•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente

 05.10.2020

Košický samosprávny kraj ako obstarávateľ predožil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostrdie, oddelenie ochrany prírody a vybraných položiek životného prostredia kraja podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zení neskorších predpisov oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030, s výhľadom do roku 2050".

Oznámenie bude sprístupnené verejnosti od 2.10.2020 do 16.10.2020 na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic

Odpisy, výpisy a kópie  si môžete urobiť na vlastné náklady na Obecnom úrade v pracovných dňoch a v úradných hodinách.

1 2 3 4 5 6 7

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu