rsshttps://www.rejdova.sk/Sat, 03 Jun 2023 01:01:50 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Dôležité termíny kultúrno-športových akcií obce Rejdová !!!]]>https://www.rejdova.sk//--23-347-dolezite-terminy-kulturno-sportovych-akcii-obce-rejdova-Wed, 24 May 2023 12:48:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-347-dolezite-terminy-kulturno-sportovych-akcii-obce-rejdova-<![CDATA[Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy Rejdová]]>https://www.rejdova.sk//--23-346-vyberove-konanie-na-riaditela-zakladnej-skoly-rejdovaWed, 10 May 2023 10:22:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-346-vyberove-konanie-na-riaditela-zakladnej-skoly-rejdova<![CDATA[Pálenie Vatry na Vŕšku 7.5.2023]]>https://www.rejdova.sk//--23-344-palenie-vatry-na-vrsku-752023Thu, 04 May 2023 08:08:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-344-palenie-vatry-na-vrsku-752023<![CDATA[Špeciálna ponuka predaja kvalitných ovocných stromov ]]>https://www.rejdova.sk//--23-338-specialna-ponuka-predaja-kvalitnych-ovocnych-stromov-Tue, 14 Mar 2023 12:11:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-338-specialna-ponuka-predaja-kvalitnych-ovocnych-stromov-<![CDATA[Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle § 11 zákona č. 251/2012 Z.z.]]>https://www.rejdova.sk//--23-327-vyzva-na-vykonanie-vyrubuokliesnenia-stromov-a-inych-porastov-v-zmysle--11-zakona-c-2512012-zzThu, 10 Nov 2022 13:49:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-327-vyzva-na-vykonanie-vyrubuokliesnenia-stromov-a-inych-porastov-v-zmysle--11-zakona-c-2512012-zz<![CDATA[OZNAM - CINTORÍN]]>https://www.rejdova.sk//--23-324-oznam---cintorinTue, 08 Nov 2022 08:33:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-324-oznam---cintorin<![CDATA[Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce]]>https://www.rejdova.sk//--23-323-vysledky-volieb-do-organov-samospravy-obceMon, 31 Oct 2022 09:24:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-323-vysledky-volieb-do-organov-samospravy-obce<![CDATA[Oznámenie zámeru vyhlásiť Chránený areál Stolica]]>https://www.rejdova.sk//--23-321-oznamenie-zameru-vyhlasit-chraneny-areal-stolicaFri, 14 Oct 2022 10:34:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-321-oznamenie-zameru-vyhlasit-chraneny-areal-stolica<![CDATA[Zámer vyhlásenia Chráneného areálu Stolica ]]>https://www.rejdova.sk//--23-320-zamer-vyhlasenia-chraneneho-arealu-stolica-Fri, 14 Oct 2022 09:32:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-320-zamer-vyhlasenia-chraneneho-arealu-stolica-<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ]]>https://www.rejdova.sk//--23-319-pozvanka-na-zasadnutie-ozFri, 07 Oct 2022 09:56:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-319-pozvanka-na-zasadnutie-oz<![CDATA[Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov]]>https://www.rejdova.sk//--23-318-vyzva-na-vykonanie-vyrubuokliesnenia-stromov-a-inych-porastovMon, 03 Oct 2022 09:39:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-318-vyzva-na-vykonanie-vyrubuokliesnenia-stromov-a-inych-porastov<![CDATA[Komunálne voľby 2022 a voľby do orgánov samosprávnych krajov]]>https://www.rejdova.sk//--23-317-komunalne-volby-2022-a-volby-do-organov-samospravnych-krajovMon, 26 Sep 2022 15:24:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-317-komunalne-volby-2022-a-volby-do-organov-samospravnych-krajov<![CDATA[Medzinárodný výskum zručností dospelých]]>https://www.rejdova.sk//--23-315-medzinarodny-vyskum-zrucnosti-dospelychMon, 26 Sep 2022 14:52:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-315-medzinarodny-vyskum-zrucnosti-dospelych<![CDATA[48. ročník Gemerského folklórneho festivalu Rejdová 2022 - inak]]>https://www.rejdova.sk//--23-314-48-rocnik-gemerskeho-folklorneho-festivalu-rejdova-2022---inakTue, 02 Aug 2022 15:40:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-314-48-rocnik-gemerskeho-folklorneho-festivalu-rejdova-2022---inak<![CDATA[Verejná vyhláška o začatí územného konania]]>https://www.rejdova.sk//--23-311-verejna-vyhlaska-o-zacati-uzemneho-konaniaFri, 24 Jun 2022 10:52:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-311-verejna-vyhlaska-o-zacati-uzemneho-konania<![CDATA[Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov]]>https://www.rejdova.sk//--23-308-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziarovTue, 14 Jun 2022 12:22:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-308-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziarov<![CDATA[Výberové konanie na odborného garanta komunitného centra v meste Dobšiná]]>https://www.rejdova.sk//--23-303-vyberove-konanie-na-odborneho-garanta-komunitneho-centra-v-meste-dobsinaTue, 31 May 2022 10:54:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-303-vyberove-konanie-na-odborneho-garanta-komunitneho-centra-v-meste-dobsina<![CDATA[48.GFF Rejdová 2022]]>https://www.rejdova.sk//--23-304-48gff-rejdova-2022Fri, 20 May 2022 11:50:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-304-48gff-rejdova-2022<![CDATA[Preži dobrodružstvo v zákutiach Sterminy nad Hamriskami v obci Rejdová]]>https://www.rejdova.sk//--23-302-prezi-dobrodruzstvo-v-zakutiach-sterminy-nad-hamriskami-v-obci-rejdovaTue, 10 May 2022 08:30:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-302-prezi-dobrodruzstvo-v-zakutiach-sterminy-nad-hamriskami-v-obci-rejdova<![CDATA[Informácie ohľadom utečencov z Ukrajiny]]>https://www.rejdova.sk//--23-297-informacie-ohladom-utecencov-z-ukrajinyWed, 02 Mar 2022 08:34:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-297-informacie-ohladom-utecencov-z-ukrajiny<![CDATA[Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026 - oznámenie o strategickom dokumente]]>https://www.rejdova.sk//--23-296-program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2026---oznamenie-o-strategickom-dokumenteTue, 01 Mar 2022 08:34:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-296-program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2026---oznamenie-o-strategickom-dokumente<![CDATA[Zbierka pre utečencov z Ukrajiny]]>https://www.rejdova.sk//--23-294-zbierka-pre-utecencov-z-ukrajinyMon, 28 Feb 2022 13:12:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-294-zbierka-pre-utecencov-z-ukrajiny<![CDATA[Oznámenie o vstupe na pozemok]]>https://www.rejdova.sk//--23-293-oznamenie-o-vstupe-na-pozemokFri, 25 Feb 2022 12:16:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-293-oznamenie-o-vstupe-na-pozemok<![CDATA[Občianska hliadka v obci Rejdová]]>https://www.rejdova.sk//--23-291-obcianska-hliadka-v-obci-rejdovaTue, 22 Feb 2022 10:51:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-291-obcianska-hliadka-v-obci-rejdova<![CDATA[Verejná vyhláška na návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia - "Preži dobrodružstvo v zákutiach Sterminy nad Hamriskami v obci Rejdová"]]>https://www.rejdova.sk//--23-292-verejna-vyhlaska-na-navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-vyuzivani-uzemia---prezi-dobrodruzstvo-v-zakutiach-sterminy-nad-hamriskami-v-obci-rejdovaFri, 18 Feb 2022 11:29:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-292-verejna-vyhlaska-na-navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-vyuzivani-uzemia---prezi-dobrodruzstvo-v-zakutiach-sterminy-nad-hamriskami-v-obci-rejdova<![CDATA[ÚRADNÁ TABUĽA NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE - OZNAM]]>https://www.rejdova.sk//--23-285-radna-tabula--na-internetovej-stranke-obce---oznamWed, 09 Feb 2022 13:12:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-285-radna-tabula--na-internetovej-stranke-obce---oznam<![CDATA[Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021 - 2027 - záverečné stanovisko]]>https://www.rejdova.sk//--23-283-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-ksk-na-roky-2021---2027---zaverecne-stanoviskoTue, 08 Feb 2022 11:18:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-283-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-ksk-na-roky-2021---2027---zaverecne-stanovisko<![CDATA[Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - záverečné stanovisko]]>https://www.rejdova.sk//--23-282-nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-ksk---zaverecne-stanoviskoTue, 08 Feb 2022 11:16:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-282-nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-ksk---zaverecne-stanovisko<![CDATA[4. február - Svetový deň boja proti rakovine]]>https://www.rejdova.sk//--23-281-4-februar---svetovy-den-boja-proti-rakovineTue, 01 Feb 2022 12:29:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-281-4-februar---svetovy-den-boja-proti-rakovine<![CDATA[Adoptovanie organových píšťal v Kovačici]]>https://www.rejdova.sk//--23-280-adoptovanie-organovych-pistal-v-kovaciciThu, 27 Jan 2022 15:37:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-280-adoptovanie-organovych-pistal-v-kovacici<![CDATA[Informácie o zverejňovaní informácií ohľadom odpadového hospodárstva]]>https://www.rejdova.sk//--23-277-informacie-o-zverejnovani-informacii-ohladom-odpadoveho-hospodarstvaTue, 28 Dec 2021 11:00:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-277-informacie-o-zverejnovani-informacii-ohladom-odpadoveho-hospodarstva<![CDATA[Upozornenie OR PZ v Rožňave "Chodci, dávajte si pozor!"]]>https://www.rejdova.sk//--23-270-upozornenie-or-pz-v-roznave-chodci-davajte-si-pozorFri, 03 Dec 2021 12:22:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-270-upozornenie-or-pz-v-roznave-chodci-davajte-si-pozor<![CDATA[Význam značiek na obaloch a grafické označovanie]]>https://www.rejdova.sk//--23-269-vyznam-znaciek-na-obaloch-a-graficke-oznacovanieWed, 01 Dec 2021 15:34:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-269-vyznam-znaciek-na-obaloch-a-graficke-oznacovanie<![CDATA[Vyhláška ÚVZ platná od 25.11.2021 a núdzový stav]]>https://www.rejdova.sk//--23-264-vyhlaska-vz-platna-od-25112021-a-nudzovy-stavThu, 25 Nov 2021 09:14:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-264-vyhlaska-vz-platna-od-25112021-a-nudzovy-stav<![CDATA[Správa o hodnotení strategického dokumentu "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050"]]>https://www.rejdova.sk//--23-262-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-ksk-do-roku-2030-s-vyhladom-do-roku-2050Wed, 03 Nov 2021 14:00:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-262-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-ksk-do-roku-2030-s-vyhladom-do-roku-2050<![CDATA[Jednoduché pozemkové úpravy na rómskej osade - OZNAM]]>https://www.rejdova.sk//--23-256-jednoduche-pozemkove-upravy-na-romskej-osade---oznamMon, 30 Aug 2021 07:58:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-256-jednoduche-pozemkove-upravy-na-romskej-osade---oznam<![CDATA[Informácia o možnosti bezplatného RT-PCR testovania ]]>https://www.rejdova.sk//--23-255-informacia-o-moznosti-bezplatneho-rt-pcr-testovania-Thu, 26 Aug 2021 10:28:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-255-informacia-o-moznosti-bezplatneho-rt-pcr-testovania-<![CDATA[OZNAM - výrub konárov stromov zasahujúcich do elektrického vedenia]]>https://www.rejdova.sk//--23-254-oznam---vyrub-konarov-stromov-zasahujucich-do-elektrickeho-vedeniaMon, 23 Aug 2021 09:21:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-254-oznam---vyrub-konarov-stromov-zasahujucich-do-elektrickeho-vedenia<![CDATA[Poďakovanie GFF Rejdová 2021]]>https://www.rejdova.sk//--23-253-podakovanie-gff-rejdova-2021Sun, 22 Aug 2021 15:45:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-253-podakovanie-gff-rejdova-2021<![CDATA[GFF Rejdová 2021- výzva ID/2021 KSK]]>https://www.rejdova.sk//--23-259-gff-rejdova-2021--vyzva-id2021-kskWed, 18 Aug 2021 08:21:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-259-gff-rejdova-2021--vyzva-id2021-ksk<![CDATA[Mimoriadne núdzové opatrenia AMO]]>https://www.rejdova.sk//--23-249-mimoriadne-nudzove-opatrenia-amoThu, 05 Aug 2021 09:23:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-249-mimoriadne-nudzove-opatrenia-amo<![CDATA[Sútaž, triedenie odpadu]]>https://www.rejdova.sk//--23-248-sutaz-triedenie-odpaduFri, 23 Jul 2021 10:16:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-248-sutaz-triedenie-odpadu<![CDATA[Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov]]>https://www.rejdova.sk//--23-243-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkovTue, 18 May 2021 15:16:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-243-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov<![CDATA[Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN/VVN]]>https://www.rejdova.sk//--23-242-vyzva-na-vykonanie-vyrubuokliesnenia-stromov-a-inych-porastov-v-ochrannom-pasme-vnvvnTue, 18 May 2021 15:10:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-242-vyzva-na-vykonanie-vyrubuokliesnenia-stromov-a-inych-porastov-v-ochrannom-pasme-vnvvn<![CDATA[Verejná zbierka na pomoc COVID oddeleniu NsP Sv.Barbory v Rožňave]]>https://www.rejdova.sk//--23-239-verejna-zbierka-na-pomoc-covid-oddeleniu-nsp-svbarbory--v-roznaveWed, 14 Apr 2021 07:35:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-239-verejna-zbierka-na-pomoc-covid-oddeleniu-nsp-svbarbory--v-roznave<![CDATA[TESTOVANIE COVID-19 - OZNAM]]>https://www.rejdova.sk//--23-238-testovanie-covid-19---oznamMon, 12 Apr 2021 13:44:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-238-testovanie-covid-19---oznam<![CDATA[Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v ochrannom pásme]]>https://www.rejdova.sk//--23-237-vyzva-na-vykonanie-vyrubuokliesnenia-stromov-a-inych-porastov-v-ochrannom-pasmeThu, 25 Mar 2021 15:13:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-237-vyzva-na-vykonanie-vyrubuokliesnenia-stromov-a-inych-porastov-v-ochrannom-pasme<![CDATA[Miera úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v obci Rejdová za rok 2020]]>https://www.rejdova.sk//--23-234-miera-urovne-vytriedenia-komunalneho-odpadu-v-obci-rejdova-za-rok-2020Tue, 02 Mar 2021 14:04:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-234-miera-urovne-vytriedenia-komunalneho-odpadu-v-obci-rejdova-za-rok-2020<![CDATA[2. Tanečno - spevácky workshop 20.6.2020]]>https://www.rejdova.sk//--23-299-2-tanecno---spevacky-workshop-2062020Tue, 02 Jun 2020 10:37:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-299-2-tanecno---spevacky-workshop-2062020<![CDATA[Telefónne linky o všeobecných informáciách o koronavíruse]]>https://www.rejdova.sk//--23-186-telefonne-linky-o-vseobecnych-informaciach-o-koronaviruseThu, 09 Apr 2020 13:30:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-186-telefonne-linky-o-vseobecnych-informaciach-o-koronaviruse<![CDATA[Jednoduché pozemkové úpravy na rómskej osade - informácia]]>https://www.rejdova.sk//--23-178-jednoduche-pozemkove-upravy-na-romskej-osade---informaciaWed, 25 Mar 2020 08:23:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-178-jednoduche-pozemkove-upravy-na-romskej-osade---informacia<![CDATA[Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2019]]>https://www.rejdova.sk//--23-171-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalnych-odpadov-v-obci-za-rok-2019Mon, 02 Mar 2020 12:36:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-171-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalnych-odpadov-v-obci-za-rok-2019<![CDATA[Tanečno-spevácky workshop 7.3.- 8.3 2020]]>https://www.rejdova.sk//--23-298-tanecno-spevacky-workshop-73---83-2020Sat, 22 Feb 2020 10:20:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-298-tanecno-spevacky-workshop-73---83-2020<![CDATA[Rozšírenie kamerového systému obce Rejdová 2019]]>https://www.rejdova.sk//--23-151-rozsirenie-kameroveho-systemu-obce-rejdova-2019Thu, 12 Sep 2019 16:20:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-151-rozsirenie-kameroveho-systemu-obce-rejdova-2019<![CDATA[Územnoplánovacia dokumentácia]]>https://www.rejdova.sk//--23-135-zemnoplanovacia-dokumentaciaTue, 18 Jun 2019 14:35:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-135-zemnoplanovacia-dokumentacia<![CDATA[Podpora opatrovateľskej služby v obci Rejdová]]>https://www.rejdova.sk//--23-132-podpora-opatrovatelskej-sluzby-v-obci-rejdovaTue, 07 May 2019 10:33:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-132-podpora-opatrovatelskej-sluzby-v-obci-rejdova<![CDATA[Sociálny podnik obce - REJDOVKA s.r.o.]]>https://www.rejdova.sk//--23-111-socialny-podnik-obce---rejdovka-sroMon, 10 Sep 2018 12:31:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-111-socialny-podnik-obce---rejdovka-sro<![CDATA[Ponuka na predaj nehnuteľností v obci]]>https://www.rejdova.sk//--23-89-ponuka-na-predaj-nehnutelnosti-v-obciMon, 19 Feb 2018 14:14:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-89-ponuka-na-predaj-nehnutelnosti-v-obci<![CDATA["Od kolísky v kráse" výstava krojov v Bratislave]]>https://www.rejdova.sk//--23-78-od-kolisky-v-krase-vystava-krojov-v-bratislaveWed, 11 Oct 2017 20:34:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-78-od-kolisky-v-krase-vystava-krojov-v-bratislave<![CDATA[Sanácia skládky odpadu v obci Rejdová]]>https://www.rejdova.sk//--23-77-sanacia--skladky-odpadu-v-obci-rejdovaTue, 10 Oct 2017 09:45:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-77-sanacia--skladky-odpadu-v-obci-rejdova<![CDATA[Potrebujete malý darček z Rejdovej ? Môžete si ho zakúpiť na obecnom úrade.]]>https://www.rejdova.sk//--23-63-potrebujete-maly-darcek-z-rejdovej--mozete-si-ho-zakupit-na-obecnom-uradeMon, 10 Apr 2017 20:30:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-63-potrebujete-maly-darcek-z-rejdovej--mozete-si-ho-zakupit-na-obecnom-urade<![CDATA[Klenotnica ľudovej hudby na rádiu Regína]]>https://www.rejdova.sk//--23-59-klenotnica-ludovej-hudby-na-radiu-reginaMon, 13 Mar 2017 19:16:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-59-klenotnica-ludovej-hudby-na-radiu-regina<![CDATA[Rozprávanie o Monografii obce Rejdová v relácii TELEREGÍNA na STV 2]]>https://www.rejdova.sk//--23-28-rozpravanie-o-monografii-obce-rejdova-v-relacii-teleregina-na-stv-2Mon, 07 Nov 2016 15:38:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-28-rozpravanie-o-monografii-obce-rejdova-v-relacii-teleregina-na-stv-2<![CDATA[Terénna sociálna práca v obci]]>https://www.rejdova.sk//--23-27-terenna-socialna-praca-v-obciWed, 02 Nov 2016 15:36:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-27-terenna-socialna-praca-v-obci<![CDATA[Rekonštrukcia domu smútku ukončená]]>https://www.rejdova.sk//--23-26-rekonstrukcia-domu-smutku-ukoncenaFri, 21 Oct 2016 15:35:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-26-rekonstrukcia-domu-smutku-ukoncena<![CDATA[Rekonštrukcia miestnych komunikácií]]>https://www.rejdova.sk//--23-23-rekonstrukcia-miestnych-komunikaciiFri, 21 Oct 2016 15:34:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-23-rekonstrukcia-miestnych-komunikacii<![CDATA[Rekonštrukcia umyvárky v budove Materskej školy]]>https://www.rejdova.sk//--23-24-rekonstrukcia-umyvarky-v-budove-materskej-skolyFri, 21 Oct 2016 15:34:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-24-rekonstrukcia-umyvarky-v-budove-materskej-skoly<![CDATA[Úspech FSk Hôra na celoslovenskej súťaži v speve ]]>https://www.rejdova.sk//--23-21-spech-fsk-hora-na-celoslovenskej-sutazi-v-speve-Fri, 21 Oct 2016 15:33:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-21-spech-fsk-hora-na-celoslovenskej-sutazi-v-speve-<![CDATA[NOVÉ CD FSK HÔRA]]>https://www.rejdova.sk//--23-19-nove-cd-fsk-horaWed, 20 Jan 2016 15:31:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-19-nove-cd-fsk-hora<![CDATA[BIO odpad - informácia pre občanov]]>https://www.rejdova.sk//--23-15-bio-odpad---informacia-pre-obcanovFri, 07 Feb 2014 15:22:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-15-bio-odpad---informacia-pre-obcanov<![CDATA[Zverejnenie zadávania zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác ]]>https://www.rejdova.sk//--23-13-zverejnenie-zadavania-zakaziek-na-obstaranie-tovarov-sluzieb-a-prac-Tue, 03 Dec 2013 15:20:00 +0100https://www.rejdova.sk//--23-13-zverejnenie-zadavania-zakaziek-na-obstaranie-tovarov-sluzieb-a-prac-<![CDATA[Ponuka nehnuteľnosti v k.ú. obce Rejdová na predaj]]>https://www.rejdova.sk//--23-12-ponuka-nehnutelnosti-v-ku-obce-rejdova-na-predajThu, 20 Sep 2012 15:19:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-12-ponuka-nehnutelnosti-v-ku-obce-rejdova-na-predaj<![CDATA[Vitajte na stránkach obce REJDOVÁ]]>https://www.rejdova.sk//--23-1-vitajte-na-strankach-obce-rejdovaThu, 20 Sep 2012 15:14:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-1-vitajte-na-strankach-obce-rejdova<![CDATA[Tlačivá na stiahnutie]]>https://www.rejdova.sk//--23-7-tlaciva-na-stiahnutieThu, 20 Sep 2012 15:11:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-7-tlaciva-na-stiahnutie<![CDATA[INTERNET 5G už aj v našej obci]]>https://www.rejdova.sk//--23-2-internet-5g-uz-aj-v-nasej-obciThu, 20 Sep 2012 15:03:00 +0200https://www.rejdova.sk//--23-2-internet-5g-uz-aj-v-nasej-obci