•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

BIO odpad - informácia pre občanov

 07.02.2014

 Vážení občania,


zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch obci uložil od 1.1.2013 zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu.


V zákone je tiež stanovená aj výnimka, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť. Jednou z výnimiek je ,ak obec preukáže, že minimálne 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách.


Zaviesť osobitný systém zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci považujeme za zbytočné, neefektívne a v konečnom dôsledku aj drahé, nakoľko by sa náklady na jeho zavedenie museli premietnuť do miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Naopak, domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Rejdová za prirodzené a mnohí z Vás to uplatňujú v praxi už viac rokov.


V mesiaci február 2014 Vás navštívia zamestnanci Obce Rejdová s tlačivom - Čestné vyhlásenie o kompostovaní BIO odpadu z domácností. Toto čestné vyhlásenie je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácností – vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rod. dome (byte) nebýva.


Tieto čestné vyhlásenia budú uložené na Obecnom úrade a budú slúžiť na preukázanie splnenia povinností obce vyplývajúcich so zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu