Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pozvánka na zasadnutie OZ

 11.08.2023

OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47

Starostka Obce Rejdová

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadanie obecného zastupiteľstva obce Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa  17. augusta 2023 /štvrtok/   o 16.00 hod. v zasadačke OcU Rejdová.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ
 4. Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok – Dom seniorov Rejdová, n.o. – opätovné prejednanie žiadosti
 5. Schválenie čerpania rezervného fondu obce – projektová dokumentácia na obnovu OcÚ a KD+informácia ohľadom Plánu obnovy
 6. Informácia o výberovom konaní na pracovné miesta MOPS v obci Rejdová
 7. Informácia ohľadom výberového konania na riaditeľa MŠ Rejdová
 8. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za nájom majetku obce Rejdová – návrh na úpravu od 1.9.2023
 9. Prejednanie podania žiadosti na rekonštrukciu verejného vodovodu – II.etapa
 10. Problém vytekania vody na rómskej osade
 11. Informácia ohľadom súdneho sporu Ing.Virgala – Obec Rejdová
 12. Organizačné zabezpečenie GFF Rejdová 2023, schválenie poplatkov
 13. Oprava miestneho amfiteátra - prejednanie
 14. Diskusia
 15. Záver

V Rejdovej, dňa  11.8.2023

                                                                                               Mgr. Slávka Krišťáková

                                                                                                      starostka obce                             

1 2 3 4 5 6 7

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár