Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Klub dôchodcov Rejdová

Predsedníčka klubu dôchodcov: Mária Ambružová, Rejdová 71

tel. +421 907803140

Adresa:Klub dôchodcov pri OcÚ Rejdová , 049 26 Rejdová 47

"Starobu nielen dožiť, ale prežiť" – Z činnosti klubu dôchodcov Rejdová

Starnutie výrazne zasahuje do života človeka. Otázka aktívneho prežitia staroby v prvom rade závisí od samotného seniora, a v druhom rade od ponuky voľno-časových aktivít. Aktívne využitie voľného času redukuje zdravotné problémy, pomáha udržiavať duševnú rovnováhu, skvalitňuje medzigeneračnú komunikáciu, podporuje kreativitu a pozitívne myslenie, obohacuje život a uznanie, zvyšuje kvalitu života.

Pre zvýšenie kvality života dôchodcov v obci Rejdová bol v roku 201O zriadený klub dôchodcov. Spočiatku mal 25 členov. Počet členov sa v priebehu rokov menil. Najčastejšie z dôvodu choroby, niektorí členovia sa odhlásili zo zdravotných alebo iných dôvodov. V súčasnosti ho navštevuje 10 stálych členov.

Vo funkcii predsedníčky klubu pôsobí p.Aurélia Golianová, ktorá zabezpečuje všetky organizačné záležitosti .

Členovia KD sa schádzajú 1x v mesiaci v priestoroch turistickej ubytovne na námestí obce. Aktívne sa zapájajú do kultúrneho života v obci. Sú nápomocní pri organizovaní kultúrných podujatí ako Gemerský folklorny festival, spomienkové slávnosti. Aktívne spolupracujú s materskou školou a snažia sa organizovať pre deti zaujímavé činnosti ako napr. pečenie perníkov, karneval a pod. Deti ich naoplátku pozdravia napr. pri príležitosti Októbra-mesiaca úcty k starším. Nezabúdajú na meniny a narodeniny členov klubu. Na skromných oslavách znejú krásne pesničky a gratulačné verše.

Do svojej mladosti sa vracajú ľudovými pesničkami, ktoré si pri svojich posedeniach zaspievajú. Aktívne sa venujú aj uchovávaniu tradičných ľudových remesiel, ktoré prezentujú aj počas GFF. Minimálne 4x ročne si v spolupráci s obcou zorganizujú poznávací výlet, príp. sa zúčastnia kultúrno-spoločenskej akcie v blízkom okolí. Celková činnosť je financovaná z rozpočtu obce i vlastných príspevkov.

Činnosť klubu dôchodcov v roku 2015 :

V roku 2015 sme sa spolu zišli na spoločných stretnutiach celkove 11 krát. 
Okrem pravidelných stretnutí sme mali aj tieto akcie :
Január  2015 -  Novoročné stretnutie za účasti starostky Mgr. Slávky Krišťákovej.  
Máj 2015 -  Deň matiek 
August 2015 - pomoc pri organizovaní GFF - pečenie koláčov a ukážky tradičných ľudových remesiel
                    - vystúpenie Kandráčovcov v Rejdovej
December 2015  - pečenie perníkov s deťmi Materskej školy v priestoroch turistickej ubytovni 
                       –  folklórny večer v Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave  „Vlachovská gubajka“.
                       -  slávnostné koncoročné stretnutie. 
Činnosť klubu dôchodcov v roku 2016 :
V roku 2016 sme sa zišli spolu 12 krát.
Absolvovali sme aj tieto akcie :
Január 2016 - GOS  v Rožňave folklórny večer „Fašiangy“ – FS Dubina. 
Február 2016 - GOS v Rožňave folklórny večer  FSk Hôra Rejdová „Priadky“ 
                      -  spoločný karneval s deťmi z MŠ a ZŠ. 
Marec 2016 -  krst CD "Beťar som aj beťar budem" folklórnej skupiny Hôra Rejdová. 
Jún 2016 - GOS Rožnava - folklorny večer FSk Vyšná Slaná 
August 2016 - GFF Rejdová 2016, výlet do družobného mesta Sajobábony v Maďarsku 
Október 2016 - poznávací výlet v Poľsku, a to v starobylom meste Krakov  na hrade Wawel a  v soľnej bani vo Wieliczke.
                      -  GOS - vystúpenie FSk Vlachovo „U nás taká obyčaj- zavyjanka.
December 2016- pečenie perníkov spolu s deťmi MŠ  v ubytovni  
                          - koncoročné stretnutie

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár