Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ODPADY - Dôležitý oznam !!!

 08.07.2024

Vážení občania, chalupári !

Chceli by sme vás v dostatočnom predstihu informovať o pripravovanej legislatíve ktorú pripravila Vláda SR a to navrhovaného zvýšenia poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na skládke od 1. januára 2025.

Pripravovaný návrh vlády rapídne zmení výšku poplatkov za uloženie odpadu. Výška poplatkov za uloženie odpadu na skládke je závislá od dosiahnutej úrovne vytriedenia odpadu v roku 2024. Jednoducho povedané, čím viacej obec vyseparuje, tým menej platíme za uloženie komunálneho odpadu na skládku.

Miera separácie je vyčíslená v percentách a podľa miery vytriedenia platíme poplatky. Naša obec dosiahla v roku 2023 mieru vytriedenia len necelých 25 %, čo je veľmi málo.

Zvyšovaniu poplatkov vieme zabrániť len tak, že budeme viacej separovať. V súčasnosti obec separuje viaceré komodity – zmiešané plasty, sklo, papier, oleje a iné.

Chceli by sme vás dôrazne požiadať, aby ste zvýšili separáciu odpadu z vašich domácností. V prípade nízkej separácie môže dôjsť  k viac ako 100 % zvýšeniu nákladov za uloženie odpadu na skládke, čo sa následne prejaví aj na zvýšení poplatkov za komunálny odpad pre vás občanov. Zároveň vás dôrazne žiadame, aby ste bio odpad ako pokosenú trávu, konáre, burinu nedávali do odpadových nádob, nakoľko aj tento odpad zbytočne zvyšuje objem komunálneho odpadu.

V budúcnosti uvažujeme aj o zavedení množstvového zberu, čo by znamenalo váženie odpadových nádob. Každý by platil za odpad podľa množstva ktoré vyprodukuje,  čo by bolo určite spravodlivé. Momentálne však zberová spoločnosť nedisponuje vozidlom s váhou, preto uvidíme, ako sa táto situácia vyvinie do budúcnosti.

Vážení občania !

V záujme zvýšenia separácie odpadu sme sa rozhodli prejsť od 10. júla 2024 na iný systém zberu separovaného odpadu a to priamo od vašich domácností.

To znamená, že v priebehu júla vám do vašich domácností doručíme 4 druhy vriec :

  • žlté na zmiešané plasty
  • modré na papier
  • zelené na sklo
  • oranžové na nápojové kartóny – kompozitné obaly – obaly z mlieka, džúsov a pod.

Zberová spoločnosť bude uvedený odpad zbierať v deň vývozu, ktorý máte uvedený vo vašich harmonogramoch priamo od vašich domov. Čiže zberové auto prejde celú obec tak, ako keď vyváža komunálny odpad. Vašou úlohou bude vyložiť daný odpad – čiže plasty, papier, sklo, alebo kompozitné obaly v deň vývozu pred dom tak, ako vykladáte odpadovú nádobu.

Ak nebudete mať toľko odpadu, že sa vám naplní celé vrece, môžete daný druh odpadu vyložiť aj v inom obale, napr. v igelitovej taške, alebo väčšom igelitovom sáčku. Čiže zberová spoločnosť vám musí zobrať tento odpad aj v inom obale .

Zároveň naďalej ostanú v obci k dispozícii aj 3 ks 1100 l kontajnery, kde môžete naďalej nosiť sklo. Plasty, papier a kompozitné obaly môžete naďalej nosiť aj  do vybudovaných prístreškov pri obecnom úrade a na vyšnom konci pri garáži.

Hľadáme spôsoby ako zvýšiť úroveň vytriedenia odpadu a možno aj táto malá zmena tomu napomôže. Samozrejme najväčším prínosom budete Vy sami tým, ak začnete separovať vo väčšom množstve !!!

1 2

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár