•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Informácie v súvislosti s výskytom Koronavírusu na území SR

 10.03.2020

Oznamujeme Vám, že od 16.3.2020 /pondelok/ bude prerušená prevádzka v materskej a základnej škole Rejdová na minimálne 14 dní. 

Vážení občania

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území SR by sme vás chceli informovať o povinnostiach, resp. opatreniach ktoré boli prijaté v rámci SR, ako aj v našej obci.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  vydal verejné vyhlášky, ktorými sú nariadené konkrétne opatrenia.

Od dnešného dňa t.j. 10.marca 2020 je zakázané organizovanie hromadných kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Z uvedeného dôvodu rušíme akciu Rejdovské priadky, ktorá sa mala konať dna 27.3.2020. O náhradnom termíne jej konania vás budeme informovať.

Zrušené sú všetky akcie v základnej a materskej škole. Tieto školské zariadenia zatiaľ ostanú v prevádzke, pričom riaditeľky majú pokyny na zvýšený režim dezinfekcie školských priestorov,  dôslednej prehliadky detí pri nástupe do školy, ako aj sprísnenie kontroly zdravotného stavu všetkých žiakov a zamestnancov. RÚVZ ani Ministerstvo školstva SR zatiaľ nevydali pokyn na plošné zatvorenie základných a materských škôl, preto budeme situáciu sledovať a riadiť sa pokynmi hygieny, ako aj Okresného úradu Rožňava.

Chceli by sme apelovať na rodičov, aby dôsledne sledovali zdravotný stav svojich detí.

Občania, ktorí pricestovali, resp. pricestujú z krajín s výskytom koronavírusu by mali podľa odporúčaní RUVZ zvážiť 14-dňovú domácu izoláciu a sledovať , či sa u nich prípadne nevyskytnú príznaky tejto choroby. V prípade potreby je nutné kontaktovať telefonicky svojho ošetrujúceho lekára ako aj epidemiologické oddelenie RUVZ Rožňava.

Chceli by sme vás požiadať na obozretnosť aj vo vašich domácnostiach, zvýšenie dodržiavania osobnej hygieny, hlavne častejšieho umývania rúk teplou vodou a antibakteriálnymi prostriedkami.

Ak to nie je nutné prosíme vás aby ste zbytočne necestovali a nepohybovali sa v priestoroch so zvýšeným počtom osôb.

Taktiež sa nebude v mesiaci marec konať pravidelné stretnutie Klubu dôchodcov.

Od dnešného dňa pozastavuje  UPSVaR výkon aktivačnej činnosti. Nezamestnaní, ktorí vykonávajú aktivačné práce pri OcÚ ich nebudú vykonávať po dobu min.14 dní. Zároveň oznamujeme všetkým uchádzačom o zamestnanie, aby sa od zajtrajšieho dňa nechodili hlásiť, resp.  podpisovať na UP ani nechodili na projekty, ktoré cez UP v súčastnosti navštevujú.

Prosíme aj všetkých podnikateľov na území obce aby informovali svojich zamestnancov o dodržiavaní odporúčaní RUVZ.

Všetky informácie , ktoré sme obdržali budú zverejnené na internetovej stránke obce a úradnej tabuli obecného úradu. V prípade potreby je vám k dispozícii aj stránka RUVZ a infolinky. Dôležité informácie poskytujú aj médiá.

RÚVZ Rožňava - odd.epidemiológie :  0918/222887, 0905/439276, 058/7323257. 

1 2 3 4 5

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu