•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 9)
Názov Popis Dátum
Návrh rozpočtu Obce Rejdová Návrh rozpočtu Obce Rejdová na rok 2023 s výhľadom rokov 2024-2025 29.11.2022
VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Rejdová ustanovenie sadzieb dane z nehnuteľností na území obce Rejdová 29.11.2022
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Rejdová ustanovenie sadzieb miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Rejdová 29.11.2022
VZN o miestnych daniach na území obce Rejdová Ustanovenie sadzieb miestnych daní na území obce 29.11.2022
Verejná vyhláška o schválení RÚSES Okresu Rožňava - 28.10.2022
Verejná vyhláška - JPÚ Schválenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rejdová v časti rómska osada 14.10.2022
Verejná vyhláška o využívaní územia "Zberný dvor v obci Rejdová" - 26.07.2022
Záverečný účet obce za rok 2021 - 27.06.2022
Oznámenie verejnou vyhláškou úprava vedenia elektrickej distribučnej siete pod názvom stavby "Vyšná Slaná-Rejdová-úprava VN vedenia V484, SOK" 14.06.2022
Generované portálom Uradne.sk

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár