Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Folklórna skupina

Folklórna skupina
Folklórna skupina
Folklórna skupina

FSk Hôra REJDOVÁ
Obecný úrad Rejdová, 049 26 Rejdová 47
Vedúca FSk: Mgr. Slávka Krišťáková
Tel.: Obecný úrad Rejdová 058/7883240
Mob.: 0902/109980
E-mail: starosta@rejdova.sk

Aktivity v roku 2019 :

Aj v roku 2019 mala FSk Hôra množstvo vyystúpení , na ktorých reprezentovala  zvyky a tradície obce Rejdová. Medzi najväčšie úspechy  roka 2019 patrili postup mužov na krajskú spevácku súťaž v Košiciach a účasť v súťaži ZEM SPIEVA. Týmto samozrejme našim mužom srdečne blahoželáme. V tomto roku sme z dôvodu  viacerých smútkov neuskutočnili obľúbené podujatie "Rejdovské priadky"  a celý začiatok roka bol na vystúpenia menej bohatý. Napriek tomu bolo našich vystúpení v ďalších mesiacoch neúrekom.

Toto sme zažili v roku 2019 :

- 24.4.2019 - živé nahrávanie do Rádia Regína v sále KD

- 11.5.2019 - zavíjanka Vlachovo

- 12.5.2019 - okresná spevácka súťaž "Hlase môj" v Rožňave - postup mužov na krajskú súťaž

- 24.5.2019 - vystúpenie na stolnotenisovej exibícii v obci Rejdová

- 28.6.2019 - vystúpenie na FF Heľpa 2019

- 5.7.2019 - vystúpenie v Dome matice slovenskej pri príležitosti 10-teho výročia jeho založenia

20.7.2019 - vystúpenie na podujatí "Ozveny staroslovienčiny" v obci Telgárt

4.8.2019 - vystúpenie na podujatí "Koliesko" v Kokave nad Rimavicou

22.-24.8.2019 - vystúpenie na domácom GFF Rejdová 2019

- 7.9.2019 - účasť na DNI KROJA v Banskej Bystrici

- 18.9.2019 - natáčanie FSk pre STV

- 20.9.2019 - vystúpenie na súťaži vo varení halušiek v Rožňave

- 21.9.2019 - krajská súťaž v speve v Košiciach - účasť mužov

- 22.9.2019 - účasť mužov na castingu ZEM SPIEVA v Starej Ľubovni s postupom 

- 5.10.2019 - zavíjanka Hrádok

- 19.10.2019 - vystúpenie na Mesiaci úcty k starším v obci Koceľovce

- 23.11.2019 - vystúpenie na ROKU NA GEMERI v Rožňave

- 30.11.2019 - vystúpenie v STV - nahrávanie do relácie ZEM SPIEVA - muži

- 22.12.2019 - zapálenie IV. adventnej sviečky na adventnom venci v obci

Ďakujeme všetkým členom FSk Hôra, že svoju záľubu robia bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase, že častokrát preložia svoje rodinné povinnosti, aby sa zúčastnili vystúpenia a prezentácie obce .  Svojim prístupom uchovávajú  naše krásne tradície ! 

Aktivity v roku 2018 :

Folklórna skupina Hôra a OZ Hôra Rejdová vás srdečne pozývajú na tanečno-spevácke workshopy, ktoré sa uskutočnia v kultúrnom dome v Rejdovej v nasledovných temínoch :

9.-10.6.2018

15.-16.9.2018

24.-25.11.2018

Workshopy sú realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. 

Vystúpenia FSk Hôra  v roku 2017 :

Začiatok roka 2017 bol pre FSk Hôra veľmi hektický, pretože absolvovala množstvo vystúpení a nácvikov. Členovia sa zúčastnili dvoch významných vystúpení v Bratislave, prostredníctvom ktorých mohli významne reprezentovať zvyky a tradície obce Rejdová. Veríme, že do konca roka sa počet vystúpení zdvojnásobí.

Tieto akcie sme zatiaľ absolvovali v roku 2017 :

 • Január - ITF Slovakia tour - medzinárodná výstava cestovného ruchu v Inchebe Bratislava
 • Február - Organizovanie Rejdovského bálu, Vystúpenie na Muránskej Zdychave, Natáčanie pre rádio Regína
 • Marec - 11.ročník rejdovských priadok, Vystúpenie na GOS v Rožňave, Galaprogram GRAND PRIX Svätozára Stračinu - Slovenský rozhlas Bratislava
 • Apríl - Krst CD "A v Rejdovej pri četerni" p. Márie Brdárskej-Janošky
 • Máj - vystúpenie pre účastníkov krajskej porady PZ
 • Jún - FF Heľpa 2017
 • August - GFF Rejdová 2017, Folklórny festival v Moldave nad Bodvou

Vystúpenia FSk Hôra v roku 2016 :

Rok 2016 sa opäť niesol v znamení mnohých vystúpení a akcií, ktoré sme absolvovali. Medzi najväčšie úspechy určite patrí získanie 1.miesta na krajskej speváckej súťaži v Jasove a následne umiestnenie v zlatom pásme na celoslovenske speváckej súťaži v Dolnom Kubíne. Folklórna skupina sa nám rozrástla o nové tváre, pribudli nielen starší členovia , ale aj mládež, čo nás veľmi potešilo.

Ku koncu roka sme mali takmer 30 stálych členov. 

A tieto všetky vystúpenia a akcie sme absolvovali :

 • Január - Február : folkloristický ples Dobšiná a maškarný ples Gočovo
 • Marec : otváranie výstavy "Nazrite do Rejdovej" v Košiciach, 10.ročník rejdovských priadok spojený s krstom CD "Beťar som aj beťar budem", vystúpenie v Dome seniorov Rejdová
 • Apríl : spomienková slávnosť pri príležitosti 100.výročia úmrtia Jána Končeka
 • Jún : Dni mesta Jelšava,natáčanie pre Rádio Regína, Okresná súťaž v speve v Rožňave
 • August : Remeselnícky jarmok vo Vlachove, GFF Rejdová 2016
 • September : Krajská súťaž v speve v Jasove, vystúpenie v obci Kobeliarovo, Spevácky dom v Krh. Dlhej Lúke
 • Október : fotenie krojov - projekt GOS Rožňava
 • November : celoslovenská súťaž v speve Dolný Kubín, Rok na Gemeri Rožňava
 • December : predvianočné posedenie 

FSk Hôra v roku 2015

Aj v roku 2015 pokračuje Fsk Hôra v tradícii a aktívne sa zúčastňuje rôznych kultúrnych vystúpení po celom Slovensku. V mesiaci október bude v priestoroch kultúrneho domu Rejdová natáčaný historicky prvý CD nosič FSk Hôra pod názvom "Beťar som aj beťar budem ...". Môžete sa tešiť na množstvo nových, ale aj známych rejdovských piesní. Hudobný doprovod bude tentokrát patriť ĽH Ondreja Hlaváča z Gočova, ktorá s FSk Hôra spolupracuje už niekoľko rokov. Veríme, že sa natáčanie podarí a pod Vianočný stromček pripravíme našim priaznivcom pekný darček v podobe nového CD.

Vystúpenia FSk Hôra v roku 2015:

Január 2015

 • natáčanie programu "Rejdovskie priadky" do televíznej relácie KAPURA
 •  účasť na1.plese folkloristov v Dobšinej

Február 2015

 • účasť na Maškarnom bále v obci Gočovo
 •  9.ročník "Rejdovských priadok"

Apríl 2015

 • slávnostné otvorenie Domu seniorov v obci Rejdová
 • Okresná súťažná prehliadka "Nositelia tradícií 2015"
 • Vystúpenie v etnografickom múzeu HUMNO v Košiciach

Máj 2015

 • Vystúpenie na turičnom jarmoku v Dobšinej
 • Vystúpenie na kultúrnej akcii - otváranie studničiek v obci Važec

Jún 2015

 • vystúpenie na Dňoch obce Vernár

August 2015

 • vystúpenie na remeselníckom jarmoku vo Vlachove
 • vystúpenia na GFF Rejdová 2015

FSk Hôra v roku 2014

Aj v roku 2014 bola činnosť FSk veľmi aktívna. FSk Hôra sa zúčastnila viacerých vystúpení po celom Slovensku, na ktorých reprezentovala obec, jej zvyky a tradície. Pozitívne ohlasy našich divákov a priaznivcov, milovníkov folklóru nám dávajú energiu do ďalšej práce.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú a snažia sa o uchovanie kultúrneho dedičstva našich predkov !!!

Naše vystúpenia v roku 2014:

 • 28.2.2014 -Rejdovské priadky
 • 22.3.2014 - Krst Monografie Obce Rejdová
 • 18.4.2014 - Návšteva študentov z Holandska
 • 14.6.2014 - Rieka Slaná spája - vystúpeni v Plešivci
 • 12.-13.7.2014 - DETVA 2014
 • 9.8.2014 - 10. Vlachovský remeselnícky jarmok
 • 16.8.2014 - Hontianska paráda Hrušov
 • 22.-23.8.2014 - GFF Rejdová 2014
 • 6.10.2014 - Zavíjanka na svadbe Janky Molčanovej,Pača
 • 7.-8.11.2014 - Rok na Gemeri Rožňava
 • 22.11.2014 - Výročie založenia FS Dubina a Haviarik Rožňava
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2
Folklórna skupina 2

60-te výročie založenia FSk Hôra,  Vystúpenia v roku 2013

FSk Hôra oslávila v roku 2013 60-te výročie svojho založenia. Toto krásne jubileum si pripomenula scénickým programom počas konania GFF Rejdová 2013. Spomienkového programu sa zúčastnilo množstvo bývalých členov FSk , ktorí sa pričinili o jej úspechy v minulosti. Program mal u publika obrovský úspech , za čo patrí veľké poďakovanie Mgr. Jánovi Liptákovi, za jeho prípravu a samozrejme všetkým bývalým i súčastným členom FSk Hôra za jeho krásne a srdečné prevedenie. Pri tejto krásnej príležitosti bola pokrstená publikácia pod názvom "Autak zmo vystupovaly", ktorá dokumentuje 60 rokov existencie súboru vo fotografiách. Autorom je Ing. Ondrej Kračún, rodák z Rejdovej a bývalý vedúci FSk Hôra. Obec Rejdová za finančnej podpory Matice slovenskej zas pri tejto príležitosti vydala bulletín, ktorý bude použitý na prezentáciu FSk .

FSk sa v roku 2013 zúčastnila viacerých vystúpení - v máji to bolo vystúpenie v Trenčianskych Tepliciach. V júni sa zas na pozvanie obce Vernár FSk zúčastnila Dní obce Vernár. Dňa 10.8.2013 sme sa zúčastnili vystúpenia na Očovskej hrude 2013 v obci Očová.Počas GFF Rejdová 2013 sa členovia FSk zapojili do živého vysielanie pre Rádio Regína, ktoré prebiehalo v piatok podvečer. Vystúpeniami v piatkovom a sobotňajšom programe si členovia pripomenuli 60-te výročie jej založenia. Pri tejto príležitosti nám bolo udelené ocenenie Národného osvetového centra, ktoré si nesmierne vážime.

Dňa 21.9.2013 sa budeme prezentovať v Partizánskej Ľupči, kde nás na tradičný jarmok pozval náš rodák pôsobiaci v tejto obci, pán farár Janko Molčan.

Veľmi sa na toto podujatie tešíme a sme radi, že môžeme našu obec reprezentovať v rôznych kútoch Slovenska.

Toto sú naše vystúpenia v roku 2013  ......

GFF Rejdová 2013

Folklórna skupina 3
Folklórna skupina 3
Folklórna skupina 3
Folklórna skupina 3
Folklórna skupina 3
Folklórna skupina 3
Folklórna skupina 3

Vernár , jún 2013

Folklórna skupina 4
Folklórna skupina 4
Folklórna skupina 4
Folklórna skupina 4
Folklórna skupina 4

Trenčianske Teplice, máj 2013

Folklórna skupina 5
Folklórna skupina 5
Folklórna skupina 5
Folklórna skupina 5
Folklórna skupina 5
Folklórna skupina 5
Folklórna skupina 5

Očová, august 2013

Folklórna skupina 6
Folklórna skupina 6
Folklórna skupina 6
Folklórna skupina 6
Folklórna skupina 6
Folklórna skupina 6
Folklórna skupina 6
Folklórna skupina 6

Vystúpenie na GFF Rejdová 2012

Na 39-tom ročníku GFF sa FSk predstavila pásmom "Na vacku". Ide o zabudnutý zvyk z obce Rejdová, ktorý sa tradoval pri svadbe.

Folklórna skupina 7
Folklórna skupina 7
Folklórna skupina 7
Vystúpenie na GFF Rejdová 2011

FSk sa pravidelne zúčastňuje vystúpenia na GFF, ktorý sa v obci konal už po 38-krát. Tento rok si FSk pod vedením p.Márie Brdárskej pripravila zaujímavý a vtipný program pod názvom "Združstevňovanie", ktorý hosťom prezentoval začiatky zakladania poľnohospodárskeho družstva v obci Rejdová, ktoré funguje doteraz. Uvedené číslo prinieslo kolektívu finančnú odmenu od GOS v Rožňave za inovatívny nápad.
Folklórna skupina 8
Folklórna skupina 8
Folklórna skupina 8
Folklórna skupina 8
Folklórna skupina 8

Vystúpenie na plese Gemerčanov v Košiciach

FSk Hôra sa dňa 5.2.2011 zúčastnila vystúpenia na plese Gemerčanov v Dome umenia v Košiciach. Bohatým kultúrnym programom priblížila návštevníkom plesu zvyky a tradície obce ako aj krásny rejdovský kroj. Súčasťou plesu bola prezentácia obce, kde mohli jeho návštevníci obdivovať ľudové výrobky - tkané koberce, paličkovanú čipku či ručne robené kožené pastierske kapsy a ochutnať domácu pálenku a výborné rejdovské koláče.
Obecný úrad srdečne ďakuje všetkým, ktorí sa na reprezentácii obce podieľali !

"Rejdovské priadky 2010"

Dňa 19.2.2010 usporiadala FSk Hôra v spolupráci s MO MS a OcÚ Rejdová 5-ty ročník rejdovských priadok. Akcia je zameraná na oživenie zanikajúcich tradícií z minulosti. Tak ako minulý rok pozvanie prijali ženy z našej obce, predsedníčka Domu MS v Rožňave Ing. Zlatica Halková a členky a členovia FSk Radzim z Vyšnej Slanej, ktorí sú našimi každoročnými hosťami.
FSk pripravila pre hostí zaujímavý a veselý program plný spevu a hovoreného slova. Nechýbalo občerstvenie v podobe pečených buchiet, štrúdlí a tradičných rejdovských špecialít. Zábava sa končila pred polnocou.

Nahrávanie pre Slovenský rozhlas - rádio Regína.

FSk Hôra sa 26.6.2010 zúčastnila  nahrávania pre Slovenský rozhlas - rádio Regína, ktoré sa konalo v Spišskom Podhradí ako sprievodné podujatie tohtoročných folklórnych slávností. 
Nahrávku si môžete vypočuť v archíve rádia Regína. 

Vystúpenie na folklórnych slávnostiach obce Vernár - 19.6.2010

Na pozvanie obecného úradu Vernár sa členovia FSk Hôra zúčastnili vystúpenia v obci Vernár na 3.ročníku folklórnych slávností . Vystúpenie trvalo 30 min. a bolo poskladané z piesní, tancov a hovoreného slova. V závere FSk odprezentovala pásmo : "Ráno pred svadbou" s ktorým zožala úspech na celoslovenskej súťaži v r. 2006 v Liptovskom Mikuláši. Prvýkrát sa vystúpenia zúčastnili aj mladšie členky z detského folklórneho súboru Horička, ktorým chceme týmto vyjadriť poďakovanie a veríme, že láska k folklóru im vydrží čo najdlhšie.
FSk Vernár nás navštívi na tohtoročnom 37-om ročníku GFF Rejdová 2010 a veríme, že sa jej v našej obci bude páčiť .

Vystúpenie na folklórnom večere - Brdárka 2010

Druhý augustový týždeň vystúpila naša FSk na folklórnom večere v Brdárke s programom "S darom". Tento program bol zameraný na ukážky nosenia darov na svadbu rodinou nevesty. Súčasťou boli humorné scény, ktoré v podaní členiek FSk rozosmiali celé publikum. Nechýbali samozrejme rejdovské piesne a tance. Sme radi, že sa tohto vystúpenia zúčastnili aj najmladie členky z DFS Horička.

Vystúpenie na GFF Rejdová 2010

 Už tradične prezentuje FSk Hôra svoje umenie na domácom gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej, ktorý sa v tomto roku konal posledný augustový víkend. Aj keď nám počasie celkom neprialo vystúpenie  malo u návštevníkov pozitvíne ohlasy a členky opät dôstojne reprezentovali svoju obec.

Toto sú naše vystúpenia v roku 2010 ...

Folklórna skupina 9
Folklórna skupina 9

Pri príležitosti 55-teho výročia založenia FSk Hôra Rejdová bol za pomoci finančných prostriedkov MK SR vydaný informačný bulletín o FSk ... 

Prvá národopisná skupina bola založená vtedajším učiteľom pôsobiacim v našej obci v roku 1950. Folklórna skupina Hôra vznikla následne v roku 1953. Počas svojej existencie sa zúčastňovala rôznych kultúrnych podujatí na Slovensku, ale aj v zahraničí – napr. v Maďarsku, Poľsku, Nemecku , folklórnych festivalov a slávností v Strážniciach, Detve, v Telgárte a samozrejme Gemerského folklórneho festivalu v našej obci. 

Pravidelne sa zúčastňuje súťažných prehliadok amatérskych folklórnych skupín organizovaných Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave ako aj iných kultúrnych podujatí v Košickom regióne.

V roku 2006 získala Folklórna skupina Hôra významné ocenenie na celoštátnej súťažnej prehliadke folklórnych skupín - „Nositelia tradícií“ v Liptovskom Mikuláši za najlepšiu interpretáciu svadobných piesní za pásmo : „Ráno pred svadbou...“ V súčasnosti má FS 20 členov, prevažne žien.

Okrem vystúpení pre verejnosť sa členky folklórnej skupiny venujú aj prezentovaniu a uchovávaniu tradičných ľudových remesiel prostredníctvom rôznych akcií. V mesiaci august organizuje obec v spolupráci s FS Hôra II.ročník akcie „Malí remeselníci“ na ktorej sú predvádzané ukážky tradičných ľudových remesiel, ktoré sa v našej obci zachovali dodnes. Akcia je spojená s výstavou ľudových výrobkov, pracovného náradia, starých fotiek a pod. V mesiaci február organizovala FS už II.ročník „ Rejdovskych priadok“ – malé posedenie pre ženy

Účinkovanie FS Hôra Rejdová na GFF-Rejdová 2007

Folklórna skupina 10
Folklórna skupina 10
Folklórna skupina 10
Folklórna skupina 10

...začiatky FSk Hôra Rejdová - 50-60-te roky

Folklórna skupina 11
Folklórna skupina 11
Folklórna skupina 11

Vystúpenie na plese Gemerčanov v Košiciach dňa 5.2.2011

Folklórna skupina 12
Folklórna skupina 12
Folklórna skupina 12
Folklórna skupina 12
Folklórna skupina 12
Folklórna skupina 12

expodom.sk

expodom.sk - odkaz sa otovrí v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár