Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Gemerský folklórny festival

48.GFF Rejdová 2022

Podujatie sa konalo v  termíne 18.-20.8.2022. Podujatie sa konalo v centre obce a jej blízkom okolí, tak ako v roku 2021. Štvrtkový program začal otvorením výstavy "Duša rezbára" v budove miestnej fary. Pokračoval etnoseminárom v sociálnom podniku Rejdovka s.r.o., s Mgr.Alžbetou Lukáčovou a Ing. Jánom Kolesárom. Oskar Szabo predstavil návštevníkom prípravu domácich produktov a záver patril výrobe baršienok na krk. Piatkový program začal v popoludňajších hodinách otvorením výstavy tradičného odevu z Gemera. Na malej scéne sa predstavili domáce a hosťujúce folklórne kolektívy - FSk Hôra z Rejdovej, Gočovan z Gočova, Bučina z Pače, Radzim z Vyšnej Slanej, MsSk z Telgártu a iné. Návštevníci si tiež mohli zaspievať s Betkou Lukáčovou v škole spevu. Záver piatkového programu patril Štefanovi Štecovi a skupine Fajta.
V sobotu začal program v dopoludňajších hodinách otvorením rejdovských dvorov, ukážkami ľudových remesiel a prehliadky tvorby remeselníkov. V detskom bloku sa predstavilo divadlo Theatrum Rožňava, Bambuchy z Gem.Polomy, Viganček z Košíc, Brezinky z Polomky, ako aj detskí sólisti. O 17.00 hod. začali Služby Božie v miestnom kostole za účinkovania FSk Hôra z Rejdovej. Večerný program pokračoval programom "Ej lúčka, lúčka", "Tradície inšpirujú". V programe sa predstavili účinkujúci z Gemera, Lykovec z LRevúcej, Kojšovan z Kojšova, Brezinky z Polomky, Studzenka z Plechotíc. Záver programu patril celovečernému programu v podaní tanečnej skupiny KUMŚT a Noga Bandu z Bratislavy.
Počas oboch dní sa v programe predstavilo viac ako 600 účinkujúcich a remeselníkov. Rejdovské dvory ožili ľudovými remeslami, s ktorými sa návštevníci mohli detailne oboznámiť. boli do dvory : bačovský, čipkársky, drotársky, hasičský, hrnčiarsky, kováčsky, krasličiarsky, šindliarsky a iné. Tradičné jedlá hosťom ponúkali obce Rejdová, Gočovo, Honce a Plechotice. Nechýbal ani tradičný poľovnícky guláš od miestnych poľovníkov. V rámci ukážky remesiel prezentoval svoju činnosť aj sociálny podnik obce Rejdovka s.r.o., ktorý sa zameriava na šitie krojov. Počas oboch dní boli realizované bohaté atrakcie pre deti so zameraním na tradičné hry. Detský dvor bol plný návštevníkov a deti sa zahrali so zaujímavými hrami prevažne z dreva. Sprístupnené boli aj tradičné ľudové drevenice, kde si mohli návštevníci prezrieť tradičné zariadenie domácností v minulosti. 

          45.  GFF Rejdová 2018

V dňoch 24. až 26.augusta 2018 privítala obec Rejdová množstvo  milovníkov folklóru  na 45. ročníku GFF. Tak ako každý rok si obec v piatok pripravila pre svojich návštevníkov ochutnávku  tradičných  jedál družobného mesta Sajóbábony a Kovačica, na ktorých ste si mohli pochutnať už  popoludní v piatok na námestí obce.

Tento ročník sa začal v piatok  programom „Do kostela zvonili“ slávnostnými službami božími v evanjelickom kostole, kde sa predstavila ženská spevácka skupina Marína zo Zvolena. Po skončení služieb Božích sa účastníci presunuli pred budovu farského úradu , kde bola slávnostne otvorená výstava  pod názvom „Kovačická insita“. Po otvorení výstavy sa na námestí obce oficiálne zahájil 45. ročník Gemerského folklórneho festivalu Rejdová 2018. Spev domácej FSk Hôra vystriedali príhovory starostky obce Mgr. Slávky Krišťákovej a riaditeľky GOS v Rožňave Heleny Novotnej. Starostka obce vo svojom príhovore poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali nielen na príprave tohto ročníka GFF, ale aj všetkým menovaným a nemenovaným, ktorí prispeli svojou prácou, či finančným príspevkom.  Program pokračoval vystúpeniami skupiny Banda s Petrom Vajdom, ženskej speváckej skupiny Marína zo Zvolena, deti z muzikantského tábora, domácej folklórnej skupiny Hôra z Rejdovej, Folklórneho súboru Živel z Bratislavy a ľudovej hudby Muzička z Bratislavy.  Po ukončení hlavného programu nasledovala škola tanca s Petrom Vajdom,  a spevácky dvor s Betkou Lukáčovou u Petriska, ktoré mali u návštevníkov veľký úspech. Novinkou bola projekcia z archívu festivalu pri četerni na námestí obce. Vietor a dážď nakoniec prerušil zábavu na námestí, ale pokračovala ľudovou veselicou v sále kultúrneho domu do skorých ranných hodín. Zachmúrené ráno neveštilo nič dobré, no nakoniec sa počasie umúdrilo a dovolilo organizátorom a najmä účinkujúcim pokračovať v ich práci. Sobotňajší program začal dopoludnia otvorením rejdovských dvorov  rozptýlených po celej obci .  Súčasťou bola prezentácia tradičných dvorov : bačovský,  remeselnícky, včelársky, gazdovský, hasičský, poľovnícky, šindliarsky,  dvor maľovaných vajíčok a prezentoval sa aj zberateľ starožitností z obce Rejdová. V týchto dvoroch si návštevníci mohli pozrieť tradičné náradia, náčinia, ukážky krojov, výšiviek, paličkovanej čipky. Deti mali možnosť pohladiť ovečky, ktoré boli súčasťou bačovského  dvora u Brehalu. Remeselníci predvádzali na námestí obce tradičné ľudové remeslá, ktoré sú v obci zachované dodnes. Na námestí obce sa prezentovali domáci umelci svojimi výšivkami, tkanými kobercami, rezbárskymi prácami, či paličkovanou čipkou. Návštevníci si tiež pochutnali na ovčom syre, žinčici a domácich koláčoch. Počas obidvoch dní si mohli prezrieť Múzeum tradičnej ľudovej kultúry na námestí obce a tiež výstavu kovačických maliarov „Kovačická insita“.  Dopoludňajší sobotňajší  detský program sa niesol v znamení svadby vystúpením DSS Jasanima Rožňava a Kovačickou svadbou.

Po detskom bloku a uvítaní vedúcich folklórnych kolektívov v turistickej ubytovni sa program presunul do priestorov miestneho amfiteátra, kde pokračoval do 21.00 hod. Počas programu bola hlavne pre deti a mládež pripravená tvorivá dielňa a divadielko. Návštevníci mohli  v areáli amfiteátra ochutnať tradičné jedlo z Kovačice, Gočova a Margecian,  ktoré tam ponúkali. Program na amfiteátri bol sprevádzaný jarmokom ľudových výrobkov remeselníkov z okolia. V sobotňajšom programe sa predstavili FS a FSk z okresu Rožňava v bloku Vôňa Gemera. Najúspešnejším oceneným  na celoslovenských súťažiach patril blok „A nevracajte se na prázdno“. Pozdrav na Gemer nám priniesli sestry Matákové, ženská spevácka skupina Poľana z Jarabiny a folklórny súbor Jadlovec z Margecian. V bloku To najlepšie z východu sa predstavili FS Železiar, ŽSSk Poľana z Jarabiny, ale ušiam a očiam divákom ulahodili temperamentné piesne , tance a pestré kroje folklórneho súboru FS Vranovčan. Ani v tomto ročníku nechýbala ani zaujímavá tombola. Každý, kto mal šťastie, si domov odniesol hodnotnú cenu. Na záver sa všetci dobre zabavili na ľudovej veselici pod hviezdami na námestí obce. V nedeľu, na záver festivalu boli odslúžené Služby božie v evanjelickom kostole.

Môžeme povedať, že Gemerský folklórny festival v Rejdovej je prezentáciou nielen dobrého folklóru, krásnych krojov, ale aj pohostinnosti a srdečnosti ľudí z Gemera. 

Touto cestou chcem vyjadriť veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa na príprave tohto ročníka podieľali. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník nášho „gemerského“ festivalu.

44. GFF Rejdová 2017

Druhá polovica augusta je už tradične venovaná domácemu folklórnemu podujatiu, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie podujatia KSK. V 2-dňovom programe si prišli na svoje milovníci folklóru, tradičných ľudových remesiel, ale aj tradičného jedla. Piatkový program prináša pre účastníkov podujatia komornejšiu atmosféru, umocnenú krásnou scenériou múzea ľudovej kultúry v našej obci. Domáce folklórne kolektívy sa prezentovali tým najlepším, čo vo svojich repertoároch uchovávajú. Nezabudlo sa ani na ocenenia jubilantov. O dobrú náladu sa postarali aj naši priatelia z Heľpy, či FS Mryia z Ukrajiny. Pozitívnu odozvu zaznamenal aj spevácky dvor u Petriska pod taktovkou Betky Lukáčovej a speváčok z Muzičky.

Na "pľacu" v Rejdovej nechýbali tradičné špeciality ako halušky, pirohy, či gulky, ale aj ochutnávky koláčov, ovčieho syra a žinčice.

Sobota dopoludnia je venovaná ukážkam tradičných ľudových remesiel a rejdovským dvorom. Aj tento rok si aktívni obyvatelia našej obce pripravili rôzne výstavy a ukážky svojich ručných prác. Deti sa prezentovali v dopoludňajšom programe na námestí obce. V hlavnom programe na miestnom amfiteátri sme mohli obdivovať krásu ľudového spevu a tanca v podaní kolektívov z okresu, ale aj okolia. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie FS Kopaničiar z Myjavy.

Medzi sprievodné podujatia patrili výstavy, tvorivá dielňa pre deti, malá ZOO, jarmok ľudových remesiel a nechýbala ani hodnotná tombola. Rodák z obce Ing. Kračún opäť pripravil zaujímavú publikáciu zameranú na krátke humorné poviedky a príhody z minulosti. Banícke z Rožňavy zas pripravilo výstavu pod názvom "Rožňavská metercia".

Srdečne ďakujeme všetkým , ktorí sa na príprave podujatia podieľali .

42. GFF Rejdová 2015

V dňoch 21-22 augusta sa v obci Rejdová uskutočnil už 42.ročník Gemerského folklórneho festivalu Rejdová 2015.

Festival patrí medzi najväčšie folklórne festivaly v košickom samosprávnom kraji.Počas svojej existencie si získal stovky priaznivcov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, čoho dôkazom bola aj tohtoročná účasť - odhadujeme takmer 2000 návštevníkov.

Piatkový program  začal o 16.00 hod.na pľacu, kde sa zhromaždili piatkoví účinkujúci, ktorí piesňou a tancom privítali účastníkov festivalu.O 16.30 hod.  sa v miestnom kostole uskutočnili Služby Božie. O 17.45 bola v budove miestnej fary otvorená výstava Ondreja Kračúna pod názvom „Rejdovskie remeslá“, ktorej súčasťou bol aj krst knihy .

Večerný program pokračoval na pódiu pri kostole vystúpeniami folklórnych kolektívov z okresu.Domáca FSk Hôra pripravila pásmo s názvom "Bude čo nebulo" v ktorom divákom priblížila svadobné prípravy a stavanie voza v minulosti. Tento program mal u divákov obrovský úspech. Záver programu patril hosťujúcemu súboru VUK Stefanovič Karadžič zo Srbska.

Sobotné dopoludnie otvorili už tradične rejdovské dvory a remeslá. V detskom bloku o 12.00 hod. sa na pľacu predstavili detské kolektívy z celého okresu. Krojovaný sprievod „Dolu tou Rejdovou“ otvoril hlavný program na miestnom amfiteátri. V programe účinkovali FSk a FS z okresu Rožňava, FSk Vernár, FS Omladina z Košic, FS Vuk Stefanovič Karadžiž zo Srbska a záver  patril FS Magura z Kežmarku.

Počas oboch dní si návštevníci mohli prezrieť sprievodné podujatia ako ochutnávky koláčov, premietanie u Brehalu, prezentácia obce Honce v altánku na amfiteátri, tvorivé dielňe pre deti a iné.

S hrdosťou môžeme konštatovať, že aj tento ročník patril medzi vydarené, jednak úrovňou kultúrneho programu, ale aj bohatou návštevnosťou.

Všetkým organizátorom, sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí sa na príprave tohto podujatia podieľali srdečne ďakujeme !

41.GFF Rejdová 2014

Tento ročník sa začal v piatok 22.augusta 2014 programom v evanj.chráme Sv.Michala Archanjela pod názvom „Bože, požehnaj nás. Po skončení služieb Božích sa účastníci presunuli pred budovu Farského úradu , kde bola slávnostne otvorená výstava insitných maliarov z Kovačice pod názvom „Kovačická trojka“. Hlavný program začal o 18.00 hod. na námestí obce uvítaním s doprovodom domácej FSk Hôra. Program pokračoval vystúpeniami kolektívov z okresu, ĽH J.Pecníka z Bystrice a hudobno-folkórnym programom FS V šírom poli Hruška z Kovačice.   Súčasťou sprievodných podujatí bola škola tanca na námestí obce, ochutnávka tradičných koláčov a jedál na námestí obce a premietanie archívnych dokumentov  vo dvore u Brehalu. Zábava pokračovala ľudovou veselicou na námestí obce do skorých ranných hodín.

            Sobotňajší program začal dopoludnia otvorením rejdovských dvorov , rozptýlených po celej obci .  Súčasťou bola prezentácia dvorov : bačovský,  remeselnícky, včelársky, gazdovský, hasičský, dvor maľovaných vajíčok a prezentoval sa aj zberateľ starožitností z obce Rejdová, ktorý svoj dvor nazval „Cimitringy“.

V týchto dvoroch si návštevníci mohli pozrieť tradičné náradia, náčinia, ukážky krojov, výšiviek, paličkovanej čipky. Vo dvoroch vyhrávala od skorého rána ľudová hudba, ktorá lákala návštevníkov festivalu na neskorší popoludňajší program. Deti mali možnosť pohladiť ovečky, ktoré boli súčasťou bačovského  dvora . Remeselníci predvádzali na námestí obce tradičné ľudové remeslá, ktoré sú v obci zachované dodnes. Na námestí obce sa prezentovali domáci umelci svojimi výšivkami, tkanými kobercami, rezbárskymi prácami, či paličkovanou čipkou. Návštevníci si tiež pochutnali na ovčom syre, žinčici a domácich koláčoch.

Návštevníci si mohli počas obidvoch dní prezrieť  Múzeum tradičnej ľudovej kultúry, ktorého súčasťou je 8 informačných clip-rámov, ktoré prezentujú históriu obce Rejdová a tiež výstavu obrazov insitných umelcov z Kovačice. Remeselnícky jarmok obohatili aj členovia spolku „Creatornica“ z Kovačice. V dopoludňajšom programe nechýbali súťaže  a to súťaž v strúhaní šindľov a viazaní hantuškov. Sobotňajší program bol tiež obohatený o vystúpenia detských folklórnych súborov z okresu.

            Po detskom bloku a uvítaní vedúcich folklórnych kolektívov v turistickej ubytovni sa program presunul do priestorov miestneho amfiteátra, kde pokračoval do 21.00 hod. Počas programu bola hlavne pre deti a mládež pripravená tvorivá dielňa, v ktorej si mohli vyskúšať výrobu rôznych výrobkov z papiera, či výrobu náramkov. Vyrobené výrobky si deti zobrali domov ako pamiatku na toto podujatie. Program na amfiteátri bol sprevádzaný jarmokom ľudových výrobkov remeselníkov z okolia.  Festival končil ľudovou veselicou opäť na námestí obce s ľudovou hudbou z Gočova. V sobotňajšom programe sa predstavili FS a FSk z okresu Rožňava, FS z Kovačice, FS Partizán, Zemplín a Šumiačan.

Všetkým , ktorí sa na 41.GFF podieľali srdečne ďakujeme!

Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival
Gemerský folklórny festival

43.ročník GFF Rejdová 2016

 V dňoch 19.-20. augusta 2016 usporiadala Obec Rejdová v spolupráci s GOS Rožňava  43.ročník folklórneho festivalu, ktorý je zameraný na udržiavanie ľudových tradícií, prezentáciu ľudových piesní a tancov, propagáciu tradičných remesiel ako aj možnosť prezentovania  folklórnych kolektívov z domova i zo zahraničia.

            Aj tento ročník sa začal v piatok s programom „Veselo na pľacu“ kde sa predstavili malý muzikanti, pokračovalo sa slávnostnými službami božími v evanj.chráme Sv.Michala Archanjela pod názvom „Za uchovanie tradícií v Hornom Gemeri“ s hosťom Hankou Servickou. Po skončení služieb Božích sa účastníci presunuli pred budovu Farského úradu , kde bola slávnostne otvorená výstava, ktorú pripravilo Banícke múzeum pod názvom „Pastierstvo na Gemeri“.  Hlavný program začal o 18.00 hod. na námestí obce uvítaním s doprovodom domácej FSk Hôra. Program pokračoval vystúpeniami kolektívov z okresu FSk Slanka z Nižnej Slanej, Gočovan z Gočova a FS Stromíš z Vlachova.  Ako hosť sa predstavila Hanka Servická s ľudovou hudbou Dribna a Telgárt z Telgártu. Celý program ukončil zahraničný FS Koniakow z Poľska. Súčasťou sprievodných podujatí bola škola tanca na námestí obce, ochutnávka tradičných koláčov a jedál na námestí obce a premietanie archívnych dokumentov  vo dvore u Brehalu. Zábava pokračovala ľudovou veselicou na námestí obce do skorých ranných hodín.

            Sobotňajší program začal dopoludnia otvorením rejdovských dvorov , rozptýlených po celej obci .  Súčasťou bola prezentácia dvorov : bačovský,  remeselnícky, včelársky, gazdovský, hasičský, dvor maľovaných vajíčok a prezentoval sa aj zberateľ starožitností z obce Rejdová, ktorý svoj dvor nazval „Cimitringy“, muzikantský dvor u Vilima.

V týchto dvoroch si návštevníci mohli pozrieť tradičné náradia, náčinia, ukážky krojov, výšiviek, paličkovanej čipky. Deti mali možnosť pohladiť ovečky, ktoré boli súčasťou bačovského  dvora . Remeselníci predvádzali na námestí obce tradičné ľudové remeslá, ktoré sú v obci zachované dodnes. Na námestí obce sa prezentovali domáci umelci svojimi výšivkami, tkanými kobercami, rezbárskymi prácami, či paličkovanou čipkou. Návštevníci si tiež pochutnali na ovčom syre, žinčici a domácich koláčoch.

Návštevníci si mohli počas obidvoch dní prezrieť po požiari obnovené Múzeum tradičnej ľudovej kultúry a tiež výstavu organizovanú Baníckym múzeom v Rožňave. V dopoludňajšom programe nechýbali súťaže  a to súťaž v strúhaní šindľov a viazaní hantuškov. Sobotňajší program bol tiež obohatený o vystúpenia detských folklórnych súborov z okresu.

          

Po detskom bloku a uvítaní vedúcich folklórnych kolektívov v turistickej ubytovni sa program presunul do priestorov miestneho amfiteátra, kde pokračoval do 21.00 hod. Počas programu bola hlavne pre deti a mládež pripravená tvorivá dielňa, v ktorej si mohli vyskúšať výrobu rôznych výrobkov z papiera, či výrobu náramkov. Vyrobené výrobky si deti zobrali domov ako pamiatku na toto podujatie. Program na amfiteátri bol sprevádzaný jarmokom ľudových výrobkov remeselníkov z okolia.  Festival končil ľudovou veselicou opäť na námestí obce s ľudovou hudbou z Gočova. V sobotňajšom programe sa predstavili FS a FSk z okresu Rožňava, Vepor z Klenovca, FS Starišan z Prešova, FS Marína zo Zvolena a zahraničný súbor  Koniakow z Poľska.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRII v priečinku GFF 2016 .....

40.GFF Rejdová 2013

Koniec augusta je už tradične venovaný Gemerskému folklórnemu festivalu, ktorý oslávil v roku 2013 svoje 40-te narodeniny. Počas svojej existencie si získal množstvo divákov, milovníkov folklóru a ľudového umenia. Na pódiách sa vystriedalo niekoľko tisíc účinkujúcich , ktorí po celých 40 rokov rozdávali návštevníkom podujatia radosť, srdečnosť a kus svojho srdca.

Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Piatkový program začal živým natáčaním pre Rádio Regína v Evanj.chráme Sv.Michala Archanjela, ktorý tvorí dominantu obce Rejdová. Spontánna nálada účinkujúcich i potlesk divákov svedčili o tom, že úvod festivalu je zdarne za nami. Po ukončení živého vysielania sa všetci účinkujúci premiestnili pred budovu miestnej fary, kde bola slávnostne otvorená výstava fotografií dokumentujúca 40 rokov GFF. Návštevníci i účinkujúci si s obdivom prezreli vývoj tohto podujatia a mnohí sa pri pohľade na fotografie vrátili do mladých čias. Program na "pľacu" pri kostole otvorila domáca FSk Hôra. Po uvítaniach pokračoval piatkový program s ĽH Ondreja Hlaváča z Gočova, krásnymi piesňami nás potešila ženská spevácka skupina Trnki z Banskej Bystrice. Hovorené slovo , spev a hudbu prinieslo trio "Salašníci" tiež z Banskej Bystrice. Zahraničie reprezentoval národný súbor piesní a tancov z Ľvova - Cheremosh.

Záver piatkového programu patril 60. výročiu založenia FSk Hôra. Na scéne sa predstavilo viacero generácií, ktoré sa počas 60 rokov existencie súboru a neskôr folklórnej skupiny pričinili o jej úspechy. Program scénicky pripravil Mgr.Ján Lipták, rodák z Rejdovej, ktorý sa folklóru venuje dodnes. Spevy a tance dopĺňalo hovorené slovo bývalých členov súboru a jeho dlhoročnú históriu i najväčšie úspechy prezentovala dcéra zakladateľa súboru p. Jána  Krišťáka, rodáčka z  Rejdovej - Ing. Dana Lacková, ktorá sa moderovania zhostila na výbornú.

Záver scénického programu na pódiu ukončila pravá rejdovská svadba so zavíjankou a nevestickým tancom. Pri tejto príležitosti bola tiež vydaná publikácia pod názvom "Autak zmo vystupovali", ktorú spracoval Ing. Ondrej Kračún, rodák z Rejdovej a ktorá bola pri tejto príležitosti aj patrične pokrstená pravou rejdovskou vodou spod Stolice.

Hostia festivalu sa do rána bieleho zabávali na ľudovej veselici pod hviezdami. Tí skôr narodení, bývalí členovia FSk Hôra ale aj ostatní hostia si mohli vo dvore u Brehalu pri premietaní zaspomínať na staré dobré časy súboru, zájazdy, vystúpenia a historky , ktoré pri cestách zažili. 

Celým piatkovým večerom sa obcou niesla výnimočná atmosféra umocnená srdečnosťou a pohostinnosťou rejdovčanov.

Sobotné ráno patrilo rejdovským dvorom a remeslám. Na námestí obce sa predstavilo svojim umením a výrobkami niekoľko remeselníkov z obce. Návštevníkom predvádzali ako sa voľakedy priadlo, vyšívalo, polievalo plátno. Šindliari strúhali šindle, ktoré sa aj v súčasnosti používajú na okrývanie historických pamiatok. Atmosféru dotvárali ľudové hudby, ktoré od rána vyhrávali na námestí obce a v jednotlivých dvoroch. Hostia si mohli pochutiť na výbornej žinžici a ovčom syre u Brehalu, kde p. Molčan každoročne pripravuje bačovský dvor. Výrobky z medu a výstavu včelárskeho náradia zas pripravila rodina Virgalová vo dvore u Dulina. V Skalici u Jana Vilima si vlastný dvor vytvorila ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova a radi sa pridali aj ostatní hudobníci. Obecní hasiči sa nedali zahanbiť a tak ako každý rok pripravili hasičský dvor . Obľubu si získal hlavne u mladšej generácie, ktorá si mohla priamo vyskúšať obsluhu hasičskej striekačky. p. Goliašová zas hosťom ukázala výrobu maľovaných vajíčok a gazdovia u Polovičku pripravili ukážky pastierskeho náradia a náčinia. Históriu baníctva sme mohli spoznať u Brehalu v Nižnej chyži. Celou Rejdovou to v sobotu hralo a spievalo. Dopoludňajší program ukončili vystúpením deti z detských folklórnych kolektívov okresu Rožňava. Po uvítaní vedúcich súborov v turistickej ubytovni na námestí obce sa všetci účinkujúci i hostia presunuli v sprievode do priestorov amfiteátra.

Tu na nich už čakalo niekoľko desiatok divákov. Poniektorí sa pristavovali pri remeselníkoch, tí mladší s deťmi sa mohli prejsť po rozprávkovej krajine "Tašíkovo", či vyskúšať si zručnosť v tvorivej dielni. Hlavný program začal privítaním zo strany zástupcov obce, GOS Rožňava a Košického samosprávneho kraja. Vo Vôni Gemera sa predstavili FS a FSk z okolia. Súčasťou programu bolo tiež oceňovanie dlhoročných členov folklórnych kolektívov pri príležitosti životných jubileí. Samozrejme ocenenie Národného osvetového centra bolo udelené aj FSk Hôra pri príležitosti jej 60-teho výročia založenia. Sobotný program vyvrcholil vystúpením Jána Ambróza s ĽH Borievka. Atmosféra sobotného večerného programu bola neopakovateľná a viacerých divákov dojala až k slzám. Zvlášť vtedy, keď zástupcovia obce a  GOS Rožňava zablahoželali Jankovi Ambrózovi k jeho 65.narodeninám. Všetci diváci vstali zo sedadiel , tlieskali a spolu s ním spievali "Na kráľovej holi" . Tak takéto ukončenie jubilejného 40-teho ročníka sme si všetci predstavovali.

Obec Rejdová srdečne ďakuje všetkým účinkujúcim, organizátorom, sponzorom, poskytovateľom stravy a občerstvenia, dobrovoľníkom, remeselníkom, členom Evajnelického cirkevného zboru, členom Klubu dôchodcov, členom DHZ a všetkým občanom, ktorí sa na príprave 40.ročníka GFF podieľali.

Pričinením všetkých sa nám podarilo v našej obci vytvoriť neopakovateľnú atmosféru, ukázať pohostinnosť a srdečnosť nás rejdovčanov. A o to nám aj tentokrát išlo.

Ešte raz všetkým srdečne ďakujeme !!!

Gemerský folklórny festival 2
Gemerský folklórny festival 2
Gemerský folklórny festival 2
Gemerský folklórny festival 2
Gemerský folklórny festival 2
Gemerský folklórny festival 2
Gemerský folklórny festival 2
Gemerský folklórny festival 2
Gemerský folklórny festival 2
Gemerský folklórny festival 2
Gemerský folklórny festival 2
Gemerský folklórny festival 2
Gemerský folklórny festival 2
Gemerský folklórny festival 2

39.ročník GFF Rejdová 2012

Už tradične patril posledný augustový víkend organizovaniu Gemerského folklórneho festivalu v obci Rejdová, ktorý patrí medzi najväčšie podujatia tohto charakteru na Hornom Gemeri. Tohtoročný festival bol tak ako minulý rok zaliaty slnkom, dobrou náladou a množstvom zaujímavých vystúpení, prehliadok a sprievodných podujatí.

Festival začal ako po minulé roky v piatok tradičnou rejdovskou zabíjačkou.Súčasťou hlavného programu na námestí pri kostole bolo otvorenie Múzea tradičnej ľudovej kultúry, ktoré obec vybudovala s finančnou podporou KSK v rámci programu TERRA INCOGNITA. Zaujímavosťou bol tiež krst Slovníka nárečia v Rejdovej, ktorého autorom je Ing. Ondrej Kračún. V hlavnom programe sa predstavili kolektívy z okolia a zahraničný súbor Nuntasii Bihorului z Rumunska. Zábava pokračovala do skorých ranných hodín veselicou pod hviezdami.

V sobotu dopoludnia boli otvorené rejdovské dvory a na námestí obce prebiehali ukážky tradičných rejdovských remesiel v podaní domácich remeselníkov. O 11.00 hod. sa v kostole Sv.Michala Archanjela  konali slávnostné služby božie, ktorých súčasťou boli ohlášky. Kostol prebiehal podľa starej tradície, piesne sa spievali zo starého spevníka. Celkový dojem umocňovali nádherné kroje účinkujúcich.

Program na námestí pokračoval detským blokom. O 14.30 hod. sa účinkujúci i hostia presunuli  do areálu amfiteátra, kde pokračoval program vystúpeniami FSk Kýčera z Čierneho Balogu, ĽH Paprčkovci z Hriňovej, FSk a FS z Gemera, skupiny Partia a Banda z Bratislavy a hostí z Rumunska . Vyvrcholením programu bolo vystúpenie hudobnej skupiny Drišľak.

V areáli amfiteátra sa predstavila obec Rožňavské Bystré, ktorá ponúkala pre návštevníkov chutné domáce koláče. Pre deti bola pripravená tvorivá dielňa a samozrejme nechýbali kolotoče. Po skončení programu sa návštevníci opäť presunuli do dediny, kde sa zabávali do bieleho rána s ľudovou hudbou Relax z Vlachova.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave 39-teho ročníka festivalu podieľali ! 
Veľké poďakovanie patrí Košickému samosprávnemu kraju, Ministerstvu kultúry SR,  Matici slovenskej a sponzorom za poskytnutie finančných prostriedkov bez ktorých by nebolo možné túto krásnu akciu uskutočniť !

Takto to v Rejdovej vyzeralo .....

Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3
Gemerský folklórny festival 3

38.ročník Gemerského folklórneho festivalu Rejdová 2011

V dňoch 26.-27.8.2011 sa v obci Rejdová konalo už po 38-krát najvýznamnejšie podujatie Horného Gemera - Gemerský folklórny festival - Rejdová 2011.

Organizátori pripravili pre hostí tak ako každý rok zaujímavý program obohatený o sprievodné podujatia.

Piatkový program začal rejdovskou zabíjačkou spojenou s ochutnávkou zabíjačkových špecialít. V programe na pódiu pri kostole nechýbala domáca FSk Hôra, FSk Radzim z Vyšnej Slanej, či Gočovan z Gočova. Zahraničných hostí reprezentoval FS ZORA zo Srbského Itebeja a Meškárky z Aradáča. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie ľudového speváka Janka Ambróza z Telgártu s ĽH Borievka a ľudovým rozprávačom Pavlom Šperkom. Vystúpenie ukončila ĽH Muzička z Bratislavy.

Takmer tisícka návštevníkov piatkového programu si mohla po hlavnom programe zatancovať na ľudovej veselici pod hviezdami na "pľacu" , príp. v Hostinci pod Stolicou. Vo dvore u Brehalu prebiehalo premietanie archívnych materiálov o obci a návštevníci si mohli pochutnať aj  na miestnych špecialitách v gazdovskom dvore, či na dobrom guláši.

Sobotňajší program začal predpoludním otvorením rejdovských dvorov, v ktorých ich čakala ochutnávka ovčieho syra, žinčice, domácich koláčov, či zemiakových placiek. V detskom bloku sa na námestí predstavili detské kolektívy z okolia. Prehliadka remesiel ako tkanie, paličkovanie, trenie ľanu, polievanie plátna, klepanie kosy, strúhanie šindľov pripomínala život rejdovčanov v minulosti.
Popoludní sa účinkujúci presunuli v sprievode obcou do priestorov miestneho amfiteátra, kde pokračoval kultúrny program vystúpením kolektívov z okresu Rožňava a hosťujúcich umelcov.

Medzi účinkujúcimi nechýbali FSk Brezinky z Polomky, FS Zobor z Nitry, FS ZORA zo Srbska a Aradáčske meškárky a záver programu patril tanečnej umeleckej skupine Čarovné ostrohy s ĽH Miroslava  Dudíka.

Pre deti bola v priestoroch amfiteátra pripravená tvorivá dielňa. Altánok patril prezentácii obce Nižná Slaná, ktorá ponúkla pre návštevníkov skvelú ochutnávku a výstavu.

Celkový záver programu patril žrebovaniu tomboly o hodnotné ceny.
Po ukončení programu sa návštevníci presunuli na ľudovú zábavu na námestie obce a taktiež do Hostinca pod Stolicou.

Výnikajúce počasie , kvalitný kultúrny program a sprievodné podujatia ocenili návštevníci podujatia svojou účasťou a spokojnosťou.
Obecný úrad srdečne ďakuje všetkým organizátorm , sponzorom a všetkým občanom obce Rejdová, ktorí sa na príprave tohto podujatia podieľali !!!

Zvlášť ďakujeme Košickému samosprávnemu kraju , Matici slovenskej a Ministerstvu kultúry SR za finančnú podporu tohto podujatia !!!
Gemerský folklórny festival 4
Gemerský folklórny festival 4
Gemerský folklórny festival 4
Gemerský folklórny festival 4
Gemerský folklórny festival 4
Gemerský folklórny festival 4
Gemerský folklórny festival 4
Gemerský folklórny festival 4
Gemerský folklórny festival 4
Gemerský folklórny festival 4
Gemerský folklórny festival 4
Gemerský folklórny festival 4

GFF Rejdová 2010

Obec Rejdová v spolupráci s GOS Rožnava organizovala v dňoch 27.-28.8.2010 už 37.ročník GFF - Rejdová 2010. V piatok popoludní začal program tradičnou rejdovskou zabíjačkou na ktorej mohli návštevníci ochutnať pravé zabíjačkové špeciality ako jaternice, klobásky, oškvarky, či kapustnicu, v Rejdovej nazývanú "jucha". Program pokračoval od 18.00 hod. vystúpením folklórnych súborov z Gemera a hosťujúcim FS Žerotín z Českej republiky. Počasie nám opäť neprialo a tak sa piatkový program presunul do sály kultúrneho domu, kde si návštevníci mohli pozrieť muzikál "Na skle maľované" v podaní detského kočovného padla DRAK z Prešova.

Sobotňajší program začal dopoludnia na námestí obce ukážkami remesiel, otvorením rejdovských dvorov a detským blokom, v ktorom sa predstavili detské folklórne súbory z celého okresu. Hlavný program na miestnom amfiteátri  začal o 14.30 hod. a pokračoval do neskorých večerných hodín.  Medzi účinkujúcimi nechýbali FS Bukovinka z Braväcova, FS Vernár z Vernára, FS Urpín z Banskej Bystrice a čerešničkou na torte bol v tomto roku Poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova. Svoje umenie predviedli aj súbory a skupiny z Gemera, či ľudový rozprávač Jožko Bryndza. Pre deti boli pripravené rôzne zábavné hry a tvorivá dielňa, v ktorej si mohli vyskúšať výrobu rôznych výrobkov z kože, papiera a látky. 

Hostia si samozrejme odniesli hodnotnú tombolu.

Zábava pokračovala v kultúrnom dome do skorých ranných hodín.

Obecný úrad ďakuje všetkým sponzorom, organizátorom , občanom a dobrovoľníkom, ktorí sa na príprave tohto ročníka podieľali.

Gemerský folklórny festival 5
Gemerský folklórny festival 5
Gemerský folklórny festival 5
Gemerský folklórny festival 5
Gemerský folklórny festival 5
Gemerský folklórny festival 5
Gemerský folklórny festival 5
Gemerský folklórny festival 5
Gemerský folklórny festival 5

GFF Rejdová 2009

36-ty ročník GFF Rejdová 2009 sa konal v termíne 28.-29.augusta 2009.

Piatkový program začal o 18.30 hod. otvorením výstav maliarskeho umenia Akad.maliara Júliusa Hegyesyho a Ing. Jána Štempela v budove REDY. Po slávnostnom otvorení festivalu starostom obce a riaditeľkou GOS v Rožňave pokračoval program na námestí obce. Návštevníci piatkového večera sa zabávali s FS Haviarik z Rožňavy,  FS Šafárik zo Srbska, Mužskou a ženskou speváckou skupinou z Kovačice, Ženskou speváckou skupinou z Gočova a Nižnej Slanej, MSk Hnojňane z Michaloviec a samozrejme nechýbala domáca FSk Hôra.

Po ukončení programu pokračovala ľudová veselica pod hviezdami a premietanie archívnych materiálov o obci , o ktoré bol obrovský záujem.

V sobotu pokračoval festival otvorením rejdovských dvorov, dreveníc a ukážkami remesiel na námestí obce. Tento rok si naši hostia mohli prezrieť bačovské dvory, gazdovský dvor, poľovnícky dvor, včelársky dvor a remeselnícky dvor. Ukážky výroby včelárskeho náradia, výstava krojov, ukážky strúhania šindľov, klepania kosy, tkanie, pradenie, či pranie na četerni obohatili festival a vniesli doň kúsok histórie.

Ochutnávky syra, žinčice, či rejdovských koláčov boli ďalším so sprievodných podujatí.

Bohužiaľ v popoludňajších hodinách sa počasie obrátilo proti nám a program sa musel presunúť do priestorov kultúrneho domu.

No napriek nepriazni počasia sa naši návštevníci cítili dobre a vychutnávali si pestrý program aj keď v trocha stiesnených podmienkach.

Večer sa končil ľudovou veselicou s ĽH z Telgártu.

Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí sa na príprave 36.ročníka GFF Rejdová 2009 podieľali.

Gemerský folklórny festival 6
Gemerský folklórny festival 6
Gemerský folklórny festival 6
Gemerský folklórny festival 6
Gemerský folklórny festival 6
Gemerský folklórny festival 6
Gemerský folklórny festival 6
Gemerský folklórny festival 6
Gemerský folklórny festival 6
Gemerský folklórny festival 6
Gemerský folklórny festival 6
Gemerský folklórny festival 6
Gemerský folklórny festival 6
Gemerský folklórny festival 6

Gemerský folklórny festival Rejdová 2008 - 22.-24.8.2008

Gemerský folklórny festival 7
Gemerský folklórny festival 7

Súbor Hôra Rejdová

Gemerský folklórny festival 8
Gemerský folklórny festival 8
Gemerský folklórny festival 8
Gemerský folklórny festival 8

GFF Rejdová 2010

V tomto roku usporiadala Obec Rejdová v spolupráci s GOS v Rožňave už 35-ty ročník GFF Rejdová 2008. V piatok 22.8.2008 začal program festivalu otvorením výstavy insitného umenia Galérie Babka z družobného mesta Kovačica a výstavy fotografií z obce Rejdová. Na námestí obce sa predstavila FSk Hôra Rejdová pri príležitosti 55-teho výročia jej založenia. Hostia FSk – FS Stromíš z Vlachova, FS Radzim z Vyšnej Slanej, spevácka skupina REZEDA zo Sajobábony a ĽH Muzička z Bratislavy spestrili piatkový večer krásnym programom. Súčasťou bolo odovzdávanie cien výhercom v súťaži o najkrajší dom , dvor a záhradu pod názovm“ Mám svoju dedinu rád“. Sobota sa niesla v znamení ľudových remesiel a rejdovských dvorov. Pradenie, snovanie, polievanie plátna, rezbárstvo, či paličkovanie – to sú len niektoré remeslá, ktoré si mohli návštevníci 35-teho ročníka GFF pozrieť na námestí obce v dopoludňajšom programe. V hlavnom programe na amfiteátri sa predstavili kolektívy zo Slovenska i zahraničia. Sobotný program ukončila ľudová veselica v kultúrnom dome s ĽH Muzička z Bratislavy. V nedeľu ukončili festival slávnostné Služby Božie v miestnom kostole.

Veríme, že aj 36-ty ročník sa nám podarí zorganizovať k celkovej spokojnosti našich návštevníkov.

Obecný úrad srdečne ďakuje všetkých usporiadateľom, ktorí sa na príprave tohto podujatia podieľali !

GFF Rejdová 2008

Gemerský folklórny festival 9
Gemerský folklórny festival 9
Gemerský folklórny festival 9
Gemerský folklórny festival 9
Gemerský folklórny festival 9
Gemerský folklórny festival 9
Gemerský folklórny festival 9
Gemerský folklórny festival 9
Gemerský folklórny festival 9
Gemerský folklórny festival 9
Gemerský folklórny festival 9
Gemerský folklórny festival 9
Gemerský folklórny festival 9
Gemerský folklórny festival 9

GFF Rejdová 2007

Gemerský folklórny festival 10
Gemerský folklórny festival 10
Gemerský folklórny festival 10
Gemerský folklórny festival 10
Gemerský folklórny festival 10
Gemerský folklórny festival 10
Gemerský folklórny festival 10
Gemerský folklórny festival 10
Gemerský folklórny festival 10
Gemerský folklórny festival 10
Gemerský folklórny festival 10
Gemerský folklórny festival 10
Gemerský folklórny festival 10
Gemerský folklórny festival 10
Gemerský folklórny festival 11
Každoročne sa tu koná Gemerský folklórny festival, a to koncom augusta. Miestna folklórna skupina dosiahla nemalé úspechy doma i v zahraničí. Folklórny festival sa koná na amfiteátri, v blízkosti ktorého sa nachádza ihrisko.

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár