Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Profil verejného obstarávania

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Rejdová verejným obstarávateľom.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:   Obec Rejdová
Sídlo:    049 26 Rejdová 47                     
IČO:     00328685                    

DIČ:     2020937072                   

Bankové spojenie:   VUB a.s. Rožňava    

Číslo účtu:    26 524 582/ 0200              
Štatutárny zástupca:     Mgr. Slávka Krišťáková, starostka obce
Telefónne číslo:   0902/109980        
e-mail:   starosta@rejdova.sk                    

Kontaktná osoba: Mgr.Slávka Krišťáková, starostka obce

Telefónne číslo:    0902/109980       
e-mail:     starosta@rejdova.sk

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.rejdova.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.

Štvrťročné správy o zákazkach

1

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Zákazky s nízkou hodnotou

    expodom.sk

    expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

    Úradné hodiny

    Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
    Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
    Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
    Štvrtok: Nestránkový deň
    Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

    Fotogaléria

    Kalendár