Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sajobábony Maďarsko

Aktivity v roku 2017

V mesiaci február 2017 uskutočnili poslanci MsZ mesta Sajobábony  a OZ obce Rejdová spoločný poznávací výlet do Vysokých Tatier. Našim partnerom sme sa snažili ukázať krásy slovenskej prírody , pričom spoznali ďalší kút Slovenska. Aj takéto stretnutia vedú k upevňovaniu a posilňovaniu vzájomnej spolupráce.

V júli sme sa už tradične stretli na 20.ročníku Hviezdicového výstupu na Stolicu a v auguste na 44.ročníku Gemerského folklórneho festivalu a Dňoch mesta Sajobábony.

Návštevy v roku 2016

Naše partnerstvo je na vynikajúcej úrovni o čom svedčí množstvo spoločných podujatí, na ktorých sa zúčastňujú občania obce Rejdová a mesta Sajobábony. Naše dlhoročné vzťahy prerástli do vzájomných priateľstiev a naše spoločné aktivity sú vždy plné nových zážitkov, radosti, smiechu, ale aj získavania nových poznatkov. Aj v roku 2016 sme zorganizovali niekoľko spoločných stretnutí, pri ktorých sme upevnili naše družobné vzťahy :

Účasť zástupcov obce Rejdová v meste Sajobábony na súťaži vo varení tradičných jedál - máj 2016

Účasť 50 občanov mesta Sajobábony na 19.ročníku Hviezdicového výstupu na Stolicu - júl 2016

Účasť predstaviteľov samosprávy mesta Sajobábony na 43.ročníku GFF Rejdová 2016

Účasť 50 občanov obce Rejdová na Dňoch mesta Sajobábony - august 2016

Družobná návšteva na GFF Rejdová 2015

V dňoch 21.-22.8.2015 sa v obci konalo najvýznamnejšie podujatie Horného Gemera - Gemerský folklórny festival .Pozvanie prijala aj družobná delegácia z mesta Sajobábony v počte 18 osôb. Primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva s partnermi si mohli vychutnať čaro folklórneho festivalu počas celej soboty. Remeslá na námestí obce, ochutnávky tradičných jedál, ukážky tradičného odevu a náradia, vystúpenia folklórnych kolektívov umocňovali prekrásnu náladu tohto jedinečného podujatia. Celková výzdoba obce prispela tiež k jedinečnému zážitku , ktorý si naši hostia odnášali domov. Aj touto formou sa snažíme družobné, či priam priateľské  vzťahy udržať na vysokej úrovni.

2011 - 2014

Družobné vzťahy z mestom Sajobábony sú na veľmi dobrej úrovni. Medzi občanmi obce Rejdová a mestom Sajobábony vznikajú priateľstvá, ktoré sa udržiavajú aj mimo oficiálnych návštev. Každoročne sa občania mesta Sajobábony zúčastňujú pravidelných akcií ako Hviezdicový výstup na Stolicu a Gemerský foklórny festival. Naši partneri nás na oplátku pozývajú na 2-dňový realaxačný pobyt v maďarských kúpaliskách a na Dni mesta, ktoré sa konajú 20.augusta.

V komunálnych voľbách 2014, ktoré sa v Maďarsku konali v mesiaci október sa stal novým primátorom Dr. István Szilva. Novozvolenou starostkou obce Rejdová je Mgr.Slávka Krišťáková. Obaja predstavitelia obce i poslanci obecného a mestského zastupiteľstva vyjadrili ochotu ďalšej spolupráce, čoho príkladom je prvá oficiálna návšteva zástupcov mesta Sajobábony v obci Rejdová v mesiaci január 2015.

Veríme, že naše družobné vzťahy budú pokračovať a naše priateľstvo ešte narastie !!!

Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko
Sajobábony Maďarsko

18-ty ročník výstupu na Stolicu - družobná návšteva zo Sajobábony

Naši družobní hostia z Maďarska nás opäť poctili svojou návštevou na tohtoročnom Hviezdicovom výstupe na najvyšší vrch Slovenského rudohoria Stolicu. Zúčastnili sa ho v počte takmer 60 osôb. Väčšina si výstup "odšlapala", čo nás veľmi teší. Niekoľko starších občanov zo Sajobábony ostalo v obci, kde im pobyt spríjemňovali naši tlmočníci . Tak ako každý rok aj tohto roku sa zapojili do najobľúbenejšej súťaže  - preťahovanie lanom.Niektorí z nich si domov odnášali aj peknú tombolu.

V nedeľu ráno sme im ukázali krásy nášho regiónu a zaviedli sme ich do Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Naši hostia odchádzali plní krásnych zážitkov.

Sajobábony Maďarsko 2
Sajobábony Maďarsko 2
Sajobábony Maďarsko 2
Sajobábony Maďarsko 2
Sajobábony Maďarsko 2
Sajobábony Maďarsko 2
Sajobábony Maďarsko 2

2010

13-ty ročník Hviezdicového výstupu na Stolicu

Dňa 10.7.2010 nás naši partneri z mesta Sajobábony poctili svojou návštevou na 13-tom ročníku Hviezdicového výstupu na Stolicu . Náročná horská túra im síce dala zabrať, ale výhľad z najvyššieho vrchu Slovenského rudohoria na okolité vrchy a doliny im to vynahradil. Krásne slnečné počasie nám doprialo uvidieť i vrcholky Vysokých Tatier a Kráľovú hoľu. Naši hostia odchádzali domov unavení, no plní krásnych spomienok.
Veríme, že nás navštívia aj na budúci rok !

Lyžiarsky výcvik v obci Rejdová

V dňoch 21.2.-27.2.2010 navštívili našu obec žiaci ZŠ z družobného mesta Sajobábony, ktorí prišli do našej obce na lyžiarsky výcvik. Táto akcia bola usporiadaná v rámci partnerských vzťahov za účelom rozvoja našej spolupráce a prehlbovania priateľstva medzi občanmi našej obce a mesta Sajobábony.
Obecný úrad v spolupráci zo ZŠ Rejdová , Obcou Vyšná Slaná a rodičmi pripravil pre účastníkov kurzu zaujímavý program, počas ktorého mohli spoznať našu obec, jej obyvateľov, zvyky a tradície, ktoré sa v obci zachovali dodnes . Hlavnou náplňou týždňového pobytu  však bola škola lyžovania. Mnohé z detí boli úplní začiatočníci a sme radi , že z Rejdovej odchádzali už ako pokročilí lyžiari. Súčasťou programu bol aj piatkový výlet do Vysokých Tatier, kde si naši hostia vyskúšali jazdu pozemnou lanovkou na Hrebienok a tzv. Snowtubing - jazdu na gumách. Posledný večer ukončili karnevalom a diskotékou spolu s našimi deťmi, ktoré ich celý týždeň na pripravených aktivitách doprevádzali. Veríme, že podobnú akciu sa nám podarí zorganizovať aj v nasledujúcich rokoch .

Obecný úrad srdečne ďakuje kolektívu pracovníkov ZŚ Rejdová, rodičom detí, žiakom Základnej školy Rejdová, učiteľom lyžovania a všetkým občanom, ktorí sa na príprave tejto akcie podieľali !

Sajobábony Maďarsko 3
Sajobábony Maďarsko 3
Sajobábony Maďarsko 3
Sajobábony Maďarsko 3
Sajobábony Maďarsko 3
Sajobábony Maďarsko 3
Sajobábony Maďarsko 3
Sajobábony Maďarsko 3
Sajobábony Maďarsko 3

2009

Letný tábor v Sajobábony

V dňoch 4.-10.júla 2009 sa deti z našej obce zúčastnili letného tábora v Sajobábony, ktorý bol spojený s výučbou  anglického jazyka. Naši družobní partneri pripravili pre 25 detí pútavý program, ktorý absolvovali počas týždenného pobytu . Popri každodennej výučbe angličtiny deti spoznali nielen naše družobné mesto, ale navštívili veľa ďalších prekrásnych oblastí. Spestrením programu bola návšteva Zoologickej záhrady, kúpaliska, ranča, lanovej dráhy, ale aj výučba spoločenských tancov, či posedenie pri vatre.
Deti sa u našich priateľov cítili výborne a domov odchádzali plní zážitkov.
Ďakujeme všetkým obyvateľom Sajobábony, ktorí sa na tomto prekrásnom tábore podieľali!

Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4
Sajobábony Maďarsko 4

2008

Na pozvanie Obce Rejdová sme v dňoch 22.-23.8.2008 privítali družobnú návštevu z dediny Sajobábony. Ich spevácka skupina REZEDA prezentovala svoje spevácke umenie v piatok 22.8.2008 na námestí obce vo večernom programe. Starosta obce Imre Nagy vyjadril v krátkom príhovore poďakovanie za milé uvítanie a zároveň vyzdvihol naše stále sa rozvíjajúce priateľské vzťahy. Naši hostia sa v piatok zabávali pri ľudovej veselici na námestí obce a v sobotu si mohli prezrieť ľudové remeslá, výstavu starobilého náradia a vystúpenia účinkujúcich na 35-tom ročníku GFF. Pri odchode vyjadrili úprimné poďakovanie za pozvanie, tešiac sa na ďalšiu návštevu v našej obci. 

Sajobábony Maďarsko 5
Sajobábony Maďarsko 5
Sajobábony Maďarsko 5
Sajobábony Maďarsko 5

2007

V dňoch 6.-7.10.2007 boli zástupcovia našej obce pozvaní do dediny Sajobábony. Samozrejme sme toto pozvanie s radosťou prijali, čím sme vo veľkej miere prehĺbili naše vzájomné vzťahy.
Veríme, že vzájomná spolupráca sa bude aj naďalej prehlbovať !

Takto vyzerajú naše vzájomné stretnutia …
Sajobábony Maďarsko 6
Sajobábony Maďarsko 6
Sajobábony Maďarsko 6
Sajobábony Maďarsko 6
Sajobábony Maďarsko 6
Sajobábony Maďarsko 6

Počas takmer troch rokov trvania nášho partnerstva sme uskutočnili niekoľko vzájomných stretnutí. V tomto roku opäť prijali zástupcovia obce Sajóbábony pozvanie na 10-ty ročník Hviezdicového výstupu na Stolicu, ktorý sa konal 14.júla 2007 a taktiež pozvanie na Gemerský folklórny festival.

2005

Dňa 11.2.2005 bola slávnostne podpísaná Partnerská dohoda medzi Obcou Sajóbábony – Maďarská republika a Obcou Rejdová – Slovenská republika. Samosprávy obce Rejdová a obce Sajóbábony uzavreli vzájomnú dohodu v oblasti podnikania, kultúry, školstva, športu a telovýchovy berúc do úvahy odporúčania Európskej únie, potrebnosť preblbovať integráciu medzi národmi. Predstavitelia samospráv oboch obcí vyslovili želanie vzájomnej spolupráce , ale aj vytvorenie priateľských vzťahov medzi občanmi.

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár