Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sanácia skládky odpadu

Odkaz sa otvorí v novom okne
Odkaz sa otvorí v novom okne
Odkaz sa otvorí v novom okne

Projekt

„Sanácia skládky odpadu v obci Rejdová“

ITMS2014+ 312061G884

je v tejto obci realizovaný v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky

Trvanie Projektu:

august 2017 – december 2017

Celkové oprávnené výdavky projektu: 61 850,00 EUR

Výška NFP: 58 757,50 EUR

Spoluúčasť obce je vo výške 5%

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minv.sk; www.employment.gov.sk;

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár