.
  55.69 €
  činnosť SOcU stavebného 1.polrok 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  667.36 €
  zverejnenie článku v Gem.novinách - projekt KNM Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Petit Press,a.s.
  50.70 €
  obálky na pozvánky, kartičky GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  13.49 €
  predplatné zákony 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca s.r.o.
  58.80 €
  Zmesový komunálny odpad Júl 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  278.05 €
  Nebezpečný odpad Júl 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  spotreba vody Mš za 1.polrok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  18.02 €
  spotreba vody OcU za 1.polrok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  25.61 €
  dobrovol.činnosť - prac.pomôcky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  82.00 €
  Predplatné - časopisu učtovnictvo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
  79.80 €
  Analýza vôd - pitné vody, vzorkovacie a technické práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  106.80 €
  Elektrina 07/2016 TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.35 €
  výkopové práce pri oprave vodovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  79.20 €
  Zemný plyn 08/2016, TU, PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  629.00 €
  Elektrina 06/2016 - 08/2016 PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  127.00 €
  Digi satelit - požiar.zbrojnica Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Digi satelit - tur.ubytovňa Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Elektrina, TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  46.06 €
  oprava vodovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  79.20 €
  Ťahanie žumpy TU,PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  60.00 €
  Zemný plyn 07/2016, TU, PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  629.00 €
  biologické ošetrenie odpadov - tur.ubytovňa Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: bio enzym Petr Mrázek
  100.00 €
  Navrtavací pás -oprava vodovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VVS a.s.
  45.50 €
  Obijmky na opravu vodovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Jíři Veselý
  538.00 €
  Digi satelit - požiar.zbrojnica Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Digi satelit - tur.ubytovňa Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Preprava dreva na porez do drevovýroby Dobšiná z UD Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lesopartner spol.s.r.o. Rožňava
  60.66 €
  Preprava detí na výlet projekt ,, Sme Rómovia,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  103.00 €
  Plastový stojan na vrecia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MEVA-SK .s.r.o.
  282.62 €
  porez guľatiny - pódium amfiteáter Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Drevovýroba Dobšiná s.r.o.
  587.16 €
  ihličnaté rezivo , pódium amfiteáter Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Drevovýroba Dobšiná s.r.o.
  181.40 €
  Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  14.40 €
  Oprava miestneho ozvučenia a ozvučenia DS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gared TV-servis
  422.90 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - jún 2016 SMETISKO, AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  250.37 €
  Odchyt túlavých psov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TD , s.r.o.
  715.00 €
  Lenovo Ideapad G70-80 Projekt ,, Sme Rómovia,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Datacomp s.r.o.
  499.00 €
  služby mobilnej siete Ocú , TSP 08.06.-07.07. Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  54.54 €
  služby mobilnej siete Ocú 08.06-07.07.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  25.48 €
  Odmena za predaný tovar - Komiásionársky predaj RUB Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Krajská organizácia CR
  4.10 €
  Stravné poukážky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
  1147.58 €
  Audit za rok 2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  796.80 €
  Dovoz zeminy na ulicu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  39.60 €
  Zemný plyn Ocú, MŠ, júl 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  385.00 €
  Vlajky veľké Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  11.22 €
  materiál na tvorivú dielňu projekt ,, Sme Rómovia,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Balaro s.r.o.
  39.39 €
  Kancelárske potreby pre deti projekt ,, Sme Rómovia,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ladislav Mihálik - LAAX
  213.78 €
  Svet škôlkara - jazyk a komunikácia č.4 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  31.06 €
  Riadenie materskej školy - jún 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  40.90 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou 06/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  780.00 €
  Odobraté obedy Jún 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  837.00 €
  Plagáty , Vlajky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  35.40 €
  Príslušnstvo akordeón Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ján Mačuga
  53.00 €
  Akordeon - projekt ,, Sme Rómovia,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ján Mačuga
  627.00 €
  Faktúra za služby pevnej siete OcÚ, MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  98.28 €
  Príprava strategického dokumentu obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Autostop RV s.r.o.
  380.00 €
  Zmesový komunálny odpad Jún 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  549.51 €
  Nebezpečný odpad Jún 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  školský výlet MŠ PREPRAVA Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  318.00 €
  Trička s potlačou 100ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Alevax s.r.o.
  525.60 €
  Fotoaparát Sony DSC-H400 - Projekt ,, Sme Rómovia,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Extreme digital
  310.68 €
  Gitara Ibanez Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Hudobné nástroje ePlay
  94.90 €
  Projektor, Plátno - projekt ,, Sme Rómovia,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Interstore Group
  839.30 €
  Lenovo IdeaPad - notebook Projekt ,, Sme Rómovia,, - stornovaná Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Datacomp s.r.o.
  499.01 €
  Oprava EZS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  724.44 €
  Pracovná obuv DČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  57.29 €
  Pracovné oblečenie AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  364.00 €
  Čistiace prostriedky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  37.18 €
  Laser Toner Canon - sekretariát, ekonóm Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  80.60 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - jún 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  211.33 €
  Vývoz jedlých olejov jún 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  36.00 €
  Maliarske potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  408.26 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - jún 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  220.00 €
  prípravok na úpravu a dezinfekciu vody 50 L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Elektrina 05/2016 TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  47.05 €
  Potraviny Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMEDIA, spol. s.r.o.
  17.85 €
  Mrazené kuracie stehná Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMEDIA, spol. s.r.o.
  49.85 €
  Kamenivo 16/32 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: HAVESTA s.r.o.
  240.00 €
  Práca traktobágrom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jaroslav Breznen RADZIM
  331.20 €
  Zemný plyn 06/2016, TU, PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  629.00 €
  Analýza vôd - pitné vody, vzorkovacie a technické práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  106.80 €
  Nájom Prvého HD STB 6.2016, PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom Prvého HD STB 6.2016, TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Ročný poplatok za používanie SW - vodné a stočné Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Remek s.r.o.
  35.84 €
  Elektrina TU (04/16) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  62.16 €
  Ťahanie žumpy 4 x TU,1 x PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  60.00 €
  Zemný plyn 05/2016 PZ, TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  629.00 €
  Palivo gélové Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gastro Market
  21.91 €
  Elektrina 03/2016-05/2016 PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  127.00 €
  Laser Toner TN - 116 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  40.50 €
  Služby mobilnej site OcÚ (08.05.2016-07.06.2016) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  23.02 €
  Služby mobilnej siete OcÚ a TSP (08.052016-07.06.2016) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  58.17 €
  Oprava strechy OcÚ - zatekanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROOFS FZ s.r.o.
  87.31 €
  DHZ- generálna oprava čerpadla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: T.S.A. s.r.o.
  282.00 €
  Toner TN-118 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
  36.10 €
  Piesok s dopravou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jaroslav Breznen RADZIM
  576.00 €
  Grafický návrh a príprava do tlače tABUľA (20x40) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  37.44 €
  Faktúra za služby pevnej siete MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  20.58 €
  Faktúra za služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  58.48 €
  Zemný plyn OcÚ, MŠ - jún 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  629.00 €
  Analýza vôd - pitné vody, vzorkovacie a technické práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  106.80 €
  Nájom Prvého HD STB 6.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Obedy mesiac Máj 2016 - 42 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  126.00 €
  Zemný plyn - OcÚ, MŠ - 01.06.2016-30.06.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  385.00 €
  Predplatné - Predskolská výchova Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenská pošta a.s.
  7.60 €
  Zmesový komunálny odpad - máj 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  550.51 €
  Separovaný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  12.00 €
  Nebezpečný odpad - máj 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Odmena za predaný tovar - Komiásionársky predaj RIB Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Krajská organizácia CR
  10.80 €
  Stavebné práce pri rekonštrukcii Múzea ľudovej kultúry Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján jánošík
  3500.00 €
  Búracie kladivo H65SB2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: HSK GROUP, s.r.o.
  864.00 €
  Červené vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  59.40 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - máj 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  250.37 €
  Služby mobilnej siete Ocú - 4/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  29.28 €
  Pobyt v turistickej ubytovni Odb.: Občianske združenie Borievka
  Dod.: Obec Rejdová
  998.07 €
  Ročný poplatok za používanie SW - vodné a stočné Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Remek s.r.o.
  35.84 €
  Elektrina, TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  62.16 €
  Ťahanie žumpy TU,PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  60.00 €
  Zemný plyn TU,PZ 01.05.2016-31.05.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  629.00 €
  gélové náplňe do schafingov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gastro Market
  21.91 €
  Eletrina-dodávka a distribúcia, PZ 01.03.2016-31.05.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  127.00 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - apríl 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  189.64 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - apríl 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  227.82 €
  služby mobilnej siete Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  33.49 €
  KGEM rúra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PLYSPO, s.r.o.
  760.03 €
  Náklady na dopravu, DS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  20.00 €
  Slovak telekom - aktivácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  28.99 €
  Služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  58.74 €
  Služby pevnej siete MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  20.58 €
  Zemný plyn 01.05.2016 - 31.05.2016 , OcÚ, MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  385.00 €
  Potreby pre hasičov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FIRE system
  1970.80 €
  Výmena vadného napájacieho adaptéra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  240.00 €
  Riadenie materskej školy -APRíL 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  40.90 €
  Elektrina - dodávka a distribúcia MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  125.00 €
  Elektrina - dodávka a distribúcia, ZS, OcÚ, VO, Garáž, DS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  640.00 €
  Prenájom prvého HD STB, Satelit Štandard , PZ 05/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Prenájom prvého HD STB, Satelit Štandard , 05/2016 TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Elektrina TU 3/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  76.22 €
  Kontroly podzemných hydrantov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štefan Šmelko
  164.81 €
  Kontroly hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení, PZ,TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štefan Šmelko
  91.26 €
  Ťahanie žumpy - PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  24.00 €
  Zemný plyn - TU, PZ , apríl 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  629.00 €
  občerstvenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMEDIA, spol. s.r.o.
  36.50 €
  chémia na úpravu dezinfekcie vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Prenájom prvého HD STB, Satelit Štandard , PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Prenájom prvého HD STB, Satelit Štandard , TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Zemný plyn - marec - TU,PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  629.00 €
  Prenájom prvého HD STB, Satelit Štandard , PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Štandard, Nájom prvého HD STB, TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Autorská odmena za licenciu na verejné použite hudobných diel Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SOZA
  33.60 €
  Kominárske práce v TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek-Kominárstvo
  35.67 €
  Žalúzie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROLL-MONT Zoltán Feješ
  189.60 €
  Zemný plyn - TU, PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  629.00 €
  Elektrina - dodávka a distribúcia, PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  127.00 €
  Nájom prvého HD STB, Satelit TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Elektrina - dodávka a distribúcia, TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  219.00 €
  Kontroly hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štefan Šmelko
  41.76 €
  Ťahanie žumpy - turistická ubytovňa Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  36.00 €
  Satelit, nájom Prého HD STB Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Služby podľa rozpisu (odpad) - apríl 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  12.00 €
  Nebezpečný odpad - apríl 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zmesový komunálny odpad - Apríl 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  551.11 €
  Odobraté obedy v mesiaci Apríl 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  738.00 €
  14 obedov - apríl 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  42.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ s dotáciou 04/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  1047.00 €
  občerstvenie - 110.výročie úmrtia J.Končeka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMEDIA, spol. s.r.o.
  22.91 €
  občerstvenie - 110.výročie úmrtia J.Končeka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMEDIA, spol. s.r.o.
  12.54 €
  Manažment projektu ,, Rozvoj infraštruktúry CR,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BO&VA spol. s r.o.
  960.00 €
  Kancelárske potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: free-zona s.r.o.
  56.90 €
  Porez guľatiny Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Drevovýroba Dobšiná s.r.o.
  1421.18 €
  Pracovné náradie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  33.78 €
  Pracovné náradie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  124.70 €
  Pracovná obuv Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  152.40 €
  Inštalácia rozšírenie MS Word a Excel Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  410.35 €
  Oprava kopírovacieho stroja, kancelárske čistiace prostriedky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  51.60 €
  Grafické návrhy a príprava plagátov do tlače Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  163.20 €
  Servis krovinorezov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: LABER - Ladislav Bernáth
  45.00 €
  motorová kosačka DOLMAR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: LABER - Ladislav Bernáth
  559.90 €
  Výdavky na činnosť SOcÚ 2015 (nedoplatok) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  265.70 €
  Stravné lístky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
  767.58 €
  Odmena za predaný tovar - komisionársky predaj RIB Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Krajská organizácia CR
  84.10 €
  Odvoz a likvidácia odpadu VKK - marec Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  230.85 €
  Odvoz a likvidácia odpadu VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  187.47 €
  Jazyk a komunikácia - Svet škôlkara č. š Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  31.06 €
  Služby mobilnej site OcÚ 08.03.-07.04.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  25.32 €
  služby mobilnej siete OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  33.49 €
  Držiak svietidlá Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RT LED s.r.o.
  12.00 €
  Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  14.40 €
  Kontroly a opravy hasiacich prístrojov OU,MŠ,DS,PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štefan Šmelko
  116.53 €
  Geodetické práce - vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie pozemku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Geodézia Rožňava s.r.o
  247.00 €
  Oprava automobilu Škoda Octavia 1,9 TDI Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Quadrium s.r.o
  669.91 €
  Realizácia verejného obstarávania zákazky ,, Rozvoj infraštruktúry CR v obci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Prome s.r.o.
  800.00 €
  Laser Toner pre HP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  28.80 €
  Služby TPO a ABT za obdobie 01-03/2016 vrátane Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  Služby pevnej siete MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  20.58 €
  Služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  54.32 €
  Zemný plyn OcÚ, MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  385.00 €
  Odtah vozidla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Attila Ondrej - Autocentrum
  60.00 €
  odpad marec 2016 - služby rozpis Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  12.00 €
  Nebezpečný odpad - marec 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zmesový komunálny odpad - marec 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  819.78 €
  LED svietidlá pre verejné osvetlenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RT LED s.r.o.
  124.00 €
  FO zmluva o dodávke služby verejn. obstarávania Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
  120.00 €
  Odobraté obedy marec 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  621.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ za 03/2016 s dotáciou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  598.00 €
  manažment projektu ,, Úprava námestia v obci Rejdová,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BO&VA spol. s r.o.
  960.00 €
  manažment projektu ,, Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BO&VA spol. s r.o.
  960.00 €
  Odmeny výkonným umelcom : rok :2016, prevádzka: verejný rozhlas Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovgram
  38.50 €
  Pracovné náradie AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  170.20 €
  Pracovné náradie AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  124.00 €
  Hobľovačka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SCHIPRO SK s.r.o.
  715.00 €
  dodanie stravy pre členov volebnej komisie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  54.00 €
  Školské potreby pre zš - z dotácie HN Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Tibor Varga TSV Papier
  863.20 €
  služby mobilnej siete OcÚ 8.2. - 7.3.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  24.52 €
  služby mobilnej siete OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  33.49 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - február 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  235.56 €
  Kancelárske potreby do ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ľubomír Gallo-DIPOS
  99.60 €
  Kancelárske pomôcky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ľubomír Gallo -DIPOS
  18.28 €
  Grafický návrh a príprava do tlače, plagát, leták Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  78.60 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  62.40 €
  Služby pevnej siete MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  20.58 €
  Služby pevnej siete OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  61.70 €
  Zemný plyn 01.03.2016-31.03.2016, OcÚ, MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  385.00 €
  aktualizácia programov za rok 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  252.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ za 02/2016 s dotáciou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  643.00 €
  Odobraté obedy február 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  405.00 €
  Riadenie materskej školy - február 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  40.90 €
  Zmesový komunálny odpad - február Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  548.62 €
  Nebezpečný odpad - február Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Fúra - služby podľa predpisu - február Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  12.00 €
  Prezentácia obce na informačnom portáli Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Jurík - LISA
  27.88 €
  spracovanie realizačného projektu stavby: Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: B&k company, s.r.o.
  720.00 €
  Spracovanie realizačného projektu stavby : Úprava námestia v obci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: B&k company, s.r.o.
  720.00 €
  Spracovanie realizačného projektu stavby : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: B&k company, s.r.o.
  720.00 €
  Fúra - tlač harmonogramov na rok 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  33.60 €
  Pracovné náradie AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  71.00 €
  Pozvánka - grafický návrh a tlač Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  314.28 €
  LED svietidlá pre verejné osvetlenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RT LED s.r.o.
  226.00 €
  autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SOZA
  14.28 €
  5 obedov - január Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  15.00 €
  Kominárske práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek-Kominárstvo
  60.20 €
  Pracovný materiál Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  158.80 €
  Pracovné oblečenie OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  873.40 €
  faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  33.49 €
  Predplatné Požiarnik 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  9.00 €
  úprava námestia obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ULTIMA RATIO s.r.o.
  840.00 €
  Pracovné oblečenie OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  44.40 €
  Ťažba drevnej hmoty Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Brdiar Slavomír
  2186.10 €
  Mobil 08.01.2016-07.02.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  27.16 €
  Zemný plyn 01.02.2016-29.02.2016 OcÚ,MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
  385.00 €
  Telefón MŠ-01.01.2016-31.01.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  20.58 €
  Telefón OcÚ - 01.01.2016-31.01.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  56.48 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  124.80 €
  Elektrina 01.01.2016-29.02.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  125.00 €
  Elektrina 01.01.2016-29.02.2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  640.00 €
  Školné za prípravu členov HJ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  90.00 €
  Dodávka a montáž regulátora tlaku kotla v KD Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PLYSPO, s.r.o.
  98.00 €
  Obedy zamestnancov za Január 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  462.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ za 01/2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  1223.00 €
  Vývoz komun.odpadu za január 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  574.61 €
  Vývoz nebezp.odpadu JANUÁR 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Pečať Rozvoja obcí a miest 2015 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NATUR-PACK
  186.00 €
  Tonery do tlačiarní Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  158.80 €
  Pracovné pomôcky DČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  56.20 €
  Pracovné pomôcky DČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  87.00 €
  Preprava členov KD na GOS Rožňava Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  40.00 €
  Školenie o OPP a BOZP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  90.00 €
  Oprava kotla UK v KD Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Árpád Icsó
  657.05 €
  Pracovné oblečenie DČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  665.20 €
  Výroba a montáž žalúzií na budovu OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROLL-MONT Zoltán Feješ
  502.72 €
  Realizácia VO "Úprava námestia v obci" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ULTIMA RATIO s.r.o.
  1200.00 €
  Plastové nádoby 120 L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MEVA-SK .s.r.o.
  268.20 €
  Školné pre prípravu členov HJ DHZO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  25.00 €
  Ročný poplatok za doménu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CBS spol. s.r.o.
  19.12 €
  Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch za rok 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SAMNET-informačný systém samosprávy
  32.86 €
  Oprava veže AIWA a dodávka RCD PHILIPS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gared TV-servis
  192.45 €
  Doména,webhosting a záloha webstránky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WEBEX media
  12.00 €
  Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.