Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pozvánka na zasadnutie OZ

 07.10.2022

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa  12. októbra 2022 /streda/   o 16.00 hod. v zasadačke OcU Rejdová.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
 4. Správa o činnosti ZŠ Rejdová
 5. Správa o činnosti MŠ Rejdová
 6. Prehľad o čerpaní rozpočtu k 30.9.2022+III.úprava rozpočtu obce, stanovisko HK k úprave rozpočtu
 7. Správa o výsledku kontroly – čerpanie rezervného fondu obce
 8. Správa o výsledku kontroly – pokladničná agenda
 9. Správa o výsledku kontroly – vyúčtovanie poskytnutej dotácie pre OZ Hôra Rejdová
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
 11. Vyúčtovanie GFF Rejdová 2022
 12. Informácia o projektoch podaných obcou ,  prácach na obnove obecného majetku, činnosti sociálneho podniku Rejdovka s.r.o.
 13. Diskusia
 14. Záver

V Rejdovej, dňa  7.10.2022

                                                                                               Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

                                                                                                      starostka obce                            

1 2 3 4 5 6 7

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár