Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zážitkový chodník - "Preži dobrodružstvo v zákutiach Sterminy nad Hamriskami v obci Rejdová"

  

Popis projektu : 

Hlavným zámerom projektu je priniesť návštevníkom nezabudnuteľný zážitok vybudovaním zážitkového chodníka vedúceho extravilánom obce Rejdová s cieľom vytvorenia nového produktu ekoturizmu na území obce, ale aj celého Horného Gemera. Projektom zvýšime atraktivitu nášho regiónu a prinesieme pre širokú verejnosť možnosť trávenia voľného času v prírode. Jedná sa o trvaloudržateľný produkt, ktorý priblíži krásu a jedinečnosť vidieckej krajiny. Všetky aktivity budú realizované s ohľadom na životné prostredie. Tento produkt podporí aj lokálnu identitu, ktorá je zameraná hlavne na chov hospodárskych zvierat a spracovanie dreva. Jeho realizáciou naplno využijeme prírodný a kultúrno-historický potenciál nášho územia. Našim projektom zlepšíme infraštruktúru cestovného ruchu v našom regióne i celom KSK. Zabezpečíme tiež prepojenie na už existujúce prvky cestovného ruchu v našej obci ako napr. Múzeum ľudovej kultúry, náučný chodník, remeselnícka dieľňa na šitie krojov či evanjelický kostol, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Projektom zabezpečíme aj previazanosť na miestne gastro-služby i produkty samostatne hospodáriacich roľníkov , remeselníkov i sociálneho podniku Rejdovka s.r.o., ktoré umožnia návštevníkom ochutnať tradičné miestne špeciality, či zakúpiť ľudové výrobky z dreva, kože, textilu a pod. Náš návštevník môže stráviť v našej obci kompletný zážitkový deň strávený v lone prírody i typicky vidieckej obci s množstvom zachovaných prvkov ľudovej architektúry.

Program podpory : Terra Incognita, opatrenie 2.1 Ekoturizmus

Výška poskytnutej dotácie : 25.000 €

Doba trvania projektu : do 31.10.2022

Výstupy projektu :

1. Vybudovaný zážitkový chodník v celkovej dĺžke 3 km dostupný pre peších i cykloturistov a v rámci neho : a/ Osadenie 2 informačných tabúľ s informáciami o chodníku a baníckou históriou obce. b/. Osadenie 7 nosných prvkov poskytujúcich pre návštevníkov zážitkovú formu trávenia voľného času /hojdačka s výhľadom, chodník medzi stromami, drevené šlapáky, lezecká stena, lavička "Prak", lesná šmýkačka, drevené hrazdy s doskokmi zvierat/ c/. Osadenie 2 ks drevených lavičiek a 2 ks odpadkových košov na trase chodníka d/. Vybudovanie 1 ks dreveného prístrešku s otvoreným ohniskom, vrátane 1 dreveného stola a 5 drevených lavičiek . e/ Osadenie 1 ks panoramatickej mapy na hrebeni s označením názvov vrchov a lokalít , f/ vbudovanie 2 stanovíš s možnosťou prehliadky domácich zvierat /kozy, ovce, zajace, sliepky ... 

Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.

Celková dĺžka zážitkového chodníka  : cca 3 km

Zoznam stanovíšť :

1. Info tabuľa so základnými informáciami o chodníku, parkovisko - pri miestnom amfiteátri

2. Chov hospodárskych zvierat

3. Nadrzozmerná hojdačka s výhľadom na dedinu

4. Pozostatky banských háld - info tabuľa

5. Drevený altánok s posedením a ohniskom, panoramatická mapa, hravá lávka medzi stromami

6. Nadrozmerná šmýkačka

7. Chodník z pňov

8. Lezecká stena

9. Lavička "PRAK"

10. Drevené hrazdy znázorňujúce výskok zvierat z miesta

11. Oceľové lávky a stupáky

Polohu zážitkového chodníka vyznačuje smerová tabuľa, ktorá je umiestnená v blízkosti hlavnej cesty pri vstupe do obce.  Informačná tabuľa smeruje návštevníkov k parkovisku za miestnym amfiteátrom, odkiaľ zážitkový chodník začína. Celá trasa je označená prehľadnými smerovými šípkami. Návštevník má možnosť výberu modrej a červenej trasy. Základné informácie o chodníku sú súčasťou prvej informačnej tabule.

Zážitkový chodník je prístupný celoročne, odporúčame však jeho návštevu od 1.apríla do 30.novembra.

Správca : Obec Rejdová, 049 26 Rejdová 47

Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník
Zážitkový chodník

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár