•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Faktúry


  Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  kancelárske potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anna Gallová - DIPOS
  34.36 €
  komunálny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  719.36 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  poskytovanie poradenstva s VZN Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MO&AD s.r.o.
  300.00 €
  školské pomôcky z dot. KŠU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NOMILAND, s.r.o.
  114.12 €
  telefóny OcU, Internet Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  78.01 €
  mobily OcU,TSP,MOPS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  79.96 €
  mulčovanie priestranstva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  108.00 €
  ochranné pracovné pomôcky TSP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JANETE s.r.o. Rožňava
  177.80 €
  elektrika dom na námestí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  33.00 €
  stravovanie žiakov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  1872.00 €
  stravovanie zamestnancov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  49.50 €
  vývoz skla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  9.60 €
  na činnosť SOcU stavebného Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  661.34 €
  ochranné pracovné pomôcky -AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JANETE s.r.o. Rožňava
  74.01 €
  výkon zodpovednej osoby GDPR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BeeM Servis s.r.o.
  105.00 €
  služby SMS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  314.38 €
  plyn OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  190.00 €
  plyn MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  325.00 €
  pracované oblečenie AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  329.56 €
  pracovné pomôcky AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROOFS FZ s.r.o.
  179.94 €
  občerstvenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Mihók Hostinec pod Stolicou
  129.00 €
  spracovanie rozpočtu výkaz, výmer Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Miloš Volf
  650.00 €
  odborná literatúra MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  39.65 €
  kominárske práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek-Kominárstvo
  50.40 €
  aktualizácia programu IVES Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IVES Košice
  293.02 €
  kancelárske potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Sponka s. r. o.
  46.00 €
  ochranné rúška a rukavice Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: GENUS Pharma s.r.o.
  127.92 €
  lanko na prívesný vozík Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RV TRAILER s.r.o.
  14.00 €
  preprava členov klubu dôchodcov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  45.00 €
  prenájom VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  100.80 €
  prenájom VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  170.40 €
  vývoz VKK od smetiska Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  448.68 €
  vývoz VKK od cintorína Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  529.20 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  komunálny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  744.84 €
  technik BOZP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  stravovanie zamestnancov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  75.90 €
  strava žiakov Letnej školy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  90.00 €
  stočné ČOV fekál Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Vyšná Slaná
  84.25 €
  telefón OcU,MŠ, internet Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  78.01 €
  zhotovenie tabúľ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  139.09 €
  mobily OcU,TSP,MOPS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  84.97 €
  elektrika dom na námestí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  33.00 €
  plyn MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  325.00 €
  plyn OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  190.00 €
  materiál AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROOFS FZ s.r.o.
  572.58 €
  drevený set Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Jaroslav Breznen
  300.00 €
  ročný prístup Verejná správa SR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  0.00 €
  plyn TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  377.00 €
  plyn PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  84.00 €
  výkopové práce pri oprave vodovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  240.00 €
  kominárske práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek - KOMINÁRSTVO
  29.50 €
  analýza pitnej vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  663.30 €
  digi PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.11 €
  Digi TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  vyhľadávanie únikov vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AQUAFIND s.r.o.
  498.00 €
  kontrola podzemných hydrantov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  205.20 €
  elektrika TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  59.88 €
  analýza pitnej vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  110.82 €
  plyn PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  84.00 €
  plyn TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  377.00 €
  digi PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.11 €
  digi TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  elektrika TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  50.62 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  106.00 €
  chlór do vodovodu 50 lit. Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PPS s.r.o.
  40.80 €
  tonery do tlačiarní Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  78.90 €
  prenájom WC zariadenia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EBEN RV s.r.o.
  213.60 €
  programovanie rádiostaníc Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FLORIAN s.r.o.
  63.50 €
  predĺženie prístupu na stránku obce.info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Datatrade s.r.o.
  70.10 €
  občerstvenie pre družobnú návštevu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Fifiková
  40.00 €
  smrekové rezivo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MUTANTA s.r.o.
  83.20 €
  odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  224.40 €
  prenájom VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  4.80 €
  stočné za júl 2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Vyšná Slaná
  30.95 €
  darčekové predmety Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Mária Rotalová, Ph.D.
  45.70 €
  oprava Škody Octavia a prezutie pneumatík Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Autodielňa Jozef Fusko
  200.00 €
  zemný plyn PZ 8/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  84.00 €
  zemný plyn TU 8/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  377.00 €
  Digi TV - PZ 8/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  0.00 €
  Digi TV - TU 8/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  analýza pitnej vody - minimálny rozbor Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  117.30 €
  zemný plyn TU 7/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  377.00 €
  zemný plyn PZ 7/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  84.00 €
  elektrina TU 6/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  41.42 €
  zemný plyn TU 7/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  498.00 €
  zemný plyn PZ 7/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  170.00 €
  práca New Hollandom - úprava terénu pri vodojeme Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  60.00 €
  Digi TV - PZ 7/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Digi TV - TU 7/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  gél do ohrevných mís Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Metro Cash a Carry SR s.r.o.
  19.37 €
  celkový rozbor vody vo vodovode Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  725.04 €
  elektrina TU 5/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  67.86 €
  chlór do vodojemu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PPS s.r.o.
  40.80 €
  plyn PZ 6/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  170.00 €
  plyn TU 6/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  498.00 €
  digi TV - PZ 6/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Digi TV-TU 6/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  elektrinaTU 4/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  71.50 €
  elektrina PZ 3-5/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  106.00 €
  Spracovanie záver.správy k podzemnej vode- vodovod Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ENVEX s.r.o.
  1380.00 €
  plyn TU 5/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  498.00 €
  elektrina PZ 5/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  170.00 €
  vývoz nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  vývoz TKO 7/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  736.00 €
  dezinfekčný prípravok na ruky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IMUNA PHARM a.s.
  101.42 €
  pevná linka OcÚ, MŠ+internet 8/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  78.24 €
  elektrina dom č.217 8/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  33.00 €
  elektrina 6-8/2020 MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  155.00 €
  elektrina 6-8/2020- byt č.4, OcÚ, ver.osvetlenie, garáž, dom smútku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  862.00 €
  služobné mobily 7/2020-starostka, TSP, obč.hliadka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  73.45 €
  sekera pre potreby DHZO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JANETE s.r.o. Rožňava
  20.00 €
  tričká s potlačou-výstup na Stolicu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Alevax s.r.o.
  331.20 €
  obedy zamestnancov v mesiaci 7/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  82.50 €
  plyn OcU 8/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  190.00 €
  plyn MŠ 8/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  325.00 €
  Kancel.nábytok - sekretariát- z dotácie na sčítanie obyvateľstva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Kancelária 24h s.r.o.
  791.17 €
  lekársky posudok pre účely posúdenia odkázanosti na SS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MUDr. Drábik Vladimír
  15.00 €
  oprava krovinorezu STIHL FS-450 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BB servie
  109.00 €
  sada fréz - k fréze MAKITa Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PEHI s.r.o.
  105.50 €
  Fréza Makita pre potreby OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Ján Buchanec - BB TRADE
  188.90 €
  potreby pre DHZO - z dotácie MV SR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FLORIAN s.r.o.
  2565.51 €
  predplatné Poradca 2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca s.r.o.
  35.00 €
  prezentácia obce na www.slovakregion.sk Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Jurík - LISA
  37.88 €
  prenájom VKK 6/2020 - 2 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  194.40 €
  vývoz VKK 6/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  577.20 €
  veniec - dar pre mesto Sajobábony-15-te výročie partnerstva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Rejdovka s.r.o.
  150.00 €
  náradie a materiál pre AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  320.59 €
  odber vody MŠ za I.polrok /2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  11.86 €
  stočné 6/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Vyšná Slaná
  13.76 €
  pevná linka OcÚ, MŠ+internet 7/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  95.38 €
  poskytovanie poradenstva /VZN, smernice.../ - II.Q/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MO&AD s.r.o.
  300.00 €
  vývoz TKO 6/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  1088.64 €
  vývoz nebezpečný odpad 6/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  elektrina dom č.217 - 7/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  33.00 €
  náklady na škodu pri sklad.zásobách potravín v dôsledku COVID 19 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  258.94 €
  Strava detí MŚ a ZŠ za 6/2020 z dotácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  873.60 €
  obedy zamestnancov v mesiaci 6/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  191.40 €
  služobné mobily 6/2020-starostka, TSP, obč.hliadka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  64.38 €
  oprava a montáž obecného rozhlasu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Vojtech Gášpár - GARED
  931.77 €
  grafické spracovanie plagátu-výstup na Stolicu+vlajky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  37.68 €
  plyn MŠ 7/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  325.00 €
  plyn OcU 7/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  190.00 €
  výkon zodpovednej osoby GDPR 2.Q/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BeeM Servis s.r.o.
  105.00 €
  služby SMS-info za 3.Q/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  betónové oplotenie-poškodenie plotu pri pluhovaní O.Golian Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Profil Invest Slovakia s.r.o.
  194.10 €
  tričká na výstup na Stolicu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Alevax s.r.o.
  441.60 €
  Stavebné práce na projekte"Rozvoj infraštruktúry CR v obci Rejdová" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Erik Helpen - MERIT
  49711.04 €
  dezinfekčný prostriedok, ochranné rukavice Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Legs spol s.r.o.
  112.00 €
  ochranné rukavice Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Miroslav Berecký Gastro Kuchyne sk
  27.95 €
  činnosť SOCU Dobšiná za 1.polrok /2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  661.34 €
  odborná literatúra Mš Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  39.65 €
  stočné 5/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Vyšná Slaná
  79.09 €
  odborná prehliadka zabezpečovacieho zariadenia OCU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  98.40 €
  terénne úpravy obecného pozemku - pri ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Milan Doro
  245.00 €
  kancelárske potreby MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anna Gallová - DIPOS
  79.00 €
  prenájom VKK 2 ks / 5/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  122.40 €
  vývoz VKK 5/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  350.20 €
  pracovné oblečenie - aktivačná činnosť Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JANETE s.r.o. Rožňava
  575.25 €
  cestné zrkadlo - na ulicu /výjazd zo zadnej cesty/ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MANUTAN Slovakia
  107.88 €
  inzercia v týždenníku Petit Press - predaj nehnuteľného majetku obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Petit Press, a.s., divízia východ
  120.00 €
  mobil OcU, TSP, obč.hliadka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  71.76 €
  pevná linka OcU, MŚ, internet Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  88.37 €
  vývoz TKO 5/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  741.72 €
  vývoz nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  oprava hasiaceho prístroja Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  16.20 €
  elektrina dom č.217 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  33.00 €
  oprava kosačky DOLMAR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BB servie
  53.20 €
  wifi router pre MŚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: free-zona s.r.o.
  24.90 €
  odborná publikácia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
  14.60 €
  oprava kalového čerpadla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gejza Molnár - ELMOL
  192.50 €
  oprava plávajúceho čerpadla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gejza Molnár - ELMOL
  214.80 €
  plyn MŠ 6/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  325.00 €
  plyn OcU 6/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  190.00 €
  vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  36.00 €
  vývoz VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  366.20 €
  savica na fekálne vozidlo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: LUMA Viničné s.r.o.
  150.70 €
  ochranné štíty pre učiteľky MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Frever Trade s.r.o.
  14.53 €
  znalecký posudok na dom č.217 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Štefan Bašták
  250.00 €
  prehliadka a opravy krovinorezov - 4 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BB servie
  53.00 €
  stočné za 4/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Vyšná Slaná
  69.95 €
  vývoz skla za 4/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  19.20 €
  prenájom VKK - 2 ks za 4/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  182.40 €
  vývoz VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  526.20 €
  lekársky posudok pre účely posúdenia odkázanosti na SS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MUDr. Drábik Vladimír
  15.00 €
  vývoz nebezpečný odpad 4/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  vývoz TKO za 4/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  715.72 €
  elektrina 3-5/2020 MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  155.00 €
  elektrina byt č.4, OcÚ, ver.osvetlenie, garáž, dom smútku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  862.00 €
  elektrina dom č.217 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  33.00 €
  služobné mobily za 3/2020-starostka, ekonóm, TSP, MOPS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  65.39 €
  pevná linka OcÚ, MŠ+internet Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  88.02 €
  plyn MŠ 5/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  325.00 €
  plyn OcU 5/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  190.00 €
  Publikácia do MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  39.65 €
  lekársky posudok pre účely posúdenia odkázanosti na SS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MUDr. Drábik Vladimír
  15.00 €
  zmeny na internetovej stránke obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Webex.digital s.r.o.
  60.00 €
  prevádzka internetovej stránky obce za 1 rok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Webex.digital s.r.o.
  60.00 €
  Digi TV - PZ- 5/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Digi Tv - TU 5/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  kontrola hasiacich prístrojov -TU, PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  45.22 €
  ochranné pracovné pomôcky - zamestnanci cez UPSVaR - "Cesta na trh práce", pracovné náradie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JANETE s.r.o. Rožňava
  215.76 €
  pracovné náradie a pomôcky - aktivačná činnosť Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  90.43 €
  stravné lístky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
  0.00 €
  tonery to tlačiarní- OcÚ, TSP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD Design Marek Adami
  156.60 €
  kontroly hasiacich prístrojov OcU, MŠ, Dom smútku, Hasičská zbrojnica Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  97.34 €
  prenosný hasiaci prístroj Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  34.68 €
  antibakteriálne tekuté mydlo pre potreby OcU, MŠ, ŠJ, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Pro-Tech Shop s.r.o.
  84.00 €
  prenájom VKK na smetisku za 1-2/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  22.20 €
  prenájom VKK na cintoríne za 1-2/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  30.00 €
  stočné za vypustenie odpadových vôd - fekálne vozidlo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Vyšná Slaná
  55.02 €
  aktualizácia programu Vodné Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Remek s.r.o.
  78.00 €
  elektrina TU 3/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  76.43 €
  výkopové práce na oprave miestneho vodovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  158.40 €
  plyn TU 4/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  498.00 €
  plyn PZ 4/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  170.00 €
  nebezpečný odpad za 3/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  vývoz komunálneho odpadu za 3/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  721.96 €
  pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  46.80 €
  poradenstvo pri príprave VZN a smerníc Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MO&AD s.r.o.
  300.00 €
  pevná linka OcÚ, MŠ+internet Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  73.76 €
  služby bezpečnostného technika I.Q/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  služba SMS-info za II.Q/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  elektrina dom č.217 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  33.00 €
  výkon zodpovednej osoby GDPR 1.Q/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BeeM Servis s.r.o.
  105.00 €
  plyn MŠ 4/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  325.00 €
  plyn OcÚ 4/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  190.00 €
  služobné mobily za 3/2020- starostka, ekonómka, obč.hliadka, TSP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  95.28 €
  Strava detí MŚ a ZŠ za 3/2020 z dotácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  423.60 €
  obedy zamestnancov za 3/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  240.90 €
  dezinfekčný prípravok na ruky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IMUNA PHARM a.s.
  720.00 €
  toner do tlačiarne MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD Design Marek Adami
  37.00 €
  vodovodná batéria kuchynka OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BRAX-IS s.r.o.
  30.90 €
  oprava vodovodu v TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FinalStav s.r.o.
  150.00 €
  Digi TV - PZ - 4/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Digi TV - TU - 4/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  elektrina - TU - 2/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  87.07 €
  chlór do vodojemu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PPS s.r.o.
  109.40 €
  zemný plyn - TU - 3/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  498.00 €
  zemný plyn - PZ - 3/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  170.00 €
  vyhľadávanie porúch na obecnom vodovode Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AQUAFIND s.r.o.
  498.00 €
  vzorky vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  110.82 €
  revízia plynových kotlov a tlakových nádob - TU, PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Miloš Hajdúk-RESAS
  230.00 €
  školenie na obsluhu kotlov - kotolňa TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Miloš Hajdúk-RESAS
  130.00 €
  Digi TV - PZ - 3/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Digi TV - TU-3/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  elektrina TU 1/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  97.08 €
  Poplatok SOZA-verejný rozhlas Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovgram
  38.40 €
  Ochranné rúška pre obyvateľov obce v počte 617 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Rejdovka s.r.o.
  925.50 €
  Školské potreby - z dotácie MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anna Gallová - DIPOS
  16.90 €
  Publikácia do MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  17.00 €
  antivírový program pre PC - OcU, MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  345.60 €
  školské potreby z dotácie ZŠ Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anna Gallová - DIPOS
  381.80 €
  aktualizácia programov - kataster, cintorín Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  252.00 €
  Licencia - program cintorín Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  36.00 €
  kancelárske potreby OcU-kanc.papier Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: OfficeLand s.r.o.
  288.86 €
  občerstvenie pre členov komisie - voľby do NR SR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mária Fifiková
  30.02 €
  kancelárske potreby - tlačivá OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Centrum polygrafických služieb
  52.16 €
  Publikácia do MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  39.65 €
  školské potreby z dotácie - MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anna Gallová - DIPOS
  46.13 €
  Internet, pevná linka OcU+MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  68.03 €
  vývoz komunálneho odpadu za 2/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  678.68 €
  vývoz nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  elektrické pracovné náradie OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MADMAT s.r.o.
  88.35 €
  pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  124.80 €
  Telefóny OcU-pevná linka, MOPS,TSP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  67.57 €
  Strava detí MŚ a ZŠ za 2/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  1602.00 €
  obedy pre zamestnancov - 2/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  481.80 €
  elektrina dom č.217 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  33.00 €
  plyn MŠ - 3.2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  325.00 €
  plyn OcU - 3.2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  190.00 €
  Pracovná zdravotná služba-posudok zdravotných rizík Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ProfMed s.r.o
  199.00 €
  nástenné hodiny-kancelária ekonomky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Agnieszka Jolanta Plavá
  32.82 €
  Vyúčtovanie činnosti Spoločného obecného úradu za r.2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  6.38 €
  bankový poplatok - pre účely auditu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VUB a.s.
  66.00 €
  Revízia plyn.zariadení-OcU,MŠ, kotolňa KD Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Miloš Hajdúk-RESAS
  500.00 €
  Bankové poplatky-poskytnutie informácie audítorovi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Prima Banka
  60.00 €
  Ochranné pracovné pomôcky - aktivačná činnosť Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JANETE s.r.o. Rožňava
  220.00 €
  Preinštalácia systému v PC-ekonom, sekretariát Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  232.60 €
  PC+OFFICE+inštalácia- starostka obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  704.00 €
  tonery do tlačiarne OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  51.90 €
  Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu soc.služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Podžobrácka farma s.r.o.
  15.00 €
  elektrika PZ 1-2/20 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  106.00 €
  plyn TU 2/20 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  498.00 €
  plyn PZ 2/20 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  170.00 €
  poplatok SOZA za TU, PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský zväz autorský pre práva k hudobným dielam
  33.60 €
  Digi TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Digi PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  plyn TU 1/20 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  498.00 €
  plyn PZ 1/20 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  170.00 €
  dezinfekčný prípravok na úpravu vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PPS s.r.o.
  40.80 €
  komunálny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  669.84 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  mobily OcÚ, MOPS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  50.82 €
  pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  93.60 €
  elektrika Dom námestie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  33.00 €
  elektrika MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  155.00 €
  elektrika Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  862.00 €
  mobily OcÚ, MOPS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  68.69 €
  časopis Montanrevue Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Združenie Baníckych spolkov a cechov Slovenska
  60.00 €
  práce pri úprave terénu na RO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Štefánik Štefstav
  292.50 €
  čistenie miestnych komunikácií - zima Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Štefánik Štefstav
  135.00 €
  pohár 300 ml Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Bohumil Andraščík
  156.39 €
  plyn MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  325.00 €
  plyn OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  190.00 €
  stravovanie zamestnancov 1/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  425.70 €
  strava žiakov ZŠ, MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  1503.60 €
  elektrikárske práce - OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Kračún
  244.96 €
  hlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  9.60 €
  poplatok SOZA za obecný rozhlas Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský zväz autorský pre práva k hudobným dielam
  14.28 €
  vývoz VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  260.40 €
  audit účtovnej závierky r. 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Monika Kešeláková
  400.00 €
  reklamné perá Obec Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: National Pen
  255.00 €
  obuv pracovná AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JANETE s.r.o. Rožňava
  220.00 €
  aktualizácia programu WinCity Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  4.20 €
  stravné lístky Ticket Restaurant Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ticket Service s.r.o.
  1804.79 €
  kamenivo na posyp ciest Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Śtefan Cirbus
  427.74 €
  plyn MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  325.00 €
  plyn OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  190.00 €
  kalendáre Obec Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  21.60 €
  kalendáre Obec Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  150.30 €
  zasielanie info o dotáciách a grantoch Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SAMNET-informačný systém samosprávy
  32.86 €
  služba SMS-info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  vyúčtovanie plynu TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  715.48 €
  vyúčtovanie elektriky MŠ r. 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  69.41 €
  vyúčtovanie plynu OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  436.28 €
  vyúčtovanie plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  1131.82 €
  elektrika TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  88.36 €
  finančný spravodajca - doplatok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  32.57 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  komunálny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  1014.39 €
  internet a telefón Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  75.73 €
  spotreba vody cintorín II. polrok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  8.54 €
  spotreba vody MŠ II. polrok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  15.65 €
  tvorba VZN a smerníc Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MO&AD s.r.o.
  300.00 €
  ročné vedenie účtu CP r. 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Prima Banka
  49.31 €
  mobily Ocu, MOPS 12/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  57.53 €
  aktualizácia web stránky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WBX, s.r.o.
  168.00 €
  vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  36.00 €
  kontrola elektronického zabezpečovacieho systému Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  74.40 €
  spravovanie žiadosti projektu Wifi pre teba Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: QM Slovakia s. r. o.
  120.00 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  1263.60 €
  stravovanie zamestnancov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  336.60 €
  smrekové rezivo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MUTANTA s.r.o.
  405.60 €
  údržba a opravy verejného osvetlenia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Kračún
  167.10 €
  technik PO a BOZP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  249.60 €
  rozšírenie opz do kuchyne Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BRAX-IS s.r.o.
  1799.89 €
  vývoz VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  662.00 €
  zodpovedná osoba GDPR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BeeM Servis s.r.o.
  105.00 €
  trovy exekúcie pri zastavení exekúcie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Exekútorksý úrad Rožňava JUDr. P.Hodermarský
  68.46 €
  elektrika dom na námestí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  MŠ - odborná literatúra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  39.65 €
  internet a telefóny OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  71.09 €
  kamenivo na posyp ciest Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Śtefan Cirbus
  432.04 €
  oprava strechy OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MONTMAL s.r.o.
  15377.40 €
  novoročné pozdravy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  36.60 €
  AČ- pracovné oblečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JANETE s.r.o. Rožňava
  179.20 €
  AČ- pracovné oblečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JANETE s.r.o. Rožňava
  244.20 €
  pracovne oblečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Anežka Kováčová-Kolor CENTRUM
  44.54 €
  Sprievodca účtvoníctvom pre obce online kniha Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.
  196.10 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  komunálny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  690.58 €
  mobil OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  56.13 €
  predplatné odborného časopisu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenská pošta a.s.
  7.20 €
  plyn MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  144.00 €
  plyn OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  101.00 €
  stravovanie zamestnancov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  442.20 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  1713.60 €
  oprava ozvučovacej techniky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Vojtech Gášpár - GARED
  425.14 €
  zimné pneumatiky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Andros s.r.o.
  144.00 €
  predplatné účtovníctvo ROPO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
  125.00 €
  preprava členov klubu dôchodcov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BALÍK s.r.o.
  110.00 €
  detský záhradný nábytok - MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Lefay s.r.o.
  17107.13 €
  obstarávateľské výkony zmien a doplnkov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Urban Planning s.r.o.
  1500.00 €
  odborná literatúra ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  20.00 €
  preprava členov klubu dôchodcov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  110.00 €
  MŠ- detský plastový nábytok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NOMILAND, s.r.o.
  170.40 €
  vývoz VKK zo smetiska Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  310.26 €
  vývoz skla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  19.20 €
  komunálny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  689.56 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  propagácia projektu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Petit Press,a.s.
  120.00 €
  mobily OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  72.99 €
  kovový prístrešok na odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EBEN RV s.r.o.
  320.00 €
  elektrika dom na námestí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  elektrika MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  840.00 €
  elektrika MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  132.00 €
  internet a telefóny OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  56.67 €
  tonery do tlačiarne OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  101.70 €
  stravovanie zamestnancov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  528.00 €
  obedy na stretnutí Spoločného OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  39.60 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  2078.40 €
  ročná aktualizácia programu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Asseco Solutions, a.s.
  238.02 €
  preprava osôb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  53.33 €
  pracovné oblečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Anežka Kováčová-Kolor CENTRUM
  220.32 €
  pracovné oblečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Anežka Kováčová-Kolor CENTRUM
  53.12 €
  plyn OcU 11/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  plyn MŠ 11/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  vypracovanie dodatku a zmien Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.arch.Mariana Šimková
  1000.00 €
  stavebné práce pri oprave pamätníka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Štefánik Štefstav
  3993.50 €
  ZŠ- učebné pomôcky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anna Gallová - DIPOS
  365.20 €
  práca stavebným strojom New Holland Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  118.80 €
  odpadové nádoby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MEVA-SK .s.r.o.
  748.80 €
  vývoz VKK od cintorína Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  243.78 €
  doména a webhosting Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WBX, s.r.o.
  144.00 €
  klub dôchodcov . výlet divadlo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BALÍK s.r.o.
  90.00 €
  preprava členov dôchodcov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  90.00 €
  činnosť spoločného OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  105.79 €
  ťahanie žumpy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PODNIK SLUŽIEB MESTA DOBŠINÁ
  144.00 €
  Digi v TU za 1/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Digi v PZ za 1/2020 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  výkopové práce pri oprave vodovodu 12/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  752.40 €
  kamenivo na obsyp rúry pri vodojeme Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Śtefan Cirbus
  211.14 €
  analýza pitnej vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  elektrika TU 12/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  73.94 €
  rúry kanalizačné Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
  161.89 €
  Zemný plyn TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  plyn PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  60.00 €
  Oprava poruchy vodovodu pri rezerváre Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  237.60 €
  Digi PZ 12/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Digi TU 12/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  vývoz tuhého komunálneho odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  273.24 €
  dodávka a distribúcia el. energie TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  67.84 €
  dodávka a distribúcia el. energie PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  106.00 €
  dezinfekčný prostriedok na úpravu vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PPS s.r.o.
  40.80 €
  odber zemného plynu PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  60.00 €
  odber zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  271.00 €
  anylýza pitnej vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  87.60 €
  výmena hydrantu, šupátka, zemnej súpravy - 2ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Hronec -AQUASTAV
  3100.00 €
  dodanie a výmena šupátka vodovodu na róm. osade Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Hronec -AQUASTAV
  450.00 €
  spracovanie záverečnej správy na pozdz. vody -čiastkové Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ENVEX s.r.o.
  1380.00 €
  Digi PZ 11/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Digi TU 11/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  analýza pytnej vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  vypracovanie žiadosti o NFP EU - rekonštrukcia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SG - GS s.r.o.
  350.00 €
  elektrika TU 9/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VSD
  56.44 €
  plyn TU 10/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  271.00 €
  plyn PZ 10/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  60.00 €
  čistenie a kontrola komínov TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek - KOMINÁRSTVO
  29.50 €
  Digi PZ 10/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Digi TU 10/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  elektrika TU 8/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  58.54 €
  plyn TU 9/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  271.00 €
  plyn PZ 9/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  60.00 €
  chlór na úpravu vidy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PPS s.r.o.
  40.80 €
  Digi PZ 9/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Digi TU 9/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  podrobný rozbor pitnej vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  719.04 €
  elektrika TU 7/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VSD
  51.29 €
  elektrika PZ 6-8/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VSD
  106.00 €
  spotreba plynu PZ 8/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  60.00 €
  spotreba plynu TU 8/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  271.00 €
  Digi PZ 8/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Digi TU 8/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  vyúčtovanie plynu PZ 1-6/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  62.29 €
  zakúpenie potravín Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FEGA FOOD s.r.o.
  142.54 €
  kuchynské potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Metro Cash a Carry SR s.r.o.
  49.61 €
  elektrika TU 6/2019 Odb.: Občianske združenie Hôra Rejdová
  Dod.: VSD
  43.68 €
  učebné potreby z dotácie UPSVaR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anna Gallová - DIPOS
  16.60 €
  kancelárske potreby MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anna Gallová - DIPOS
  43.67 €
  stavebný dozor na stavbe multifunkčné ihrisko v obci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Miloš Volf
  1500.00 €
  úorava terénu na rómskej osade Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  110.40 €
  žiarovky LED 18 W na verejné osvetlenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TIPLUX, s. r. o.
  129.60 €
  vývoz VKK od cintorína -2x Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  347.63 €
  činnsoť SOcÚ stavebný II. polrok 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  663.92 €
  spotreba vody amfiteáter GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  142.29 €
  MŠ pružinové hojdačky - z dotácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: DELIVER DOORS s.r.o.
  928.00 €
  grafický podklad BPEJ pre potreby spracovanie ÚPN Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Národné a poľnohospodárske a potravinárske centrum
  48.00 €
  odborná literatúra MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  44.35 €
  kancelársky nábytok OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: DECODOM, s.r.o.
  1294.57 €
  konferenčný stolík Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: DECODOM, s.r.o.
  94.90 €
  kancelársky stól rohový Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: DECODOM, s.r.o.
  303.30 €
  terénne úpravy priestranstva v areáli cintoríne Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MILANKO spol. s.r.o.
  2112.00 €
  pracovné oblečenie DĆ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  46.00 €
  komunálny odpad 9/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  695.00 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  elektrika dom na námestí 10/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  telefony OcU, MŠ, internet 10/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  68.34 €
  rekonštrukcia chodníka na cintoríne Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MILANKO spol. s.r.o.
  24208.97 €
  betónová zmes- kanál pri poľovníckom dome Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Spoločnosť KREDIT s.r.o.
  297.19 €
  služba SMS - info za 4.Q. 2019 + dopl.3.Q Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  316.38 €
  technik PO a BOZP 7-9/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  stravovanie zamestnancov 9/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  468.60 €
  strava detí z dotácie 9/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  2124.00 €
  zodpovedná osoba GDPR 3. Q. 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BeeM Servis s.r.o.
  105.00 €
  poradenské služby - tvorba VZN a smerníc Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MO&AD s.r.o.
  300.00 €
  plyn MŠ 10/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  144.00 €
  plyn OcU 10/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a. s.
  101.00 €
  oprava miestných komunikácii Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: COLAS Slovakia, a.s.
  15120.00 €
  žiarovky LED 18 W na verejné osvetlenie 8 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TIPLUX, s. r. o.
  172.80 €
  čistenie a kontrola komínov OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek - KOMINÁRSTVO
  50.40 €
  preprava detí "Podpora kult. aktivít MRK" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  375.00 €
  asfaltovanie miestnej komunikácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Verda s.r.o.
  2928.00 €
  pracovné oblečenie - VPP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  220.00 €
  obovenie poskytovaných služieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IVES Košice
  293.02 €
  odvoz a likvidácia odpadu VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  663.41 €
  preprava osôb - druž.návšteva Sajobábony Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  494.00 €
  preprava osôb - Hnojňane Michalovce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Herciková Jana - Ravels
  200.00 €
  vytvorenie remeselníckeho dvora Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Mihók Hostinec pod Stolicou
  650.00 €
  látkové striešky na predajné stánky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Rejdovka s.r.o.
  75.00 €
  stravovanie účinkujúcich počas GFF 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Strešint - Milan Genčanský
  710.00 €
  telekomunikačné služby OcÚ, MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  73.21 €
  distribúcia elektrickej energie č. 218 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  telekominikačné služby MOPS, TSP OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  85.57 €
  odvoz komunálneho odpadu 8/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  689.90 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  kopírovací papier Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: OfficeLand s.r.o.
  123.30 €
  audit individuálnej a konsolidovanej uzávierky UZ 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Monika Kešeláková
  1200.00 €
  ozvučenie podujatia GFF 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOLFI-SERVIS
  300.00 €
  dodávka zemného plynu MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  dodávka zemného plynu OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  LKW batéria Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Inter Cars SR s.r.o.
  184.57 €
  vytvorenie Gazdovského dvora - GFF 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Stanislava Breznenová SaJ
  504.00 €
  odvoz a dovoz lavičiek na GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PODNIK SLUŽIEB MESTA DOBŠINÁ
  187.20 €
  poplatok za ročný prístup-Verejná správa SR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  117.00 €
  tepovacie a čistiace práce v MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Roman Palacko
  59.40 €
  pracovná obuv a oblečenie pre AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  221.70 €
  tašky PVC, pamätné listy, tabule na HZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  276.37 €
  fotostena Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IGLI design s.r.o.
  240.00 €
  prenájom WC zariadenia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EBEN RV s.r.o.
  350.00 €
  vystúpenie MSS Košicky špivaci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: OZ Košicky špivaci
  180.00 €
  lektorské služby v programe "Šila som..." na GFF 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Betena s.r.o.
  250.00 €
  vystúpenie Muziky Milana Rendoša na GFF 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou
  1250.00 €
  nožnicový stan Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Patrik Chovanec
  602.50 €
  obrus PVC Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slanka - Katarína Čarnoká
  44.82 €
  pracovné pomôcky pre deti MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anna Gallová - DIPOS
  126.25 €
  pracovné vybavenie pre DHZO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FLORIAN s.r.o.
  3004.70 €
  odhyt psov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TD , s.r.o.
  1032.00 €
  autobusová preprava detí - Podpora kultúrnych aktivít MRK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  118.00 €
  likvidácia odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  333.53 €
  strava detí HN - 7/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  46.80 €
  telekominikačné služby MOPS, TSP OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  92.40 €
  telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  68.29 €
  poplatok za zmesovy komunalny odpad 7/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  990.93 €
  poplatok za NO 7/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  obedy zamestnancov 7/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  267.00 €
  predĺženie profi prístupu na obce.info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Datatrade s.r.o.
  58.56 €
  Elektrina - dodávka a distribúcia DS, ZS, OcÚ, ver. osvetlenie garáž Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  840.00 €
  Elektrina - dodávka a distribúcia MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  132.00 €
  Elektrina - dodávka a distribúcia s.č. 218 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  portrét prezidenta SR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TASR
  30.00 €
  stravné lístky pre zamestnancov OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
  1804.79 €
  dodávka zemného plynu OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  101.00 €
  dodávka zemného plynu MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  144.00 €
  vypracovanie predmetu na základe zmluvy o dielo zo dňa 25.2.2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.arch.Mariana Šimková
  1990.00 €
  preprava detí - Podpora kultúrnych aktivít MRK v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Eva Golianová
  155.00 €
  služby TPO a ABT za obdobie 4/2019 - 6/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  odber vody MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  26.09 €
  savica fekál S015/105 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Rezso Zorko - ZORA
  122.40 €
  dekontaminácia chladiaceho zariadenia v DS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PETINA, Ingrid Lineková
  70.00 €
  zmluva o dielo 1/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MONTMAL s.r.o.
  33219.17 €
  spracovanie podkladov a žiadostí v rámci projektu pre MF SR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: STENTOR s.r.o.
  1000.00 €
  pivný set Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Metro Cash a Carry SR s.r.o.
  239.90 €
  prevádzkovanie činnosti SOcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  663.92 €
  kamera multifunkčné ihrisko pri ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slavomír Harmata
  686.74 €
  rozšírenie kamerového systému Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slavomír Harmata
  8005.00 €
  dotlač Monografie obce Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JES SK s.r.o.
  2365.00 €
  likvidácia a odvoz odpadu VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  400.26 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  507.00 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  541.20 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  656.92 €
  výkon funkcie "zodpovednej osoby" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BeeM Servis s.r.o.
  105.00 €
  poskytovanie služieb využivania SMS- info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  telekomunikačné služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  90.01 €
  telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  93.25 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  poskytovanie poradenstva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MO&AD s.r.o.
  300.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  propagačné materiály Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  50.64 €
  prehliadka a skúška elektrickej zabezpečovacej signalizácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  141.30 €
  vývoz 1100 l kontajnerov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  19.20 €
  paragrafy v Materskej škole Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  41.00 €
  laser toner Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD Design Marek Adami
  134.70 €
  mulčovanie smetiska Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  36.00 €
  vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  36.00 €
  murárske potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  160.93 €
  výmena hydrantu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Hronec -AQUASTAV
  1650.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  53.22 €
  vodné stočné Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Remek s.r.o.
  54.00 €
  dezinfekcia na úpravu vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PPS s.r.o.
  40.80 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  analýza vôd Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  geodetické práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Geodézia Rožňava s.r.o
  350.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  športové siete Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PARA INVEST s.r.o.
  300.00 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  673.58 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  585.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  867.60 €
  trička s potlačou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Alevax s.r.o.
  645.12 €
  nedoplatok za rok 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  875.99 €
  telekomunikačné služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  92.90 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  predplatné časopisu pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenská pošta a.s.
  7.60 €
  telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  68.00 €
  realizácia multifunkčného ihriska Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PARA INVEST s.r.o.
  56253.29 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u 2 vodičov DHZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o.
  170.00 €
  Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MEMANZ s.r.o.
  240.00 €
  sada pohľadníc Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JES SK s.r.o.
  360.00 €
  občerstvenie pre členov volebnej komisie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Mária Fifiková
  36.00 €
  Rekonštrukcia chodníka na miestnom cintoríne Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Miloš Volf
  500.00 €
  pracovné potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  162.85 €
  Polohopisné a výškopisné zameranie chodníka na cintoríne Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Geodézia Rožňava s.r.o
  150.00 €
  odvoz odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  257.63 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  70.39 €
  fotografie A3 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  23.40 €
  likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  201.10 €
  likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  258.18 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  692.96 €
  laser toner Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  40.50 €
  pánska vyšívaná košeľa na reprezentačné účely obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Rejdovka s.r.o.
  100.00 €
  čistiace prostriedky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  47.99 €
  prezutie vozidla, oprava vozidla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Autodielňa Jozef Fusko
  112.00 €
  telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  71.29 €
  telekomunikačné služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  81.78 €
  služby TPO a ABT Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  132.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  840.00 €
  Pozvánky, Plagáty, grafické spracovanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  39.12 €
  škôlka Komensky plus (balíček) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
  9.00 €
  ťahanie žumpy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  72.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  775.20 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  531.00 €
  kontroly a opravy hasiacích prístrojov a kontroly hadicových zariadení Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  140.04 €
  drevená plaketa s laserovým gravírovaním Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SABE, spol. s.r.o.
  51.38 €
  paragrafy v Materskej škole Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  39.35 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  106.00 €
  kontroly podzemných hydrantov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  171.00 €
  kontroly a opravy hasiacích prístrojov a kontroly hadicových zariadení Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  54.36 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  vypracovanie predmetu zmluvy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.arch.Mariana Šimková
  2000.00 €
  zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  170.18 €
  vypracovanie potvrdenia pre projekt Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štátna ochrana prírody SR
  100.00 €
  Pracovný odev Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  159.62 €
  pracovné pomôcky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  123.82 €
  práca stavebným strojom New Holland Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  39.60 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  699.76 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  poskytovanie poradenstva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MO&AD s.r.o.
  200.00 €
  poplatky za telekomunikáciu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  58.98 €
  poplatky za služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  85.63 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  projekčné práce na projekte pre stavebné povolenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CSANK s.r.o.
  2000.00 €
  výkon funkcie "zodpovednej osoby" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BeeM Servis s.r.o.
  105.00 €
  služby SMS-info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  24.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  834.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  612.00 €
  prefakturizácia "Deň učiteľov" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Vyšná Slaná
  189.50 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  aktualizácia programov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  252.00 €
  aktualizácia dát katastra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  36.00 €
  pracovne oblečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  53.21 €
  kancelárske potreby pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anna Gallová - DIPOS
  61.96 €
  kancelárske potreby pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anna Gallová - DIPOS
  16.60 €
  kancelárske potreby pre ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MIVA Market, spol. s.r.o.
  664.00 €
  modem na pripojenie pre Lenovo notebook k internetu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  9.00 €
  Lenovo IdealPad S130 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  39.00 €
  likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  475.69 €
  poskytnutie poradenstva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MOAD s.r.o.
  100.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  84.65 €
  dezinfekcia a úprava vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PPS s.r.o.
  40.80 €
  analýza vôd Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  Murárske práce v ubytovni Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Štefánik Štefstav
  1860.00 €
  poskytnutie komplexných služieb pri príprave a realizácií zadávania zákazky na uskutočnenie stav. prác Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IPP Consulting s.r.o.
  980.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  práca stavebným strojom New Holland Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  79.20 €
  Primalex Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  30.88 €
  pracovná bunda Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  123.90 €
  pracovná obuv a tričko Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  88.00 €
  Zástava SR Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IGLI design s.r.o.
  15.00 €
  laser toner Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD Design Marek Adami
  75.70 €
  mesačné poplatky O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  79.00 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  612.60 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  prezentačné služby informačné Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Jurík - LISA
  37.88 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  48.01 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  dodávka časopisu Montanrevue Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Združenie Baníckych spolkov a cechov Slovenska
  60.00 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  434.40 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  342.00 €
  oprava úk Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Árpád Icsó
  276.20 €
  ukážky prvej pomoci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský červený kríž
  12.00 €
  tepovacie práce v MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Roman Palacko
  33.60 €
  paragrafy v Materskej škole Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  39.35 €
  údržba miestných komunikácií v zimnom obdobi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Štefánik Štefstav
  90.00 €
  prenosný hasiaci prístroj Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  102.96 €
  pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  93.60 €
  likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  280.73 €
  poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VÚB, a.s.
  66.00 €
  pracovná bunda Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  123.60 €
  pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  187.20 €
  pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  249.60 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  914.93 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  132.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  840.00 €
  poplatky za telekomunikáciu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  48.35 €
  mesačné poplatky O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  91.74 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  oprava plynového kotla v budove OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BRAX-IS s.r.o.
  540.00 €
  spracovanie ohlácenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  9.60 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  795.60 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  453.00 €
  audit účtovnej závierky na rok 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Monika Kešeláková
  400.00 €
  kamenivo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CIRPAL - Cirbus Štefan
  233.51 €
  autorská odmena za licenciu na verejné použitie hodobných diel Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SOZA
  14.28 €
  pracovná obuv Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  114.30 €
  odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovgram
  38.40 €
  laser toner Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  27.00 €
  poukážky Ticket Restaurant Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ticket Service s.r.o.
  1854.79 €
  pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  62.40 €
  odborná pomoc a činnosť vo verejnom obstarávaní Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INPRO POPRAD, s.r.o.
  1020.00 €
  vyúčtovanie predplatné za rok 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  14.90 €
  poskytnutie informácií Vášmu auditorovi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Prima Banka
  60.00 €
  využívanie služieb SMS-info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  zasielanie info o dotáciách a grantoch pre mestá a obce na rok 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SAMNET-informačný systém samosprávy
  32.86 €
  tovar podľa objednávky (kan. potreby) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: OfficeLand s.r.o.
  234.78 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  144.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  101.00 €
  kalendár 2019 + grafické spracovanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  173.88 €
  výmena svetelného zdroja na VO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Kračún
  40.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  80.84 €
  vyhľadanie úniku vody v zmysle objednávky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AQUAFIND s.r.o.
  498.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  204.30 €
  Rekonštrukčné práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Árpád Icsó
  807.85 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  106.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  dezinfekcia a uprava vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PPS s.r.o.
  40.80 €
  autorská odmena Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenský zväz autorský pre práva k hudobným dielam
  33.60 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  ťahanie žumpy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  36.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  271.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  85.44 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  dočasné dopravné značenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. arch. Ján Rusnák PRO-POLY
  150.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  65.34 €
  sieť Telekom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  20.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  555.00 €
  ťahanie žumpy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  24.00 €
  materiál Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  120.00 €
  analýza vôd Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  764.52 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MICHALOVSKÝ s.r.o.
  13.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  60.20 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  111.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Rekonštrukcia vodovodu v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Zuzana Kintšerová
  1200.00 €
  kominárske práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek-Kominárstvo
  28.70 €
  balík TOP ubytovanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SLOVAKCARD
  37.50 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  45.14 €
  vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SG - GS s.r.o.
  750.00 €
  práca stavebným strojom New Holland Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  79.20 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  vytýčenie plynovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  109.66 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  DURITKA POCARDIA Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Bohumil Andraščík
  32.76 €
  výkopové práce pri oprave vodovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  217.80 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  48.71 €
  vyhľadanie úniku vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AQUAFIND s.r.o.
  498.00 €
  dezinfekcia a uprava vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  81.60 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  ťahanie žumpy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  72.00 €
  Zetina Steam Ironer Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SEWI TRADE s.r.o.
  1260.85 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  53.62 €
  práca stavebným strojom New Holland Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
  79.20 €
  kontroly podzemných hydrantov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  171.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  111.00 €
  materiál-opravna objímka IVE Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IVE tech s.r.o.
  402.00 €
  dezinsekcia školskej kuchyne Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Andrej Zemčák PRESANA
  180.00 €
  dezinfekcia a uprava vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  analýza vôd Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  43.57 €
  likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  172.39 €
  dodavka elektriny Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  100.04 €
  vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  36.00 €
  aktualizácia webstránky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WBX, s.r.o.
  252.00 €
  poplatky za služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  101.86 €
  poplatky za telekomunikáciu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  40.77 €
  aktualizácia programov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  12.60 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  612.38 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  vykon funkcie "zodpovednej osoby" Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PP PROTECT s.r.o.
  105.00 €
  odber vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  19.45 €
  odber vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  3.79 €
  poplatky Prima banky za ročné vedenie účtu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Prima Banka
  49.31 €
  praktická príručka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Združenie obcí Rimavská Sobota
  26.00 €
  kontrola elektrickej zabezpečovacej signalizácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  74.40 €
  Pracovný odev Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  60.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  396.00 €
  stavebné rezivo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PIL-DREV s.r.o.
  229.82 €
  služby TPO a ABT Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  poskytovanie poradenstva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MOAD s.r.o.
  300.00 €
  odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  245.25 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  515.00 €
  preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  26.40 €
  nákup pracovných zošitov MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  22.00 €
  plastová nádoba čierna Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MEVA-SK .s.r.o.
  424.80 €
  telekomunikačné služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  108.64 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  30.00 €
  poplatky za telekomunikáciu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  52.88 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  610.47 €
  uhadzovka po ťažbe drevnej hmoty Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Vladimír Mačejovský
  990.00 €
  zemný plyn Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  555.00 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  607.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  468.00 €
  nákup kancelárskych potrieb Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ladislav Mihálik - LAAX
  128.20 €
  úprava terénu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  59.40 €
  služby TPO a ABT Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  predplatné časopisu pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenská pošta a.s.
  13.20 €
  planírovanie obecného pozemku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Milan Doro
  245.00 €
  vydavky na spoločný obecný úrad školský Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  177.00 €
  parochne na mikuláša - Materská škola Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MFP papier s.r.o.
  43.59 €
  Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VO-TOR s.r.o.
  300.00 €
  paragrafy v Materskej škole Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  42.32 €
  odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  154.74 €
  odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  211.49 €
  nákup elektromateriálu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Greenplan s.r.o.
  101.44 €
  plechový garáž Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gemer servis s.r.o.
  1310.00 €
  tabuľa obojstranná do exteriéru Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: JES SK s.r.o.
  135.10 €
  oprava vozidla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Autodielňa Jozef Fusko
  139.50 €
  poplatky za služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  85.72 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  609.66 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  30.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  136.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  828.00 €
  doména a webhosting Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WBX, s.r.o.
  144.00 €
  Modernizácia turistickej ubytovne v obci Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MILANKO spol. s.r.o.
  12225.60 €
  Náradie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  525.40 €
  poplatky za telekomunikáciu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  48.01 €
  manipulačný poplatok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.
  250.21 €
  Strava zamestnancov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  501.00 €
  strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  629.00 €
  prenájom programov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Asseco Solutions, a.s.
  238.02 €
  opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  138.00 €
  opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  Komunitný plán soc. služieb, VZN.. Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Jozef Vida
  80.00 €
  Zástava Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IGLI design s.r.o.
  15.00 €
  tovar - tonery Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD Design Marek Adami
  76.50 €
  kancelárske potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MIVA Market, spol. s.r.o.
  664.00 €
  vypracovanie stanoviska k výrubu drevín Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štátna ochrana prírody SR
  35.00 €
  kombinované kladivo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: HSK GROUP, s.r.o.
  549.00 €
  dodávka betónovej zmesi Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KREDIT s.r.o.
  686.45 €
  ohlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  9.60 €
  prevedené kominárske práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek-Kominárstvo
  46.40 €
  odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  480.46 €
  práca stavebným strojom - úprava terénu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  79.20 €
  kancelárske potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ladislav Mihálik - LAAX
  63.85 €
  kancelárske potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ladislav Mihálik - LAAX
  14.99 €
  telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  87.00 €
  strava MŠ a ZŠ Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  547.00 €
  poskytovanie služieb SMS-info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  49.25 €
  zmesovy komunálny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  613.19 €
  Nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  poskytovanie poradenstva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MOAD s.r.o.
  300.00 €
  elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  30.00 €
  prenájom motorového vozidla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BALÍK s.r.o.
  60.00 €
  oprava miestneho rozhlasu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Vojtech Gášpár - GARED
  393.52 €
  spotreba vody amfiteáter na GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  134.23 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  138.00 €
  výkon funkcie "zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PP PROTECT s.r.o.
  105.00 €
  tovar Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MADMAT s.r.o.
  299.96 €
  prenájom motorového vozidla s vodičom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  60.00 €
  rebrík Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: LABER - Ladislav Bernáth
  217.90 €
  obnovenie poskytovaných služieb k APV Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IVES Košice
  293.02 €
  odborná literatúra Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
  121.00 €
  odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  200.71 €
  prevádzkovanie činnosti SOcÚ podľa počtu obyvateľov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  662.20 €
  Paragrafy v materskej škole Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  41.00 €
  prenájom motorového vozidla s vodičom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  85.00 €
  telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  80.51 €
  Reklama a propagácia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SYGLO
  288.00 €
  Vytvorenie remeselníckeho dvora v rámci programu 45. GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Mihók Hostinec pod Stolicou
  435.00 €
  odvoz lavičiek Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PODNIK SLUŽIEB MESTA DOBŠINÁ
  98.40 €
  zmesovy komunálny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  609.96 €
  nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  zostava D1 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: DIPAL s.r.o.
  2380.00 €
  nákup tonerov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD Design Marek Adami
  124.20 €
  ozvučenie podujatia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOLFI-Ladislav Toth
  370.00 €
  elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  30.00 €
  poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  48.29 €
  oprava MK v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROVIA SK, a.s.
  44862.66 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  138.00 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  Gazdovský dvor na 45. ročníku GFF Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Stanislava Breznenová SaJ
  616.00 €
  stravovanie učinkujúcich na 45. GFF Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dušan Rusnák
  406.00 €
  audit KÚZ a overenie konsol. výročnej správy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  403.20 €
  KRONIKA ŽIVOTA Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PLUTOS COMPANY s.r.o.
  139.00 €
  divadelné predstavenie pre detského diváka na 45. GFF Rejdová 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mgr. Monika Hanzlíková
  500.00 €
  prenájom WC zariadenia s komplet servisom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EBEN RV s.r.o.
  350.00 €
  preprava Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  615.00 €
  inzeret : šitie krojov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Petit Press,a.s.
  43.75 €
  magnetky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  163.51 €
  ďakovné listy na GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  37.80 €
  propagačné materiály na GFF Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IGLI design s.r.o.
  25.20 €
  oprava prenosnej motorovej striekačky PS12 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: František Potocký
  1700.00 €
  oprava elektrocentrály HERON Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: František Potocký
  80.00 €
  vývoz VKK od cintorína Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  211.49 €
  stravné lístky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
  1854.79 €
  Verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  117.00 €
  vypracovanie prevádzkového poriadku kanalizácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Vyšná Slaná
  1092.00 €
  mobil OcU, TSP, MOPS 7/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  83.47 €
  šitie striešok na drevené stánky - 17 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Rejdovka s.r.o.
  204.00 €
  služby obce.info - 8/2018 - 8/2019 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Datatrade s.r.o.
  58.56 €
  telefón OcU, MŠ 7/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  48.59 €
  záloha na elektrinu dom č.218 - 6-8/18 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  30.00 €
  záloha na elektrinu MŠ 6-8/18 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  136.00 €
  záloha na elektrinu OÚ, DS,VO, garáž, ZdS 6-8/18 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  898.00 €
  materiál pre hasičov z dotácie DPO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FIRE system
  846.99 €
  komunálny odpad 7/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  915.27 €
  nebezpečný odpad 7/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  záloha na plyn OcU 8/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  97.00 €
  záloha na plyn MŠ 8/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  138.00 €
  stravovanie zamestnancov 7/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  114.00 €
  nožnicový stan 2x3 zelený - 2 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Patrik Chovanec
  178.00 €
  odborná literatúra MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  31.05 €
  materiál pre hasičov z dot. DPO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Branislav Ildža
  116.20 €
  spotreba vody DS, cintorín 1. polrok 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  2.85 €
  spotreba vody MŠ 1. polrok 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  22.77 €
  hlásenie o odpadoch II.Q 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  12.00 €
  ochranné prac. pomôcky AČ - z dot. Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  50.02 €
  ochranné prac. pomôcky AČ - z dot. Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Anežka Kováčová-Kolor CENTRUM
  525.82 €
  vývoz VKK od cintorína Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  363.17 €
  projektová dokumentácia - Modernizácia hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Miloš Volf
  300.00 €
  stravovanie zamestnancov 6/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  393.00 €
  toner do tlačiarne MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  18.50 €
  strava detí v HN 6/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  270.00 €
  Služby TPO a ABT Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  150.00 €
  poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Telekom a.s.
  72.11 €
  Dovoz kameniva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: HAVESTA s.r.o.
  100.98 €
  O2 paušálne poplatky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  83.72 €
  využitie služby SMS - info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  propagačné materiály Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  44.77 €
  Laser toner - MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  18.50 €
  Tričká s potlačou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Alevax s.r.o.
  630.72 €
  výkon funkcie zodpovednej osoby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PP PROTECT s.r.o.
  35.00 €
  Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  612.48 €
  Nebezpečný odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  138.00 €
  Hadica vývevy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FIRE system
  15.61 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  doména a webhosting Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WBX, s.r.o.
  144.00 €
  pokládka zámkovvej dlažby MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Štefánik Štefstav
  2535.00 €
  na činnosť Spol. obecného úradu - stavebného Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  662.20 €
  školné za základnú prípravu členov HJ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  100.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  paragrafy v MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  39.35 €
  ihličnaté rezivo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Drevovýroba Dobšiná s.r.o.
  277.34 €
  Pozáručná oprava PC Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  54.00 €
  predaj dreveného kameniva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VSK Mineral s.r.o.
  94.07 €
  prehliadka a skúška elektrickej zabezpečovacej signalizácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  152.40 €
  odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  233.63 €
  školenie OPP a BOZP pre osoby vykonavajucu aktivačnú činnosť Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  60.00 €
  služby TPO a ABT Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  vodné stočné Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Remek s.r.o.
  54.00 €
  elektrina Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  39.32 €
  revízia elektroinštalácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ľubomír Šafár
  500.00 €
  dezinfekcia a uprava vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  Satelit Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  náradie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  526.70 €
  prenájom plošiny Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PODNIK SLUŽIEB MESTA DOBŠINÁ
  93.96 €
  Školné na zdokonolovanie DHZO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  80.00 €
  prezutie a oprava vozidla Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Autodielňa Jozef Fusko
  50.00 €
  revízia elektorinštalácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Šafár Róbert
  700.00 €
  opravy elektroinštalácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ľubomír Šafár
  376.50 €
  prevedené práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Kračún
  402.22 €
  poplatky za služby O2 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  96.68 €
  zmesovy komunalny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  610.57 €
  nebezpečny odpad Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  odobraté obedy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  594.00 €
  strava detí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola
  626.00 €
  čistenie smetiska Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  70.80 €
  predplatné časopisu pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenská pošta a.s.
  7.60 €
  poplatky za telekomunikáciu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  60.91 €
  poplatky za telekomunikáciu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TD, s.r.o.,
  60.91 €
  Lazúra primalex Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  79.38 €
  pracovné oblečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  50.06 €
  vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  36.00 €
  vypracovanie posudku pre občanov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MUDr.Laciak Vladislav
  12.00 €
  letáky a grafické spracovanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  223.20 €
  opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  138.00 €
  oprava fasády budovy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štefan Gecelovský
  990.00 €
  stan oceľový zelený Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MUTTON s.r.o.
  207.00 €
  škola v prírode Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Rejdovjan
  200.00 €
  tovar podľa objednávky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROTA plus s.r.o.
  194.72 €
  Nájom koncového zariadenia satelit Štandard TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Audit ÚZ za rok 2017 a overenie výročnej správy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  796.80 €
  Gemerské noviny (150 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Petit Press,a.s.
  97.51 €
  Odvoz a likvidácia odpadu veľkoobjemový kontajner 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  254.93 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  229.76 €
  Elektrina TU 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  44.28 €
  Elektrina (ubytovňa ZŠ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  147.00 €
  Elektrina PZ (03-05/2018) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  111.00 €
  Súťažné trofeje (poháre, plakety, figúrky) do súťaže previerky pripravenosti DHZO Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SABE, spol. s.r.o.
  238.00 €
  Plastové nádoby odpadové 120 L (22ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MEVA-SK .s.r.o.
  405.60 €
  Telekomunikačné služby , internet (OCÚ, MŠ) 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  105.97 €
  Telekomunikačné služby (OCÚ, MOPS, TSP) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  84.24 €
  Zmesový komunálny odpad 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  612.69 €
  Nebezpečný odpad (04/2018) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Spoločný stavebný úrad (nedoplatok 2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  353.18 €
  Elektrina (zdravotné stredisko, OCÚ, VO, Garáž, DS) 03-05/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  898.00 €
  Elektrina MŠ 03-05/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  136.00 €
  Pracovné potreby pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NOMILAND, s.r.o.
  35.50 €
  Stravovanie zamestnancov 4/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  750.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  645.00 €
  Plyn PZ 5/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  Plyn OcU 5/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  Plyn MŠ 5/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  138.00 €
  Plyn TU 5/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  AČ - pracovné pomôcky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  81.59 €
  Internetový prístup Škôlka Komenský Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
  9.00 €
  Digi PZ 5/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia - prvé Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Elektrina TU 3/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  70.02 €
  Oprava krovinorezu FS 450 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BB servie
  47.00 €
  Oprava krovinorezu DOLMAR 4300 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BB servie
  9.00 €
  Oprava krovinorezu FS 400 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BB servie
  49.60 €
  Laser Toner (ekon+HK, TSP,sekretariát) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  109.60 €
  Paragrafy v materskej škole - apríl 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  39.35 €
  Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK (03/2018) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  314.17 €
  Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK (03/2018) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  665.24 €
  Kontroly hasiacich prístrojov a hadicových zariadení (TÚ, HZ-UČ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  54.36 €
  Výkopové práce pri oprave vodovodu v lokalite Judov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  118.80 €
  Analýza pitných vôd, vzorkovacie a technické práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  Zemný plyn TU 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  Zemný plyn PZ (04/2018) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  12.00 €
  Kontroly hasiacich prístrojov a hadicových zariadení (OÚ,MŠ,HZ,DS) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ALTAIR Janka Šmelková
  105.48 €
  Pracovné oblečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  60.48 €
  Telekomunikačné služby 03/2018 (OcÚ, TSP, MOPS) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  75.46 €
  Služba SMS -INFO (04 - 06/2018) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  Účastnícky poplatok - povinné zákonné vzdelávanie starostov a odborných zamestnancov obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SOTAC s.r.o.
  139.20 €
  Antivír (Ocú - 4xPC,1 NTB, MŠ-2xPC, TSP-1xNTB) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  345.60 €
  Telekomunikačné služby, internet OcÚ, MŠ 03/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  38.71 €
  Zmesový komunálny odpad 03/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  612.18 €
  Nebezpečný odpad 03/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Odobraté obedy 03/2018 (247 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  741.00 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  607.00 €
  Odobraté obedy (pracovníci firmy, ktorá robila osvetlenie na Rejdovské priadky) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  15.00 €
  Zemný plyn MŠ 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  138.00 €
  Zemný plyn OcÚ 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  Poplatok za aktualizáciu dát katastra za rok 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  36.00 €
  Nájom koncového zariadenia PZ 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia TU 04/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Dezinfekcia na úpravu vody 60 L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  48.96 €
  Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo obrazových záznamov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovgram
  38.50 €
  Keramické postavy v kroji 10 ks (Rejdovské priadky) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gemerské osvetové stredisko
  200.00 €
  Potreby pre ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MIVA Market, spol. s.r.o.
  647.40 €
  Murárske práce v hygienických priestoroch Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Štefánik Štefstav
  750.00 €
  Paragrafy v MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  65.45 €
  Odvoz a yneškodnenie odpadu z VKK Odb.: Omega Medical s.r.o.Rožňava
  Dod.: FURA s.r.o.
  236.96 €
  Pracovná obuv Wibram, Primalex Plus 40 kg Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  79.56 €
  Kalendáre 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  32.52 €
  Elektrina TU 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  65.94 €
  Zemný plyn TU 03/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  260.00 €
  Zemný plyn PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  Prezentácia obce na celoslovenskom informačnom portáli Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Peter Jurík - LISA
  37.88 €
  Telekomunikačné služby (OcÚ, TSP, MOPS) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  83.05 €
  Obedy v mesiaci február (11 ks Sajobábony) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  33.00 €
  Telekomunikačné služby, internet OcÚ, MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  68.16 €
  Prenájom motorového vozidla s vodičom (preprava členov klubu dôchodcov) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  40.00 €
  Zmesový komunálny odpad 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  612.38 €
  Nebezpečný odpad 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zemný plyn MŠ 03/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  138.00 €
  Zemný plyn OcÚ 03/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  97.00 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  62.40 €
  Termoska 20 l Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CORA GASTRO s.r.o.
  159.30 €
  Odobraté obedy 02/2018 (204 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  612.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ s dotáciou 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  361.00 €
  Saténové stuhy na priadky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Balaro s.r.o.
  15.29 €
  Nohy na drevené sedenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Jaroslav Breznen
  266.00 €
  Oprava tlačiarne MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  74.40 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  312.00 €
  Kamenivo 4/8mm - Posyp miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CIRPAL - Cirbus Štefan
  245.66 €
  Dodávka časopisu Montanrevue Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Združenie Baníckych spolkov a cechov Slovenska
  60.00 €
  Ročný poplatok za aktualizáciu programov (Kataster, Cintorín) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOPSET Solutions, s.r.o.
  252.00 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  181.08 €
  Pracovné oblečenie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  79.80 €
  Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SOZA
  14.28 €
  Konzultácie a poradenstvo vo verejnom obstarávaní Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Prome s.r.o.
  50.00 €
  Faktúra za telekominikačné služby (OcÚ,TSP,MOPS) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  90.91 €
  Prenájom motorového vozidla s vodičom na prepravu Klubu dôchodcov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  40.00 €
  Poplatky za telekomunikačné služby (OCÚ, MŠ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  66.50 €
  Elektrina MŠ 01-02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  136.00 €
  Elektrina (zdrav.stredisko, OcÚ,VO,Garáž,DS) 01-02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  898.00 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit Štandard PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit Štandard TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Elektrina TU 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  77.96 €
  Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SOZA
  33.60 €
  Kontroly a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štefan Šmelko
  37.44 €
  Elektrina ZŠ 01-02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  147.00 €
  Elektrina PZ 01-02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  111.00 €
  Dezonfekcia na úpravu vody 50L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Zemný plyn MŠ 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  23.00 €
  Zemný plyn OcÚ, 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  16.17 €
  Zmesový komunálny odpad 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  914.66 €
  Nebezpečný odpad 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Odobraté obedy január (185 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  555.00 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  520.00 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  156.00 €
  Školenie o OPP a BOZP pre osoby vykonávajúce AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  30.00 €
  Ročný polatok za doménu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CBS spol. s.r.o.
  19.12 €
  Ťahanie žumpy MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  12.00 €
  Zemný plyn MŠ, 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  23.00 €
  Zemný plyn OcÚ, 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  Kalendáre 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  52.20 €
  Novoročné pozdravy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  41.40 €
  Zasielanie informácií o dotáciáach a grantoch pre samosprávu na r. 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SAMNET-informačný systém samosprávy
  32.86 €
  Využívanie služieb SMS-info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  288.00 €
  Reflexná vesta pre členov občianskej hliadky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IGLI design s.r.o.
  18.24 €
  Zemný plyn TU 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  Zemný plyn PZ 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  Ťahanie žumpy PZ, TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  60.00 €
  Nájom koncového zariadenia, satelit Štandard PZ 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia, satelit Štandard TU 02/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Zemný plyn PZ 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  60.00 €
  Zemný plyn TU 01/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  260.00 €
  Odber vody DS, Cintorín Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  3.79 €
  Odber vody MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  16.60 €
  Odber vody OcU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  33.68 €
  Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  36.00 €
  Poplatok Prima Banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Prima Banka
  49.31 €
  Služby TPO a ABT za obdobie 10/2017 -12/2017 vrátane Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  Nájom koncového zariadenia, satelit Štandard PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia, satelit Štandard TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Dezinfekcia na úpravu vody 50L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Elektrina TU 11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  71.33 €
  Analýza vôd, Vzorkovacie a technické práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  653.70 €
  Rekonštrukčné práce ÚK ubytovňa Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Árpád Icsó
  1694.92 €
  Odobraté obedy 12/2017 (236 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  708.00 €
  Doplnkové služby 2017 (www.rejdova.sk) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: WBX, s.r.o.
  60.00 €
  Gemerské noviny inzercia (Projekt - reedícia LP Svadba v Rejdovej) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Petit Press,a.s.
  49.50 €
  Laser Toner (ekonóm, TSP, sekret.,) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  207.44 €
  Profilaktika kopírovacieho stroja Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  66.00 €
  Výroba CD nosiča ,,Svadba v Rejdovej,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AGENT Media s.r.o.
  1995.00 €
  Úprava zvukovej nahrávky z LP ,,Svadba v Rejdovej,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AGENT Media s.r.o.
  590.00 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 11/17 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  383.75 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií, Odpratávanie snehu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  738.00 €
  Farba, Penetračný náter 10L pre AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  79.00 €
  Zemný plyn PZ 12/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  61.00 €
  Zemný plyn TU 12/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  262.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ s dotáciou 12/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  517.00 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  109.20 €
  Pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  46.80 €
  Stravovacie poukážky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
  1114.79 €
  Kamenivo na posyp ciest Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CIRPAL - Cirbus Štefan
  161.98 €
  Externý manažment - Sanácia skládky odpadu v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: XENON, s.r.o.
  2136.00 €
  Mobil OcÚ, TSP 11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  80.38 €
  Odstránenie čiernej skládky v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
  15000.00 €
  Činnosť spoločného obecného úradu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  132.60 €
  Zmesový komunálny odpad 11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  611.85 €
  Nebezpečný odpad 11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Montážna plošina - orezanie jedličky na námestí a pred poštou/svetelná výzdoba, napojenie sviečok na el. energiu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PODNIK SLUŽIEB MESTA DOBŠINÁ
  134.64 €
  Internet OcÚ, MŠ 11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  66.58 €
  Zemný plyn OcÚ (12/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  97.00 €
  Zemný plyn MŠ (12/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  139.00 €
  Dodávka a výmena kotla - kultúrny dom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Árpád Icsó
  2000.00 €
  Odobraté obedy 11/2017 (223ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  669.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ s dotáciou 11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  683.00 €
  Školné za základnú prípravu členov DHZ, poplatok za vykonávanie záverečných skúšok Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  200.00 €
  Zbezpečenie hudobnej dramaturgie ,odborných textov s prípravou CD ,,Svadba v Rejdovej,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Betena s.r.o.
  1100.00 €
  Predplatné Rodina a Škola SK Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovenská pošta a.s.
  13.20 €
  Grafický návrh obalu a bookletu CD ,,Svadba v Rejdovej,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  500.40 €
  Revízie plynových kotlov a tlakových nádob v budove OCÚ/MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PRESSURE-GAS M.Ščipák
  240.00 €
  Plastový kontajner 1100 l Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MEVA-SK .s.r.o.
  232.80 €
  LED svetelný záves, sieťový pripojovací kábel Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EDISON SK s.r.o.
  124.00 €
  Preprava detí z MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  70.00 €
  Penetrácia, Primalex Plus Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  79.64 €
  Prístrešok za OCÚ pre V3S Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROOFS FZ s.r.o.
  535.56 €
  Vypracovanie rozpočtu a technická správa k projektu : Oprava hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Miloš Volf
  350.00 €
  Odborné konzultácie pri príprave projektovej dokumentácie, Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Miloš Volf
  850.00 €
  Svetelná LED reťaz, Vianočný LED záves Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EDISON SK s.r.o.
  349.00 €
  Sada mikrofónov BEHRINGER Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EduWork s.r.o.
  74.60 €
  Revízie plynových kotlov a tlakových nádob v budove TU/PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PRESSURE-GAS M.Ščipák
  650.00 €
  Nájom koncového zariadenia, satelit Štandard PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia, satelit Štandard TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Elektrina TU 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  60.54 €
  Ťahanie žumpy PZ,TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  60.00 €
  Prášok na zisťovanie chlóru vo vode Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: e-SPA s.r.o.
  33.12 €
  Elektrina PZ 09-11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  100.00 €
  Elektrina - ubytovňa ZŠ 09-11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  180.00 €
  Dezinfekcia na úpravu vody 50L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK (smetisko, cintorín) 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  395.46 €
  Tlač informačnej tabuľky (Zákaz sypania smetí, Dom seniorov) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IGLI design s.r.o.
  20.40 €
  Oprava miestnych komunikácií v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: STRABAG s.r.o.
  38821.40 €
  Prístrešok pre V3S za obecným úradom (ihličnaté rezivo) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Drevovýroba Dobšiná s.r.o.
  195.91 €
  Ťahanie žumpy OCÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  72.00 €
  Internet OcÚ, MŠ 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  70.48 €
  Prenájom motorového vozidla s vodičom (Klub dôchodcov) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jozef Slivenský
  40.00 €
  Činnosť spoločného obecného úradu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  660.48 €
  Elektrina MŠ 09-11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  123.00 €
  Elektrina (zdrav. stredisko, OCÚ, VO, Garáž, DS) 09-11/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  742.00 €
  Mobil OcÚ, TSP 10/2017, Vytýčenie telekomun. sietí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  109.60 €
  SMS Info (zmluva č. 109/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: eGov Systems spol. s r.o.
  175.68 €
  Systémová podpora NBO za obdobie 01-12/2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Asseco Solutions, a.s.
  238.02 €
  Nebezepčný odpad 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zmesový komunálny odpad 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  612.75 €
  Služby TPO a ABT za obdobie 07/2017- 09/2017 vrátane Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  Služby TPO a ABT za obdobie 04/2017-06/2017 vrátane Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Anastázia Hajdúková BPO
  210.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ s dotáciou 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  702.00 €
  Odobraté obedy 10/2017 (236 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  708.00 €
  Prenájom motorového vozidla (Rejdová - Spišská Nová Ves a späť) Klub dôchodcov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: BALÍK s.r.o.
  60.00 €
  Komuniárske práce budova OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek-Kominárstvo
  46.40 €
  Zemný plyn MŠ ( 11/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  139.00 €
  Zemný plyn OcÚ (11/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  Voľby do VÚC - obrusy, obrusy - KD Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: HRD SLOVAKIA s.r.o.
  262.32 €
  Pneumatiky Octavia - letné Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SEGAT a.s.
  70.80 €
  Kominárske práce v TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Duck Marek-Kominárstvo
  28.70 €
  Zemný plyn TU (11/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  262.00 €
  Zemný plyn PZ (11/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  61.00 €
  Laser Toner HP (TSP) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  17.30 €
  Laser Toner (Voľby do OcÚ 2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  14.40 €
  Stavebný fúrik Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  80.30 €
  Vytýčenie telekomunikačného vedenia (búracie práce chodníka OcÚ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  60.00 €
  Sanácia skládky odpadov v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
  41472.00 €
  Výmena okien a dverí na jedálni ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KESKO MOBIL s.r.o.
  5249.65 €
  Predplatné aktualizáciií - úplné znenia zákonov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca s.r.o.
  59.20 €
  Oddvoz a likvidácia odpadu z VKK - smetisko 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  181.34 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - cintorín, amfitáter, smetisko Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  696.06 €
  Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  12.00 €
  Písacie potreby pre ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MIVA Market, spol. s.r.o.
  730.40 €
  Odobraté obedy 09/2017 ( 204 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  612.00 €
  Strava detí MŠ a ZŠ s dotáciou Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  640.00 €
  Plastová nádoba čierna 10 ks Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MEVA-SK .s.r.o.
  210.00 €
  Rekonštrukcia verejného priestranstva pri obecnom úrade Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Hronec -AQUASTAV
  24737.59 €
  Žlté smerové tabule (cintorín, ZŠ, MŠ, kamerový systém 2x ,kostol, MTĽK, PD,Hostinec pod Stolicou, Espreesso Jánošík) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IGLI design s.r.o.
  85.20 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ, MŠ 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  66.50 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ, TSP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  81.74 €
  Preprava detí ZŠ a MŠ - deň lesov mesta Dobšiná Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  66.00 €
  Prevoz balíkov so stavebným materiálom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  39.60 €
  Predprimárne vzdelávanie - literatúra MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Marián Medlen -JurisDat
  16.70 €
  Nebezpečný odpad 09/17 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zmesový komunálny odpad 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  613.24 €
  Zemný plyn MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  139.00 €
  Zemný plyn oCú Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP a.s.
  97.00 €
  Spotreba vody na anfiteátri počas GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  127.11 €
  Prekladanie paliet so stavebným materiálom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  79.20 €
  Pracovná bunda AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  79.00 €
  Služby STP APV 10/2017 - 12/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IVES Košice
  293.02 €
  Zámková dlažba na priestranstvo pred OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EURIS s.r.o.
  2286.17 €
  Doprava betónovej dlažby (Sajobábony - Rejdová) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ML RESULT s.r.o.
  172.80 €
  Zvedenie vody z okapov KD Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Hronec -AQUASTAV
  1500.00 €
  Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a Obcí Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
  98.00 €
  Stravné lístky Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
  744.79 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  180.09 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 08/17 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  340.37 €
  Nájom koncového zariadenia , Satelit - PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia , Satelit - TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Výkopové práce pri oprave vodovodu (záhumienok) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  178.20 €
  Opravná Objemka IVE 104 - 112/240 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: IVE tech s.r.o.
  159.00 €
  Elektrina TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  28.74 €
  Zemný plyn PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  61.00 €
  Zemný plyn TU Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  262.00 €
  Riadenie materskej školy - sept. 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  41.00 €
  Audit KÚZ 2016 a overenie kons. výročnej správy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  403.20 €
  Služby mobilnej siete O2 ( OcÚ, TSP) 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  86.34 €
  Výkopové práce pri oprave vodovodu (zadná cesta dom č. 56) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  79.20 €
  Vytvorenie remeselníckeho dvora v rámci GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Strešint - Milan Genčanský
  1053.50 €
  Štrk riečny na vyspravenie cesty ZŠ a parkoviska na anfiteátri Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jaroslav Breznen RADZIM
  96.00 €
  Výzdoba dvora ľudovými krojmi a náradím , ochutnávka tradičných jedál, prezentácia ľudových tancov GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Stanislava Breznenová SaJ
  955.50 €
  Maliarske potreby Kolorcentrum Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  138.19 €
  Nájom koncového zairadenia PZ - Satelit Štandard 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zairadenia TU - Satelit Štandard 10/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Analýza vôd - pitné vody , vzorkovacie a technické práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  Dezinfekcia na úpravu vody 50 L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Elektrina TU 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  64.03 €
  Dodávka zemného plynu PZ 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  61.00 €
  Dodávka zemného plynu TU 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  262.00 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit Štandard PZ 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit Štandard TU 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Ťahanie žumpy - turistická ubytovňa Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  36.00 €
  Vyhľadanie únikov vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AQUAFIND s.r.o.
  498.00 €
  Výkopové práce pri oprave miestneho vodovodu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  79.20 €
  Dezinfekcia na úpravu vody 50L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Elektrina TU 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  42.08 €
  Elektrina - dodávka a distribúcia PZ 06/08 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  100.00 €
  Elektrina - dodávka a distribúcia (Ubyt. ZŠ) 06-08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  180.00 €
  Verejné priestranstvo pri OcÚ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: LEMON trade, s.r.o.
  641.00 €
  Nebezpečný odpad 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zmesový komunálny odpad 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  819.93 €
  Telekomunikačné služby (OcÚ, MŠ) 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  67.39 €
  Na svadbe v Rejdovej CD nosič, licencia, vyhotovenie rozmnoženiny Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
  886.00 €
  Lístky na stravu - GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Dušan Rusnák
  192.50 €
  Ďakovné listy - sadzba a tlač Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  34.56 €
  GFF 2017 - dovoz a odvoz lavičiek na námestie obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PODNIK SLUŽIEB MESTA DOBŠINÁ
  234.95 €
  Zemný plyn OcÚ 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  97.00 €
  Zemný plyn MŠ 09/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  139.00 €
  Pracovné oblečenie, pracovná obuv AČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  79.00 €
  Prenájom WC zariadenia s komplet servisom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EBEN RV s.r.o.
  360.00 €
  Technické zabezpečenie programov GFF Rejdová 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: TOLFI-SERVIS
  700.00 €
  Preprava Rejdová - Miskolc a späť Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  500.00 €
  Hasiaca a požiarna technika Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FLORIAN s.r.o.
  3008.00 €
  Bannery GFF 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  356.06 €
  Oprava miestneho ozvučenia Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gared TV-servis
  396.98 €
  Verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  96.00 €
  Ihličnaté rezivo (amfiteáter) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Drevovýroba Dobšiná s.r.o.
  35.52 €
  PC Intel Lenovo, Set klávesnica + myš, OFFICE 2016- hlavná kontrolórka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  738.00 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK cintorín 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  185.22 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  189.64 €
  Potreby pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Babynabytek s.r.o.
  22.60 €
  MŠ - dotácia na výchovu a vzdelávanie ( potreby pre MŠ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Richard Jaroušek
  69.00 €
  Vyhotovenie geometrického plánu a porealizačné zameranie kanalizácie v obci Rejdová Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Jozef Borovský - Geodetické a Inžinierske služby
  500.00 €
  Zdroj UPS - OCÚ ekonómka Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  75.00 €
  Telekomunikačné služby O2 ( OCÚ, TSP) 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  80.85 €
  Elektrina dodávka a distribúcia MŠ 06-31.08.2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  123.00 €
  Elektrina - dodávka a distribúcia (ZŠ stredisko, OcÚ,VO, Garáž, DS) 06-31/08.2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  742.00 €
  Poplatky za telkomunikačné služby (OcÚ, MŠ + INTERNET) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  67.25 €
  Spolupráca - služby obce.info Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Datatrade s.r.o.
  58.56 €
  Šindle Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Jánošík-Espresso Jánošík
  330.00 €
  Zemný plyn PZ 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  61.00 €
  Zemný plyn TU 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  262.00 €
  Výkopové práce pri oprave m iestneho vodovodu (Judov) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  39.60 €
  Nájom koncového zariadenia , PZ 8/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia , TU 8/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Zemný plyn PZ 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  61.00 €
  Zemný plyn TU 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  262.00 €
  Výkopové práce pri dome Ivety Pitoňákovej č.d. 166 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  118.80 €
  Ťahanie žumpy 2xTU, 2x PZ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  48.00 €
  Odpredaj materiálu - Navrtávací pás DN 100 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  91.01 €
  Finančné vysporiadanie 01-30.06.2017 (PZ, TU) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  1538.38 €
  Elektrina TU 06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  36.49 €
  Odobraté obedy 120ks 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  360.00 €
  Nebezpečný odpad 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Zmesový komunálny odpad 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  550.21 €
  Zemný plyn OcÚ 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  97.00 €
  Zemný plyn MŠ 08/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  139.00 €
  Pracovný materiál - AČ ,,Praxou k zamestnaniu,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  120.36 €
  Preddavok na Finančného sprvodajcu ročník 2018 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
  26.40 €
  Zemný plyn OcÚ 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  97.00 €
  Zemný plyn MŠ 07/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: SPP, a.s.
  139.00 €
  Murárske práce v MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ján Šľachtovský
  200.00 €
  Odber vody 01-06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  27.51 €
  Odber vody OcÚ 01-06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  51.70 €
  Odber vody Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Obec Rejdová
  1.42 €
  Realizácia verejného obstarávania ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Rejdová,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ULTIMA RATIO s.r.o.
  180.00 €
  Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  12.00 €
  Zemný plyn OcÚ 01-30.03.2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  1041.78 €
  Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  191.03 €
  Mobil OcÚ, TSP - mobil, pokuta predčasné ukončenie zmluvy - nedostatočný signál Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  201.78 €
  Mobil OcÚ - mobil OcÚ + pokuta predčasné ukončenie zmluvy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  80.71 €
  Vypracovanie dokumentu Smernica pre verejné obstarávanie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: MOAD s.r.o.
  200.00 €
  Vypracovanie rozpočtu ( rekonštrukcia verejného priestranstva pri OcÚ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Miloš Volf
  240.00 €
  Oprava bleskozvodu na budove OcÚ a vyhotovenie revíznej správy Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Milan Boronkaj
  900.00 €
  Činnosť spoločného obecného úradu stavebného Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  660.48 €
  Činnosť spoločného obecného úradu stavebného Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Mesto Dobšiná
  660.48 €
  Odmena za predaný tovar (Komisionársky predaj RIB) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Košice Región Turizmus
  7.70 €
  Suveníry - Hviezdicový výstup na Solicu 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: ROVEN Rožňava s.r.o.
  292.73 €
  Jazyk a komunikácia - Svet škôlkara č. 8 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  31.16 €
  Halenkovina na blúzky pre spevokol Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Látky Mráz s.r.o.
  116.35 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ, TSP 06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
  12.98 €
  Internet OcÚ, MŠ - 6/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  93.86 €
  Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Richard Krajčík
  100.00 €
  Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  36.00 €
  Predplatné ,,Poradca 2018,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Poradca s.r.o.
  59.80 €
  Trička s potlačou - 20.ročník Hviezdicový výstup na Stolicu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Alevax s.r.o.
  735.84 €
  Analýza vôd - pitné vody, vzorkovacie a technické práce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EL spol.s.r.o.
  107.22 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit PZ ( 7/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit TU ( 7/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Dezinfekcia na úpravu vody 50 L Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Plast Produkt Slovakia s.r.o.
  40.80 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou 06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  737.00 €
  Odobraté obedy 06/2017 (235 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  705.00 €
  Zmesový komunálny odpad - 06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  548.52 €
  Nebezpečný odpad - 06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Pracovná bunda DČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  46.45 €
  Komplexný výrub dreva Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: DREVORUB s.r.o.
  194.81 €
  Laminovací stroj Fellowes Spectra A4 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Axdata, s.r.o.
  45.55 €
  Vyčistenie a údržba PC, NB Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Compact s.r.o.
  115.44 €
  Náter V3S, Odkvapy OcÚ - náter Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  150.04 €
  Archívna skriňa - TSP Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: B2B partner s.r.o.
  218.40 €
  LED zdroj 15W 2G11 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RT LED s.r.o.
  216.00 €
  Riadenie materskej školy - jún 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  41.00 €
  Školský výlet MŠ - preprava detí (100 e príspevok obce, 107 e vloží MŠ do pokladne obce) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: EUROBUS a.s.
  207.00 €
  Budova OcÚ - sokel OcÚ a KD - kamenivo Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: CIRPAL - Cirbus Štefan
  74.12 €
  Laser Toner Canon - OcÚ,TSP, Regob., Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: INMAD s.r.o.
  112.30 €
  Oprava kamerového systému Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Fitich Rates s.r.o.
  1577.28 €
  Elektrina TU 05/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  61.09 €
  Zemný plyn PZ, TU (06/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  788.00 €
  Strava účastníkov porady Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  42.00 €
  Kuchynské potreby Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: AZM s.r.o.,
  294.00 €
  Lavica 2m Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing. Jaroslav Breznen
  241.20 €
  Mobil OcÚ 05/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  27.65 €
  Služby mobilnej siete TSP, OcÚ (05/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  40.57 €
  Odvoz a likvidácia odapadu z VKK smetisko - máj 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  229.76 €
  Odvoz a likvidácia odapadu z VKK od cintorína - máj 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  180.96 €
  Drevenica - náter strechy a javiska Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  279.29 €
  Oprava prenosného a miestneho ozvučenia (Dom smútku, Rozhlas) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Gared TV-servis
  364.80 €
  Odmena za predaný tovar Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Košice Región Turizmus
  2.50 €
  Maľovanie sály KD Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Attila Mázik
  1930.00 €
  Zemný plyn OcÚ, MŠ 06/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  447.00 €
  Internet OcÚ, MŠ 05/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  84.73 €
  Ťažba drevnej hmoty Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: DREVORUB s.r.o.
  4480.19 €
  Potreby pre MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: NOMILAND, s.r.o.
  12.80 €
  LED zdroj 15W 2G11 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RT LED s.r.o.
  216.00 €
  Odobraté obedy 05/2017 (276 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  828.00 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou 05/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  984.00 €
  Zmesový komunálny odpad 05/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  548.22 €
  Nebezpečný odpad - 05/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Úprava cesty na rómskej osade - rozhrňovanie štrku Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  39.60 €
  Drvené kamenivo ( Rómska osada - cesta) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: VSK Mineral s.r.o.
  253.97 €
  Spracovanie projektovej dokumentácie - multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Ing.Miloš Volf
  600.00 €
  Pracovné oblečenie - ,,Praxou k zamestnaniu ,, Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  119.78 €
  Pracovné oblečenie - DČ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Janette s.r.o.Rožňava
  46.45 €
  Náter javiska v sále KD 2x, Náter drevených váľovov a lavičiek na námestí obce Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: KolorCentrum
  255.46 €
  Mulčovanie okolo ZŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Martin Molčan
  240.00 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit PZ ( 6/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Nájom koncového zariadenia, Satelit TU ( 6/2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Digi Slovakia s.r.o.
  11.10 €
  Vodné a stočné - správa a aktualizácie Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Remek s.r.o.
  54.00 €
  Elektrina TU 04/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  68.89 €
  Elektrina ( 03-05/2017) ZŠ Ubytovňa Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  180.00 €
  Elektrina PZ (1.03.2017 - 31.05.2017) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  20.00 €
  Zemný plyn PZ, TU 05/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  788.00 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ, TSP 08.04.2017-07.05.2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  41.07 €
  Faktúra za služby mobilnej siete OcÚ (08/04-07/05) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  22.77 €
  Odvoz a likvidácia odapadu z VKK - máj 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  404.14 €
  Audit ÚZ za rok 2016 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: D.E.A.Consult Košice, spol.s.r.o.
  796.80 €
  Elektrina ( 03-05/2017) MŠ Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  39.00 €
  Elektrina (03-05/2017) Zdrav.stredisko, OcÚ, VO, Garáž, DS Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  534.00 €
  Odmeny výkonným umelcom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovgram
  38.50 €
  Dodávka časopisu Montanrevue 1-4 /2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Združenie Baníckych spolkov a cechov Slovenska
  60.00 €
  Odobraté obedy Apríl 2017 ( 142 ks) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  426.00 €
  Strava detí ZŠ a MŠ s dotáciou 04/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Základná škola - školská jedáleň
  798.00 €
  Telekomunikačné služby 4/2017 OcÚ, MŠ, internet Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Slovak Telekom a.s.
  70.40 €
  Zemný plyn Ocú, MŠ 5/2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
  447.00 €
  Jazyk a komunikácia - Svet škôlkara Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  31.16 €
  Riadenie materskej školy apríl 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: RAABE Slovensko s.r.o.
  41.00 €
  Ťahanie žumpy ( 4 x TU, 1 x PZ) Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: PD v Rejdovej
  60.00 €
  Kontrola podzemných hydrantov Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Štefan Šmelko
  181.56 €
  Služby podľa rozpisu nebezpečný odpad - apríl 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  24.00 €
  Služby podľa rozpisu zmesový komunálny odpad - apríl 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  551.21 €
  Piesok na betónovanie - OcÚ - miestnosť za javiskom Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: Jaroslav Breznen RADZIM
  150.00 €
  Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  12.00 €
  Odvoz a likvidácia odapadu z VKK od osady - apríl 2017 Odb.: Obec Rejdová
  Dod.: FURA s.r.o.
  209.16 €