•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050"

 03.11.2021

"Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu - Nizkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050",  je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic

K tejto správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu môžete nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na základe vyššie uvedeného odkazu, resp. na obecnom úrade. 

Tento strategický dokument bude prístupný odo dňa 03. 11. 2021 do 24. 11. 2021 na webovom sídle obce a rovnako na úradnej tabuli obecného úradu.

1 2 3 4 5

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár