•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Klub dôchodcov Rejdová

Predsedníčka klubu dôchodcov: Aurélia Golianová, Rejdová 118

tel. +421 58 7940132

Adresa:

Klub dôchodcov pri OcÚ Rejdová , 049 26 Rejdová 47

"Starobu nielen dožiť, ale prežiť" – Z činnosti klubu dôchodcov Rejdová

Starnutie výrazne zasahuje do života človeka. Otázka aktívneho prežitia staroby v prvom rade závisí od samotného seniora, a v druhom rade od ponuky voľno-časových aktivít. Aktívne využitie voľného času redukuje zdravotné problémy, pomáha udržiavať duševnú rovnováhu, skvalitňuje medzigeneračnú komunikáciu, podporuje kreativitu a pozitívne myslenie, obohacuje život a uznanie, zvyšuje kvalitu života.

Pre zvýšenie kvality života dôchodcov v obci Rejdová bol v roku 201O zriadený klub dôchodcov. Spočiatku mal 25 členov. Počet členov sa v priebehu rokov menil. Najčastejšie z dôvodu choroby, niektorí členovia sa odhlásili zo zdravotných alebo iných dôvodov. V súčasnosti ho navštevuje 10 stálych členov.

Vo funkcii predsedníčky klubu pôsobí p.Aurélia Golianová, ktorá zabezpečuje všetky organizačné záležitosti .

Členovia KD sa schádzajú 1x v mesiaci v priestoroch turistickej ubytovne na námestí obce. Aktívne sa zapájajú do kultúrneho života v obci. Sú nápomocní pri organizovaní kultúrných podujatí ako Gemerský folklorny festival, spomienkové slávnosti. Aktívne spolupracujú s materskou školou a snažia sa organizovať pre deti zaujímavé činnosti ako napr. pečenie perníkov, karneval a pod. Deti ich naoplátku pozdravia napr. pri príležitosti Októbra-mesiaca úcty k starším. Nezabúdajú na meniny a narodeniny členov klubu. Na skromných oslavách znejú krásne pesničky a gratulačné verše.

Do svojej mladosti sa vracajú ľudovými pesničkami, ktoré si pri svojich posedeniach zaspievajú. Aktívne sa venujú aj uchovávaniu tradičných ľudových remesiel, ktoré prezentujú aj počas GFF. Minimálne 4x ročne si v spolupráci s obcou zorganizujú poznávací výlet, príp. sa zúčastnia kultúrno-spoločenskej akcie v blízkom okolí. Celková činnosť je financovaná z rozpočtu obce i vlastných príspevkov.

O Z N A M :

V mesiaci marec 2017 nás navždy opustila jedna z najaktívnejších členov Klubu dôchodcov Rejdová p. Zuzana Terrajová. p. Terrajová bola nielen aktívnou členkou Klubu dôchodcov, ale aj šikovnou remeselníčkou. Jej tkané koberce sa dostali do všetkých kútov Slovenska. Každoročne sa zúčastňovala ukážok tradičných ľudových remesiel na námestí obce počas konania Gemerského folklórneho festivalu. Bola ochotná a ústretová. Rada spoznávala nové veci, nových ľudí, rada sa zapájala do diania v našej obci. Všetkým nám bude veľmi chýbať.

Česť jej pamiatke ! Navždy ostane v našich srdciach !

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu