•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jednoduché pozemkové úpravy na rómskej osade - OZNAM

 30.08.2021

Vážení občania

Projekt jednoduchých pozemkových úprav na rómskej osade začala obec realizovať minulý rok na základe vykonaného prieskumu, ktorý ukázal, že takmer 80 % vlastníkov súhlasilo s predajom, resp. zámenou pozemkov pod rómskou osadou.

Vo štvrtok 26.8.2021 na ustanovujúcom zhromaždení účastníkov JPÚ bolo zvolené predstavenstvo združenia účastníkov JPU, ktoré bude zastupovať všetkých vlastníkov počas celého procesu realizácie pozemkových úprav.

Na zhromaždení boli zároveň schválené stanovy , prítomní boli informovaní o už zrealizovaných prácach a prácach ,ktoré budú nasledovať.

V súčasnosti vám boli, alebo v blízkej dobe budú doručené zásielky, v ktorých máte 2 návratky.

Jedna návratka sa týka kontroly vašich osobných údajov a výmery v danej lokalite. Ak sú vaše údaje a výmera v poriadku, túto návratku netreba vypisovať ani nikde vracať.

Dôležitá je druhá návratka, ktorá sa týka vyjadrenia vašej požiadavky, či máte záujem váš pozemok :

a/ vymeniť  -     ak ho chcete vymeniť dostanete porovnateľnú výmeru pozemku v časti nad rómskou osadou, tieto pozemky vyčlenila na výmenu obec

b/ chcete v danej lokalite ostať

c/ chcete vaše pozemky predať za cenu stanovenú znaleckým posudkom – vo výpise, ktorý vám bol zaslaný máte vyčíslenú aj sumu za vaše pozemky

Táto návratka je dôležitá a je potrebné ju vyplniť a zaslať na pozemkový a lesný odbor do Rožňavy, príp. ju doniesť na obecný úrad do 30 dní. Ak návratku nedoručíte zo zákona vám vyplýva vyrovnanie v pozemkoch, ktoré určila obec.

Prosíme vás aby ste o týchto skutočnostiach informovali aj vašich príbuzných, ktorí v našej obci nebývajú, ale pozemky pod rómskou osadou vlastnia. 

Ak vám niečo nie je jasné, kľudne sa môžete prísť opýtať na obecný úrad, alebo kontaktovať priamo Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor.

1 2 3 4 5

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár