•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 05.08.2021

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa  10. augusta 2021 /utorok/   o 16.00 hod. v zasadačke OcU Rejdová.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
 4. Správa HK o výsledku kontroly – kontrola zákaziek s nízkou hodnotou a dodržiavanie zákona č. 343/2015 Zb. za rok 2019
 5. Informácia o vykonaných prácach v súvislosti s JPU na rómskej osade
 6. Informácia z prejednávania pripomienok -  Zámer vyhlásenia  NP Muránska planina na roky 2020-2049
 7. Informácia o podaných projektoch v rámci Envirofondu ,  Programu obnovy dediny a žiadosti o individuálnu dotáciu v rámci KSK
 8. Výročná správa Rejdovka s.r.o. – RSP za rok 2020 – informácia
 9. Deň gemerského seniorátu – informácia o konaní akcie v obci Rejdová
 10. GFF Rejdová 2021 – informácia a organizačné pokyny
 11. Diskusia
 12. Záver

V Rejdovej, dňa  5.8.2021

                                                                                               Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                      starostka obce                           

1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu