•  
  •  
  •  
  •  
  •  

48.GFF Rejdová 2022

 20.05.2022

Názov projektu : 48.Gemerský folklórny festival Rejdová 2022

Popis projektu : 
GFF patrí medzi najstarší spomedzi folklórnych festivalov na Slovensku, ktorý prezentuje ako obec Rejdovú, región Gemer, tak i Košický samosprávny kraj. Obec je svojou jedinečnou zástavbou a uchovanou tradičnou architektúrou hlavne v jej centre predurčená k realizácii tohto podujatia. V roku 2022 sa uskutoční už 48.ročník tohto podujatia. Cieľom nášho projektu je realizácia scénických blokov,prezentácií,výstav a prednášok. Našim zámerom je samozrejme predvádzanie a výuka tradičných remesiel, remeselných techník z celého kraja a iných sprievodných podujatí. Na festivale nebude chýbať tradičná gastronómia, ktorú aj v minulom roku prezentovali obce z regiónu. Tradičná vidiecka architektúra obce Rejdová dáva priestor na oživenie rejdovských dvorov a v nich prezentácie tradičných ľudových remesiel. V rámci programu nebude chýbať ľudové divadlo, školy spevu a tanca, čo prispieva k vyhľadávaniu,uchovaniu,spracovaniu a prezentácii hlavných prvkov tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.Cieľom GFF je vyhľadávať,dokumentovať, spracovať a prezentovať prejavy tradičnej kultúry najmä Košického kraja.V rámci rejdovských dvorov sa po veľkej snahe a komunikácii s miestnymi obyvateľmi podarilo otvoriť a sprístupniť dvory, staré chalúpky, miestne múzeá a v tomto zámere chceme pokračovať naďalej. Obyvatelia obce sú tejto myšlienke naklonení. Neoddeliteľnou súčasťou sú sprievodné podujatia, v rámci ktorých budú prezentované miestne tradičné remeslá, odev, pracovné pomôcky a činnosti, ale aj tradičné jedlá. V celej obci budú pre návštevníkov pripravené: jarmok ľudových remesiel, tvorivé dielne Domu tradičnej kultúry Gemera s pestrou ponukou remeselných techník-textil, hlina, drevo, prútie. Pre najmenších divákov bude pripravené v samostatnom dvore divadielko s pesničkami, tí väčší budú mať príležitosť vyskúšať svoje zručnosti v tvorivých dielňach, workshopoch, školách spevu a tanca . Garantom projektu je Mgr. Mária Hlaváčová, manažérka kultúry GOS, koordinuje činnosti v prípravných fázach i samotnú realizáciu. Na projekte pracujú v rámci GOS komisie - programová, propagačná a technicko-organizačná. Za obec je do prípravy podujatia zapojené obecné zastupiteľstvo, všetci zamestnanci obce, ako aj Rejdovky s.r.o. - sociálneho podniku. Do prípravy aktívne zapájame aj pracovníkov aktivačnej činnosti, členov Klubu dôchodcov, dobrovoľných hasičov, poľovníkov, členov OZ Hôra Rejdová a dobrovoľníkov. Do gemerských programov budú zapojené folklórne skupiny z okresu Rožňava. S podujatím máme dlhoročné skúsenosti čo je zárukou jeho kvality. Termín konania 18.-20.8.2022.

Program podpory : Terra Incognita, opatrenie 1.2 Regionálne/TOP podujatia

Výška poskytnutej dotácie : 6.000 €

Doba trvania projektu : do 25.8.2022


Výstupy projektu : 
GFF má dlhoročnú tradíciu a je považovaný za jedno z najvýznamnejších podujatí KSK. Vďaka kreatívnemu a profesionálnemu prístupu k jeho koncepcii hlavne zo strany GOS Rožňava a obce Rejdová sme si získali pozitívne ohlasy od jeho návštevníkov, ale aj odbornej verejnosti. Keďže je program rozdelený do 3 dní, predpokladáme, že návštevník KSK môže v našom regióne stráviť viacdňový pobyt. Pobyt môže byť spojený aj s návštevou okolitých prírodných i kultúrnych pamiatok a účasť na našom festivale bude jeho príjemným zakončením.  Festival je svojim zameraním jedinečný, prináša množstvo interaktívnych zážitkov, čo je pre návštevníka veľkým prínosom. Zážitok je to , o čo sa dlhodobo snažíme. Zážitok je niečo, čo nevieme nikdy nikomu zobrať, preto je pre nás kvalitný zážitok nášho návštevníka prvoradý. Sme presvedčení, že naše podujatie prispeje k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb a ponuky cestovného ruchu. Rozšíri služby o jedinečné zážitky a podnieti u širokej verejnosti záujem o svoju identitu a kultúru.

Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita

Termín konania GFF 18.-20.august 2022 !

1 2 3 4 5 6

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár