•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Jednoduché pozemkové úpravy na rómskej osade - informácia

 25.03.2020

O Z N A M

V súvislosti  so zámerom vykonávania jednoduchých pozemkových úprav na rómskej osade má obec povinnosť v prípravnom konaní nahlásiť Okresnému úradu Rožňava, pozemkovému a lesnému odboru náhradné pozemky, ktoré budú ponúknuté na účely vyrovnania pre tých vlastníkov, ktorí nebudú chcieť vyrovnanie v peniazoch. Obec navrhla pozemky v jej vlastníctve,  čo najbližšie k súčasným pozemkom a to  v časti Zuzová – teda nad rómskou osadou.

Sú to nasledovné pozemky : 

KN-E 1967/1 – výmera 1219 m2

KN-E 1968 – výmera 3393 m2

KN-E 1969 – výmera 3612 m2

KN-E 1970 – výmera 1089 m2

KN-E 1971 – výmera 863 m2

KN-E 1972 – výmera 487 m2

KN-E 1973 – výmera 552 m2

Oznamujeme vlastníkom, ktorí by mali záujem o iné náhradné pozemky, ako tie, ktoré navrhla obec, aby ich nahlásili na obecnom úrade v termíne do 15.apríla 2020 telefonicky, príp. e-mailom.  Je potrebné nahlásiť presné parcelné čísla pozemkov. Pre vysvetlenie uvádzame, že ak by dochádzalo k zámene pozemkov, tak to musí byť v rovnakej výmere. Podotýkame tiež, že z dôvodu veľkého počtu vlastníkov sa jedná o pomerne malé výmery.

1 2 3 4

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu