•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Pozvánka na zasadanie OZ

 08.08.2018

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa 10. augusta (piatok)  o 16.00 hod. v  zasadačke OcÚ Rejdová.

Program :

1.      Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

2.      Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ

4.      Určenie počtu poslancov OZ na volebné obdobie r.2018-2022, určenie počtu volebných obvodov pre voľby poslancov OZ

5.      Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie r.2018-2022

6.      GFF 2018 – organizačné zabezpečenie podujatia

7.      Záver        

V Rejdovej, dňa  8.8.2018

                                                                                              Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                     starostka obce                                                                                       

1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu