•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania

 23.08.2018

Oznámenie o začatí konania- súhlas na výrub drevín

Obec Rejdová, Rejdová 47, 049 26 Rejdová

Číslo: ŠSOPaK 447/2018-01

Rejdová, dňa 05.09.2018

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V súlade s ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: Mária Ambrúžová, Rejdová č.71, 04926 Rejdová 

Predmet žiadosti:

Výrub drevín na parcele č. KN E  E 3181/1 druh pozemku TTP vo výmere 5,4740 ha v KN C 1520 druh pozemku TTP vo výmere 4,4296 ha,  parc. č. KN E 3181/2  druh pozemku TTP vo výmere 0,3301 ha  v KN C 1520  druh pozemku TTP vo výmere 0,1331 ha, parc. č. KN E 3181/3  druh pozemku TTP vo výmere 3,4846 ha  v KN C 1520  druh pozemku TTP vo výmere 1,1401 ha a v KN C 1520  druh pozemku TTP vo výmere 2,3445 ha v katastrálnom území Rejdová.

Na predmetných pozemkoch mieni žiadateľ vyrúbať nasledovné dreviny:

240 ks smrek obyčajný, 220 ks buk lesný, 80 ks breza plstnatá, 120 ks jelša lepkavá. 

Ako dôvod žiadateľ uvádza:

Usporiadanie a zosúladenie druhu pozemku s jeho evidenciou v katastri nehnuteľnosti. 

Žiadosť bola doručená dňa 30.08.2018

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: janka.puskasova@dobsina.sk.

Zverejnené: 05.09.2018 

1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu