Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Preži dobrodružstvo v zákutiach Sterminy nad Hamriskami v obci Rejdová

 10.05.2022

  

Popis projektu : 

Hlavným zámerom projektu je priniesť návštevníkom nezabudnuteľný zážitok vybudovaním zážitkového chodníka vedúceho extravilánom obce Rejdová s cieľom vytvorenia nového produktu ekoturizmu na území obce, ale aj celého Horného Gemera. Projektom zvýšime atraktivitu nášho regiónu a prinesieme pre širokú verejnosť možnosť trávenia voľného času v prírode. Jedná sa o trvaloudržateľný produkt, ktorý priblíži krásu a jedinečnosť vidieckej krajiny. Všetky aktivity budú realizované s ohľadom na životné prostredie. Tento produkt podporí aj lokálnu identitu, ktorá je zameraná hlavne na chov hospodárskych zvierat a spracovanie dreva. Jeho realizáciou naplno využijeme prírodný a kultúrno-historický potenciál nášho územia. Našim projektom zlepšíme infraštruktúru cestovného ruchu v našom regióne i celom KSK. Zabezpečíme tiež prepojenie na už existujúce prvky cestovného ruchu v našej obci ako napr. Múzeum ľudovej kultúry, náučný chodník, remeselnícka dieľňa na šitie krojov či evanjelický kostol, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Projektom zabezpečíme aj previazanosť na miestne gastro-služby i produkty samostatne hospodáriacich roľníkov , remeselníkov i sociálneho podniku Rejdovka s.r.o., ktoré umožnia návštevníkom ochutnať tradičné miestne špeciality, či zakúpiť ľudové výrobky z dreva, kože, textilu a pod. Náš návštevník môže stráviť v našej obci kompletný zážitkový deň strávený v lone prírody i typicky vidieckej obci s množstvom zachovaných prvkov ľudovej architektúry.

Program podpory : Terra Incognita, opatrenie 2.1 Ekoturizmus

Výška poskytnutej dotácie : 25.000 €

Doba trvania projektu : do 31.10.2022

Výstupy projektu :

1. Vybudovaný zážitkový chodník v celkovej dĺžke 3 km dostupný pre peších i cykloturistov a v rámci neho : a/ Osadenie 2 informačných tabúľ s informáciami o chodníku a baníckou históriou obce. b/. Osadenie 7 nosných prvkov poskytujúcich pre návštevníkov zážitkovú formu trávenia voľného času /hojdačka s výhľadom, chodník medzi stromami, drevené šlapáky, lezecká stena, lavička "Prak", lesná šmýkačka, drevené hrazdy s doskokmi zvierat/ c/. Osadenie 2 ks drevených lavičiek a 2 ks odpadkových košov na trase chodníka d/. Vybudovanie 1 ks dreveného prístrešku s otvoreným ohniskom, vrátane 1 dreveného stola a 5 drevených lavičiek . e/ Osadenie 1 ks panoramatickej mapy na hrebeni s označením názvov vrchov a lokalít , f/ vbudovanie 2 stanovíš s možnosťou prehliadky domácich zvierat /kozy, ovce, zajace, sliepky ... 

Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.

Aktuality / Preži dobrodružstvo v zákutiach Sterminy nad Hamrisk
Aktuality / Preži dobrodružstvo v zákutiach Sterminy nad Hamrisk
Aktuality / Preži dobrodružstvo v zákutiach Sterminy nad Hamrisk
Aktuality / Preži dobrodružstvo v zákutiach Sterminy nad Hamrisk
Aktuality / Preži dobrodružstvo v zákutiach Sterminy nad Hamrisk
1 2 3 4 5 6 7

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár